Dva roky prázdnin (03)

S očima strnule upřenýma vpřed stojí rota nováčků na kasárenském dvoře. Nastoupili tak poprvé a ještě se nelesknou vojenským potem. Jejich obličeje jsou rudé vedrem a zírají mladě a hloupě do krajiny. Několik starších vizáží se mezi nimi ztrácí. Zašívané blůzy a příliš krátké kalhoty je připodobňují jednoho k druhému. Je veselé, že se také všichni stejně chovají – podléhají jakémusi zákonu uniformity. Celé generace jejich předků byly vojáky, a tak se i oni podrobují potupným urážkám, hanebnému zacházení, duševní a tělesné drezúře...
Karlludwig Opitz, Plechový cirkus

Vykonavatel nejznámějšího atentátu na Hitlera

Claus von Stauffenberg byl německý armádní důstojník, známý především díky svému neúspěšnému pokusu o atentát na Adolfa Hitlera ve Vlčím doupěti 20. července 1944. Spolu s generálmajory Henningem von Tresckowem a Hansem Osterem byl Stauffenberg ústřední postavou spiknutí proti Hitlerovi v rámci Wehrmachtu. Krátce po neúspěšném spiknutí byl popraven zastřelením.

Vahibre

Po otci Psammetikovi II. zdědil celkem zkonsolidovaný Egypt, i když politický a územní vliv na severu v Palestině po porážce Babylonem u Kerchemiše se vytratil. Apriés se pokusil obnovit vztahy k Levantě, zájmena v Palestině a vedl zahraniční politiku ve snaze zabránit novobabylonské říši úplnému ovládnutí Levanty a důležitých obchodních cest.

Starší články

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více