M60A2

Tank, Combat, Full-Tracked, 152-mm Gun-Launcher, M60A2
     
Název:
Name:
M60A2 M60A2
Originální název:
Original Name:
Tank, Combat, Full-tracked, 152-mm Gun-launcher, M60A2
Kategorie:
Category:
hlavní bojový tank main battle tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1973-DD.MM.1975 Detroit Tank Arsenal, Warren
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1973-DD.MM.1975
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
5261) konverzí
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1965 M60A1E2
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
51891 kg 114400 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
7333 mm 24 ft ¾ in
Délka korby:
Hull Length:
6993 mm 22 ft 11 ¼ in
Celková šířka:
Overall Width:
3632 mm 11 ft 11 in
Celková výška:
Overall Height:
3310 mm 10 ft 10 ¼ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
389 mm 1 ft 3 ¼ in
Šířka pásu:
Track Width:
711 mm 2 ft 4 in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0.08 MPa 12.3 psi
Pancéřování:
Armour:
odlévaná homogení ocel


korba
- vrchní čelo: 109 mm (65°)
- spodní čelo: 85-143 mm (55°)
- boky: 36-74 mm (0-45°)
- mřížka výfuku: 25 mm (0°)
- spodek zádě: 30-41 mm (30-60°)
- strop: 36 mm (90°)
- přední část dna: 19 mm (90°)
- zadní část dna: 13 mm (90°)


věž
- maska kanónu: 292 mm (30°)
- čelo: 292 mm (0°)
- boky: 121 mm (0°)
- záď: 64 mm (0°)
- strop: 32 mm (90°)
Cast homogeneous steel


Hull
- Upper front: 4.29in (65°)
- Lower front: 3.35-5.63in (55°)
- Sides: 1.41-2.9in (0-45°)
- Exhaust grille: 1.0in (0°)
- Lower rear: 1.2-1.6in (30-60°)
- Top: 1.41in (90°)
- Front floor: 0.75in (90°)
- Rear floor: 0.5in (90°)


Turret
- Gun shield: 11.5in (0°)
- Front: 11.5in (0°)
- Sides: 4.75in (0°)
- Rear: 2.5in (0°)
- Top: 1.25in (90°)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Teledyne Continental AVDS-1790-2A
- vzduchem chlazený dieselový přeplňovaný motor
Teledyne Continental AVDS-1790-2A
- air cooled supercharged diesel engine
Výkon:
Power:
559.3 kW při 2640 ot/min 750 bhp at 2640 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
General Motors CD-850-6A
- mechanická
- 2 rychlosti vpřed, 1 vzad
General Motors CD-850-6A
- mechanical
- 2 ranges forward, 1 reverse
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
48.3 km/h 30 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
25 km/h 15.5 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
450.6 km 280 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 ° 60 %
Boční náklon:
Side Slope:
14 ° 30 %
Překročivost:
Trench Crossing:
2.59 m 102 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0.91 m 36 in
Brodivost:
Fording Depth:
1.2 m 48 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
152 mm kanón M162
- nábojů: 33 kusů
- 13 řízených střel MGM-51C Shillelagh
6in Gun-launcher M162
- rounds: 57 pieces
- 13 MGM-51C Shillelagh missiles
Vedlejší:
Secondary:
7.62 mm spřažený kulomet M73 / M73A1 nebo M219
- nabojů: 5500 kusů


12,7 mm kulomet M85 lafetovaný ve věžičce
- nábojů: 1080 kusů
0.3in Coaxial machine gun M73 / M73A1 nebo M219
- rounds: 5500 pieces


.50in Cupola on turret machine gun M85
- rounds: 1080 pieces
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Úhel pancéřování je od svislé osy.

1) dle jiných zdrojů: vyrobeno 500-562 kusů
Angle of armor is from vertical axis.

1) other sources: 500-562 produced
Zdroje:
Sources:
http://www.wikipedia.org/ ; https://www.valka.cz/ ; http://www.fas.org/ ; http://www.afvdb.50megs.com/ ; http://www.inetres.com/ ; http://www.globalsecurity.org/ ; http://www.tpub.com/ ; http://www.janes.com/ ; Jane's Tanky - příručka pro rozpoznávání (ISBN 80-7236-079-5)
URL : https://www.valka.cz/M60A2-t68979#361532 Verze : 1
M60A2


Historie
Přestože značení M60A2 dává najevo další modernizaci stávající řady M60 / M60A1, jde o zcela unikátní bojové vozdidlo, které se svými předchůdci sdílí pouze podvozkovou skupinu včetně pohonného ústrojí. Samotné vozidlo M60A2 vzniklo evolucí z typů M60A1E1 a M60A1E2, které byly vyvíjeny k použití bojového systému Shillelagh v tanku řady M60. Stejným zbraňovým systémem měl být a byl vyzbrojen i lehký průzkumný tank M551 Sheridan. Účelem tohoto vývoje bylo vyzbrojit tank zbraní, schopnou ničit nepřátelské tanky na vzdálenost, ve které by se sami neocitli v přímém ohrožení.

Tank byl vyvíjen od 60. let, omezená výroba probíhala v roce 1973, seriová výroba začala v roce 1974 a skončila na počátku 80. let. Do té doby bylo vyrobeno společností Chrysler corp. přes 500 ks tohoto obrněnce (rozličné zdroje uvádějí čísla od 526 přes 540 do 562 kusů). Oficiálně byl přijat do výzbroje v roce 1975. Pro neustálé problémy, stejné jako u tanku M551, byla vozidla z armády brzy vyřazena a to už v 80. letech 20. století. Tanky byly přestavěny na verze M60A1, resp. M60A3 nebo posloužili ke stavbě mostního tanku M60 AVLB, vozidla M728 CEV či dálkově ovládaných odminovávacích tanků. Některé zdroje mluví i o náhradě původní věže věží z tanku M48A5 se 105 mm kanónem M68. Tank byl neoficiálně pro svůj avantgardní vzhled a zejména přístrojové vybavení nazýván "Starship" (hvězdná loď).


Popis
M60A2 je další verze řady tanku M60. Korba vozidla s pojezdovým ústrojím zůstala beze změny zachována. Řidičský úsek je v přední části korby, ve středu korby se nachází bojový úsek s novou plně otočnou věží vybavenou kanónem - odpalovacím zařízením řízených střel a v zadní části korby je motor-převodový prostor. Věž i korba tanku M60A2 jsou opět z odlévané homogenní oceli a další konstrukční díly jsou svařované. Nejsilnější pancéřování je tradičně v čelních partiích tanku, téměř 300 mm na čele věže a až 143 mm u čela korby.

Posádka je 4 členná. Řidič sedí v přední části korby tanku, stejně jako u jiných tanků série M60 a zbytek posádky je situován ve věži. Zde je již rozmístění členů osádky tanku nekonvenční. Velitel sedí v zadní části věže, nabíječ v levé a střelec v pravé polovině věže.

Podvozek je totožný s tanky řady M60. Na každé straně je pomocí torzních tyčí 6 nezávisle zavěšených zdvojených pojezdových kol, 3 nosné kladky, vpředu kolo napínací a vzadu ozubené kolo hnací (11 zubů). První, druhé a poslední pojezdová kola jsou opatřena hydraulickými tlumiči. Vozidlo používá pásy T97E2 široké 710 mm (28") složené z 81 článků, ale je možné použít i pásy T142 s pryžovými patkami. Měrný tlak je zhruba 0,87 kg na 1 cm2.

Pohonná jednotka tanku se skládá z 12-ti válcového vzduchem chlazeného přeplňovaného dieselového motoru Teledyne Continental AVDS-1790-2A o výkonu 559 kW (750 bhp) při 2.640 ot/min, a mechanické převodovky General Motors CD-850-6A se 2 rychlostními stupni vpřed a 1 vzad. Vozidlo má palivovou nádrž na 1.460 litrů nafty.

Brodivost tanku je bez přípravy 1,2 metru a s přípravou 2,44 metru. Vozidlo má automatický protipožární systém a filtroventilační jednotku. Oproti předchozím verzím tanků M60 a M60A1, je tento tank poměrně netradičně vyzbrojen. Hlavní výzbrojí tanku se stal 152 mm kanón - odpalovací zařízení protitankových řízených střel M162 lafetovaný ve zcela nově zkonstruované věži. Ta je velmi kompaktní a redukuje čelní profil věže až o 40%. Tvarem je věž velmi úzká a podlouhlá.

Hlavní výzbroj tanku M60A2 je kanón M162 ráže 152 mm stabilizovaný ve 2 rovinách. Je uzpůsoben ke střelbě třístivotrhavých vysoce explozivních střel XM657E2 (HE), protipěchotních střel XM625 Beehive, kumulativních střel XM409E5 (HEAT-T-MP), ale hlavně protitankových řízených střel naváděných po drátě MGM-51 Shillelagh. Spektrum používané sorty střel je prakticky stejné jako u lehkého tanku M551 Sheridan. S hlavní zbraní tanku je spřažen kulomet M73 / M73A1 nebo M219 ráže 7,62 mm. Odměr věže je celých 360°, tedy celokruhový. Elevace, resp. deprese je od +20° do -10°. Odměr i náměr jsou udělovány hydraulicky rychlostí 40° za vteřinu, resp. 10° za vteřinu. V připadě potřeby lze s věži pohybovat mechanicky. Na věži, v její zadní polovině, se nachází velitelská věžička s velkorážovým kulometem M85 v ráži 12,7 mm. V zadní části věže je umístěn poměrně rozměrný koš na příslušenství. Na něm jsou na každém boku upevněny vrhače zadýmovacích granátů, každý se 4 kouřovými granáty M226 (tedy 2x 4). Ve vozidle je zásoba 33 kusů munice do tankového kanónu + 13 řízených střel MGM-51C Shillelagh. Spřažený kulomet má zásobu 5500 nábojů ráže 7,62 mm a pro kulomet M85 je k dispozici 1080 kusů munice ráže 12,7 mm.

Tank M06A2 byl jako jedno z prvních vozidel vybaven laserovým dálkoměrem AN/VVS-1, krom něj má i teleskop M126. Každý člen posádky má své pozorovací periskopy. Řidič ma tři periskopy M27 a infračervený periskop pro noční vidění M24. Velitel tanku má svou soustavu průzorů ve své velitelské vežičce a infračervený periskop pro noční vidění M51. Střelec má infračervený periskop M50 a nabíječ má periskop M37. Střelba je řízena pomocí balistického počítače M19, který obsluhuje velitel vozidla (TC - Tank Commander).
Vozidla byla vybavena xenonovým infračerveným vyhledávacím světlometem AN/VSS-1 o výkonu 2,2 kW umístěným na boku úzké věže (na levé straně po směru jízdy) a mohla používat standardní buldozerovou radlicí M9, která se umístila na čelo korby.Informace, jakož i níže uvedené obrázky byly (jsou) čerpány z internetových stránek - http://www.primeportal.net/ ; http://www.wikipedia.org/ ; http://www.inetres.com/ ; http://www.battletanks.com/ ; http://www.freerepublic.com/ ; http://www.waronline.org/ ; https://www.valka.cz/ ; http://www.globalsecurity.org/ ; http://www.afvdb.50megs.com/ ; palič ; Aubi ; publikace Jane's Tanky - příručka pro rozpoznávání (ISBN 80-7236-079-5) ; M60 Main Battle Tank 1960-91 (ISBN 1-84176-551-1) ; Tanky 2.-3. díl (ISBN 80-85960-02-8)
URL : https://www.valka.cz/M60A2-t68979#242472 Verze : 0
Tanky M60A2
M60A2 -


M60A2 -


M60A2 -


M60A2 -


M60A2 -


M60A2 -


URL : https://www.valka.cz/M60A2-t68979#242473 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více