Main Menu
User Menu

Sborový velitel

Corps Commander (Komkor)

Zborový veliteľ

Командир корпуса (Комкор)

Česky: Sborový velitel
English: Corps Commander
По-русски: Командир корпуса
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Velitel
Link to the Dictionary Entry Commander
Automaticky generovaný seznam držitelů:


Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Sborovy-velitel-t103220#668870Verze : 0
MOD