Petr, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Petr Petr
Jméno:
Given Name:
Karel Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Petr
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. MSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.1928
DD.MM.1928
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník stíhacího letectva 2. sboru protivzdušné obrany státu
- náčelník odd. bojové přípravy stíhacího letectva 2. sboru protivzdušné obrany státu
- velitel 3. stíhacího leteckého pluku
-Chief of Fighters Air of 2nd State Air Defense Corps
- Chief of Combat Air Force Combat Training Department of 2nd State Air Defense Corps
- Regiment Commander of 3rd Fighter Air Regiment
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Ustřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu - starší operační důstojník State Air Defense Central Command Post - Older Operation Officer
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Ústřední historický archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Petr-Karel-t237925#657973 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Petr Petr
Jméno:
Given Name:
Karel Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Petr
Všeobecné vzdělání:
General Education:
01.09.1934-30.06.1939 Obecná škola
01.09.1939-30.06.1947 Reálné gymnasium s maturitou
01.09.1934-30.06.1939
01.09.1939-30.06.1947
Vojenské vzdělání:
Military Education:
28.09.1947-01.08.1949 Vojenská akademie Hranice
02.08.1950-31.12.1950 Letecké učiliště Prostějov
01.04.1952-31.08.1952 Letecké učiliště Prostějov
01.09.1952-23.11.1955 Vojenská technická akademie - obor velitelský
28.09.1947-01.08.1949 Military Academy Hranice
02.08.1950-31.12.1950 Aviation School Prostějov
01.04.1952-31.08.1952 Aviation School Prostějov
01.09.1952-23.11.1955 Military Technical Academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
17.07.1949 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
17.07.1949 Lieutenant
DD.MM.RRRR 1st Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.11.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
DD.MM.RRRR Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
01.08.1949-30.11.1949 29. pěší pluk
01.12.1949-31.03.1950 48. pěší pluk
01.04.1950-02.08.1950 29. pěší pluk
05.01.1951-31.03.1952 45. letecký dělostřelecký pluk
23.11.1955-22.09.1956 2. stíhací letecký pluk - pomocník velitele pluku
23.09.1956-12.08.1958 2. stíhací letecký pluk - zástupce velitele pluku
12.08.1958-29.09.1959 3. stíhací letecký pluk - zástupce velitele pluku
28.MM.1972-23.02.1983 Ustřední velitelské stanoviště protivzdušné obrany státu - starší operační důstojník
23.02.1983-DD.MM.RRRR ?
01.08.1949-30.11.1949
01.12.1949-31.03.1950
01.04.1950-02.08.1950
05.01.1951-31.03.1952 45th Air Regiment
23.11.1955-22.09.1956 2nd Fighter Air Regiment - Assistant Regiment Commander
23.09.1956-12.08.1958 2nd Fighter Air Regiment - Deputy Regiment Commander
12.08.1958-29.09.1959 3rd Fighter Air Regiment - Deputy Regiment Commander
28.MM.1972-23.02.1983 State Air Defense Central Command Post - Older Operation Officer
23.02.1983-DD.MM.RRRR ?
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Petr-Karel-t237925#657974 Verze : 8
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více