Main Menu
User Menu

Generálplukovník tankového vojska

Colonel General of the Tank Troops

Генерал-полковник танковых войск

Česky: Generálplukovník tankového vojska
English: Colonel General of the Tank Troops
По-русски: Генерал-полковник танковых войск
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generálplukovník
Link to the Dictionary Entry Colonel General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalplukovnik-tankoveho-vojska-t244747#676733Verze : 1
MOD