Main Menu
User Menu

Sloučený pluk Pomořanské jezdecké brigády [1939-1939]

Zbiorczy Pułk Pomorskiej Brygady Kawalerii/Combined Regiment of the Pomeranian Cavalry Brigade

     
Název:
Name:
Sloučený pluk Pomořanské jezdecké brigády
Originální název:
Original Name:
Zbiorczy Pułk Pomorskiej Brygady Kawalerii
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.09.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
Pomořanská jezdecká brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
22(?).09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
06.09.1939-07.09.1939 Skupina Drapella
08.09.1939-14.09.1939 Jezdecká operační skupina Skotnicki
14.09.1939-17.09.1939 Operační skupina Skotnicki
18.09.1939-22(?).09.1939 bez nadřízeného velitelství 3)
Dislokace:
Deployed:
06.09.1939 Solec Kujawski-Toruň/prostor /
07.09.1939 Aleksandrów Kujawski/prostor /
08.09.1939-09.09.1939 prostor Izbica-Tarnówka/přesun /
09.09.1939-10.09.1939 Tarnówka/? /
10.09.1939 Tarnówka-Wartkowice-Parzęczew/přesun /
11.09.1939 Parzęczew-Chociszew-Parzęczew/prostor /
12.09.1939 Parzęczew/prostor /
12.09.1939-13.09.1939 Parzęczew-Łęczyca-prostor Daszyna/přesun /
14.09.1939-15.09.1939 prostor Daszyna-Krośniewice-postor Kutno-Szewce/přesun /
15.09.1939-16.09.1939 prostor Kutno-Szewce/prostor /
16.09.1939 prostor Kutno-Szewce-Bedlno-Żychlin/přesun /
17.09.1939 Skrzeszewy-Pacyna-Model-Tomaszówka-Osmólsk-Wszeliwy/přesun /
18.09.1939 Brzozów Stary-Budy Stare-prostor Biała Góra/přesun /
19.09.1939 Witkowice-??/přesun
20.09.1939-21.09.1939 ?/? /
22.09.1939 Izabelin-??/přesun /

Velitel:
Commander:
06.09.1939-22(?).09.1939 Jastrzębski, Jerzy Jan (pułkownik dyplomowany kawalerii) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
06.09.1939-08.09.1939 10. zákopnická eskadrona
06.09.1939-18.09.1939 11. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)

Ručně vyplněné položky:
06.09.1939-DD.09.1939 1. eskadrona Sloučeného pluku Pomořanské jezdecké brigády 5)
06.09.1939-DD.09.1939 2. eskadrona Sloučeného pluku Pomořanské jezdecké brigády 6)
06.09.1939-19.09.1939 3. eskadrona Sloučeného pluku Pomořanské jezdecké brigády 7)
06.09.1939-DD.09.1939 4. eskadrona Sloučeného pluku Pomořanské jezdecké brigády 8)
06.09.1939-DD.09.1939 kulometná eskadrona Sloučeného pluku Pomořanské jezdecké brigády 9)
06.09.1939-DD.09.1939 cyklistická eskadrona Sloučeného pluku Pomořanské jezdecké brigády 10)
06.09.1939-DD.09.1939 spojovací četa Sloučeného pluku Pomořanské jezdecké brigády 11)
06.09.1939-18.09.1939 11. oddíl jízdního dělostřelectva 12)
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Pluk vznikl reorganizací zbytků jednotek Pomořanské jezdecké brigády, které se zdolaly probít z obklíčení v Pomořanském koridoru a cca 100 mužů z náhradních středisek 2. švališerského pluku a 8. pluku jízdních střelců ve Włocławku.
2) Podle uvedených zdrojů zbytky pluku (kolem 40 lidí) byly rozpuštěny na přelomu 1. a 2. dekády října. Poslední boj však svedly 22. září v prostoru obce Izabelin u Varšavy, kde byla většina rozprášena a zajata.
3) Po rozpuštění operační skupiny ustupoval samostatně s cílem proniknout do obklíčené Varšavy.
4) Do 6. září byl velitelem 8. pluku jízdních střelců. Po 22. září, po nezdařeném pokusu o proniknutí do obklíčené Varšavy, se rozhodl se zbytkem pluku (kolem 40 lidí) proniknout na jih, kde ještě probíhaly boje. Po rozpuštění skupiny na přelomu 1. a 2. dekády října se vydal se skupinou 11 lidí směrem k maďarským hranicím, kde byli 18. října u obce Komańcza zajati.
5) Původně pochodová eskadrona zmobilizovaná v Náhradním středisku 18. hulánského pluku v Toruni. Velitelem eskadrony byl setník Leonard Fijałkowski. V uvedených zdrojích nejsou o zániku eskadrony uvedeny žádné údaje.
6) Doplněná původní 2. eskadrona 8. pluku jízdních střelců. V uvedených zdrojích nejsou o zániku eskadrony uvedeny žádné údaje. Velitel eskadrony, Stanisław IV Wiśniewski, padl DD.09.1939 v boji.
7) Doplněná původní 3. eskadrona 2. švališerského pluku. Při nočním přesunu z 18. na 19. září se odpojila od pluku a 20. září se jí podařilo proniknout do obklíčené Varšavy se stavem 55 lidí a 62 koní. Velitel eskadrony, poručík jezdectva Albert Wojciechowski, se stal velitelem štábní eskadrony Sloučené jezdecké brigády.
8) Doplněná původní 4. eskadrona 8. pluku jízdních střelců. V uvedených zdrojích nejsou o zániku eskadrony uvedeny žádné údaje.
9) Doplněná původní kulometná eskadrona 8. pluku jízdních střelců. Její součástí byla rovněž protitanková četa. Velitelem eskadrony se stal bývalý velitel protitankové čety 8. pluku jízdních střelců, poručík jezdectva Edmund Żak, který padl 11. září v boji s tanky 7. roty 23. tankového pluku u obce Orla. V uvedených zdrojích nejsou o zániku eskadrony uvedeny žádné údaje.
10) Doplněná původní cyklistická eskadrona 2. švališerského pluku. V uvedených zdrojích nejsou o zániku eskadrony uvedeny žádné údaje.
11) Doplněné zbytky původních spojovacích čet 2. švališerského pluku a 8. pluku jízdních střelců. V uvedených zdrojích nejsou o zániku čety uvedeny žádné údaje.
12) Při dělostřeleckém přepadu 18. září ztratil poslední dva kanóny a tím i svou bojeschopnost. Zbytky oddílu (kolem 100 mužů) byly od pluku odříznuty 21. září.
Zdroje:
Sources:
Bauer, Piotr, Polak Bogusław: Armia „Poznań“ w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Błaszczyk, Włodzimierz: 18 Pułk Ułanów Pomorskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1996
Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1982
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 8 Pułk Strzelców Konnych, P.W. „Egross″ Sp. z o.o., P.W. „Mikromax″ Sp. z o.o., Warszawa 1991
Krasucki, Stanisław: Pomorska Brygada Kawalerii, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1994
Milewski, Józef: 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1993
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/Slouceny-pluk-Pomoranske-jezdecke-brigady-1939-1939-t163245#495354Verze : 0
MOD