Main Menu
User Menu
Reklama

Operace Doppelkopf [1944]

Operation Doppelkopf

Unternehmen Doppelkopf

     
Název:
Name:
Operace Doppelkopf
Datum:
Date:
16.08.1944-27.08.1944
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
Východoevropské válčiště
Místo:
Location:
Lotyšská sovětská socialistická republika, Sovětský svaz
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
55°49'59.99"N 23°09'59.99"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Velkoněmecká říše
Strana B:
Side B:
Sovětský svaz
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Georg-Hans Reinhardt
Erhard Raus
Strana B:
Side B:
Ivan Danilovič Čerňachovskij
Ivan Christoforovič Bagramjan
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:
Skupina armád Střed
3. tanková armáda
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Síly strana B:
Forces Side B:
3. běloruský front
1. pobaltský front
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:
nejsou známy
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Ztráty strana B:
Losses Side B:
nejsou známy
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
útok
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
obrana
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
obnovit spojení mezi Skupinami armád Sever a Střed - splněn
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
odrazit útok - nesplněn
Výsledek:
Result:
vítězství strany A
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Doppelkopf
obr.: commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Operace-Doppelkopf-1944-t236654#654045Verze : 0
MOD
Reklama