Main Menu
User Menu

Štábní eskadrona Sloučené jezdecké brigády [1939-1939]

Szwadron Sztabowy Zbiorczej Brygady Kawalerii/Staff Squadron of the Combined Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Štábní eskadrona Sloučené jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Szwadron Sztabowy Zbiorczej Brygady Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.09.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
2)
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.09.1939-29.09.1939 Sloučená jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:

23.09.1939-29.09.1939 Varšava/? /

Velitel:
Commander:
23.09.1939-29.09.1939 Wojciechowski, Albert (porucznik kawalerii) 4)
Výzbroj:
Armament:
5)
Poznámka:
Note:
1) Eskadrona vznikla na základě organizačního rozkazu velitele Sloučené jezdecké brigády ze dne 23.09.1939.
2) Eskadronu tvořily: jezdecká četa 15. hulánského pluku, kulometné družstvo a protitanková četa ze 7. pluku jízdních střelců.
3) Eskadrona zanikla při kapitulaci Varšavy. Kapitulace byla podepsána 28.09.1939, avšak jednotky složily zbraně a zanikly 29.09.1939.
4) Výzbroj a početní stavy eskadrony nejsou ve zdrojích uvedeny.
5) (19.09.1907-05.02.1968). Původně byl velitelem 3. eskadrony 2. švališerského pluku, které se podařilo uniknout z obklíčení v Pomořanském koridoru. Pak byla zařazena do sestavy Sloučeného pluku Pomořanské jezdecké brigády jako její 3. eskadrona. Se zbytkem své eskadrony se 19.09.1939 připojil k jednotkám Velkopolské jezdecké brigády a s ní se probil do obklíčené Varšavy. Po její kapitulaci padl do německého zajetí, ze kterého se pokusil o tři útěky. V roce 1945 se vrátil do Polska a žil ve Varšavě. V jiných zdrojích a v seznamu zajatých je uveden rok narození 1910 a datum propuštění ze zajateckého tábora 01.06.1944 nebo 29.01.1945. Zde je uveden rok narození podle schématizmu z roku 1939 (Rocznik Oficerski 1939).
Zdroje:
Sources:

www.stankiewicz.e.pl
forum.dobroni.pl
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON 1969, Wydanie III, str. 329
Rozkaz organizacyjny dowódcy Zbiorowej Brygady Kawalerii w sprawie sformowania brygady, in: Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968. str. 393


Štábní eskadrona Sloučené jezdecké brigády [1939-1939] - Velitel eskadrony por. Albert Wojciechowski

Zdroj: https://forum.dobroni.pl/f/2-pulk-szwolezerow/40016/8

Velitel eskadrony por. Albert Wojciechowski

Zdroj: forum.dobroni.pl

URL : https://www.valka.cz/Stabni-eskadrona-Sloucene-jezdecke-brigady-1939-1939-t207396#587597Verze : 3
MOD