Main Menu
User Menu

Saná, Základna raketového vojska [RRRR- ]

Missile Base Sana'a

     
Název:
Name:
Základna raketového vojska Saná
Originální název:
Original Name:
?
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Obec:
Municipality:
Saná
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
18°19'18.10"N 44°10'01.40"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR ?
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
spioenkop.blogspot.sk
maps.google.com
URL : https://www.valka.cz/Sana-Zakladna-raketoveho-vojska-RRRR-t181153#531329Verze : 0
MOD
Základňu v januári 2015, v rámci občianskej vojny v krajine získali povstalecké šiítske sily, vrátane výzbroje. Nakoľko bol vysoký predpoklad toho, že povstalecké sily disponujú špecialistami potrebnými na obsluhu a ovládanie rakiet (9K72 Elbrus, 9K52 Luna-M a 9K79 Točka), či už z radov armádnych síl, alebo zahraničných špecialistov, podniklo letectvo štátov podporujúcich vládne sily viacero náletov na základňu s cieľom zničiť bojovú techniku a ďalšie zariadenia potrebné pre skladovanie, údržbu a odpálenie rakiet. Nálety boli podniknuté najmä v dňoch 30.03.2015 a 20.04.2015.


Zdroj: www.topky.sk-
www.cbsnews.com
spioenkop.blogspot.sk
URL : https://www.valka.cz/Sana-Zakladna-raketoveho-vojska-RRRR-t181153#531331Verze : 1
MOD