Main Menu
User Menu

Armádní velitel 2. stupně

Army Commander 2nd Rank

Armádny veliteľ 2. stupňa

Командующий армии 2-го ранга

Česky: Armádní velitel 2. stupně
English: Army Commander 2nd Rank
По-русски: Командующий армии 2-го ранга
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Velitel
Link to the Dictionary Entry Commander
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Armadni-velitel-2-stupne-t60088#668878Verze : 1
MOD