Pavlov, Dmitrij Grigorievič

Pavlov, Dmitry Grigorievich
Дмитрий Григорьевич Павлов
     
Příjmení:
Surname:
Pavlov Pavlov
Jméno:
Given Name:
Dmitrij Grigorievič Dmitry Grigorievich
Jméno v originále:
Original Name:
Дмитрий Григорьевич Павлов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
armádní generál Army General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
04.11.1897 Vonjuch /
04.11.1897 Vonjuch /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.07.1941 Moskva /
22.07.1941 Moscow /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník Automobilní a tankové správy DRRA /1937/
- velitel Západního zvláštního vojenského okruhu /1940/
- velitel Západního frontu /1941/
- ?
- Commander of Western Special Military District
- Commander of Western Front
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- týden po vypuknutí války zatčen a následně popraven - He was executed
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pavlov-Dmitrij-Grigorievic-t124927#424919 Verze : 2
     
Příjmení:
Surname:
Pavlov Pavlov
Jméno:
Given Name:
Dmitrij Grigorievič Dmitry Grigorievich
Jméno v originále:
Original Name:
Дмитрий Григорьевич Павлов
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1922 24. Omská pěchotní škola Kominterny
DD.10.1925-DD.06.1928 Vojenská akademie M. V. Frunzeho
DD.MM.RRRR-DD.MM.1931 Vojensko-technická akademie
DD.MM.RRRR-DD.MM.1922 24th Omsk Infantry School of the Comintern
DD.10.1925-DD.06.1928 Military Academy of M. V. Frunze
DD.MM.RRRR-DD.MM.1931 Military-technical academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.11.1935 brigádní veliteľ
20.06.1937 zborový velitel (mimoriadne povýšenie o dve hodnosti)
27.03.1940 armádny veliteľ 2. stupňa
04.06.1940 generálplukovník tankových vojsk
22.02.1941 armádní generál
26.11.1935 Brigade Commander
20.06.1937 Corps Commander (extra promotion by two ranks)
27.03.1940 Army Commander 2nd Class
04.06.1940 Colonel General of Tank Troops
22.02.1941 Army General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1919-DD.MM.RRRR vstoupil do Rudé armády
DD.08.1923-DD.MM.RRRR velitel 77. jízdního pluku
DD.11.1937-DD.06.1940 náčelník Automobilní a tankové správy DRRA
DD.MM.1919-DD.MM.RRRR join the Red Army
DD.08.1923-DD.MM.RRRR commander of the 77th Cavalry Regiment
DD.11.1937-DD.06.1940 Chief of the Automobile and Tank Administration of the Soviet Army
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pavlov-Dmitrij-Grigorievic-t124927#433114 Verze : 4
Generál Dmitrij Grigorjevič Pavlov byl ustanoven do funkce velitele Západního frontu 21.6.1941, 30.6.1941 byl odvolán a 4. července uvězněn.
Byl obviněn, že po napadení Německem "dopustil rozvrat podřízených vojsk, odevzdání výzbroje nepříteli bez boje, opuštění bojových pozic, a tím dezorganizoval obranu vlasti a umožnil nepříteli prolomit frontu".
Vojenská rada Vrchního soudu SSSR dne 22. července 1941 Pavlova odsoudila k trestu smrti zastřelením, k propadnutí majetku a ztrátě vojenské hodnosti. Rozsudek byl vykonán ještě týž den.
Spolu s Pavlovem byli popraveni i jeho podřízení západního frontu:
náčelník štábu, generálmajor Vladimir Jefimovič Klimovskich
náčelník komunikací, generálmajor signálních vojsk Andrej Těrent'jevič Grigor'jev
náčelník dělostřelectva, generálporučík dělostřelectva Nikolaj Alexandrovič Klič
velitel 4. armády, generálmajor Alexandr Andrejevič Korobkov

dalšími popravenými byli:
velitel 14. mechanizovaného sboru, generálmajor Stěpan Iljič Orobin (16.10.1941)
zástupce velitele letectva, generálmajor letectva Andrej Ivanovič Tajurskij (23.02.1942) (popraven místo velitele letectva, generálmajora letectva Ivana Ivanoviče Kopce, který v den začátku velké vlastenecké války spáchal sebevraždu).

Odsoudeno bylo mnoho dalších, ale již nikdo nebyl popraven, ale potrestáni byli vězením.

31. července 1957 byl rozsudkem Vojenské rady Vrchního soudu SSSR D. G. Pavlov rehabilitován a byla mu navrácena generálská hodnost.
Výnosem prezídia Nejvyššího Sovětu SSSR z 25. listopadu 1965 mu byla navrácena všechna vojenská vyznamenání, včetně titulu hrdiny Sovětského svazu

zdroj: ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pavlov-Dmitrij-Grigorievic-t124927#433115 Verze : 1
Výpis rozkazu č. 0250, který odsuzuje armádního generála Pavlova k trestu smrti:


Č. 0250 červenec 28, 1941


Výnosem výboru obrany státu, bývalý velitel západního frontu, armádní generál D. G. Pavlov, bývalý náčelník štábu toho samého frontu, generálmajor V. J. Klimovskich, bývalý náčelník komunikací toho samého frontu, generálmajor A. T. Grigoriev, bývalý velitel 4. armády, generálmajor A. A. Korobkov


22. července 1941, nejvyšší soud SSSR zhodnotil případ proti Pavlovovi D. G., Klimovskichovi V. J., Grigorievovi A. T. a Korobkovi A. A.


Soudní vyšetřování došlo k tomuto:


a) bývalý náčelník západního frontu, Pavlov D. G. a bývalý náčelník štábu toho samého frontu, Klimovskich V. J. od počátku nepřátelství nacistických jednotek proti SSSR projevili zbabělost, nečinnost úřadů, nedostatek řízení, dovolení kolapsu velení a kontroly, ponechání zbraní a skladů nepříteli, neoprávněně opuštili bojové pozice jednotek západního frontu, čímž dali nepříteli možnost prorazit front;


b) bývalý náčelník komunikací západního frontu, A. T. Grigoriev, jenž byl schopen zajistit nepřerušitelnou komunikaci mezi frontovým velením a bojeschopnými jednotkami a formacemi, projevil alarmující a zločinnou nečinnost, nepoužil radiové spojení, čímž velení a kontrola jednotek byla přerušena od prvních dnů nepřátelství;


c) bývalý velitel 4. armády západního frontu, A. A. Korobkova projevil zbabělost, zbabělou a kriminální nečinnost, ostudně opustil jednotky, které mu byly svěřeny, čímž jeho armáda byla dezorganizována a utrpěla těžké ztráty.


Čímž, Pavlov D. G., Klimovskich V. J., Grigoriev A. T. a Korobkov A. A. porušili vojenskou přísahu, zneuctili vysokou hodnost vojáka Rudé armády, zapoměly na své povinnosti vůči vlasti, jejich zbabělost a alarmující, kriminální nečinnost, zhroucení velení a vedení, přenechání zbraní a nepříteli, přijetí neoprávněného opuštění bojových pozic, což způsobilo vážné škody jednotkám západního frontu.


Nejvyšším soudem SSSR byli, Pavlov D. G., Klimkovskich V. J., Grigoriev A. T. a Korobkov A. A. zbaveni svých vojenských hodností a odsouzení k smrti.


Rozsudek byl vykonán.


Varuji, že všechny, kteří v budoucnosti poruší vojenskou přísahu, zapomenou na své povinnosti k vlasti, zneuctí vysoké hodnosti vojáka rudé armády, všechny zbabělce a panykáře, kteří z vlastní vůle opustí své bojové pozice a zanechají nepříteli zbraně bez boje, budou nemilosrdně potrestání vzhledem ke všem závažnostem proti válečnému zákonu, bez ohledu.


Rozkaz bude předán všem velitelům od velitele pluků výš.


Lidový komisař obrany SSSR J. Stalin


Zdroj:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Pavlov-Dmitrij-Grigorievic-t124927#675359 Verze : 3
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více