Main Menu
User Menu
Zobrazit vše

Nejnovější články

 • Plukovník letectva Otakar Černý a jeho cesta krátkým 20. stoletím

  🕔14.03.2011

  U neblaze proslulého Státního soudu v Praze probíhalo od ranních hodin 9. února 1949 hlavní přelíčení se skupinou „zrádných“ letců ze Západu. Nebylo jím nic jiného, než vykonstruovaný proces se skupinou div. gen. Karla Janouška, ve které se shodou okolností ocitl i škpt. let. Otakar Černý, který si, stejně jako ostatní, odpoledne téhož dne vyslechl tvrdý rozsudek. Ten ho odsuzoval ke třem letům těžkého žaláře, zostřenému ¼ tvrdým ložem. Dále ke ztrátě čestných odznaků, vyznamenání a ztrátu čestných občanských práv na tři roky.

 • Uhry v období turecké okupace (16. – 17. stol.)

  🕔16.04.2021

  Poté, co v roce 1526 na moháčském bitevním poli rozprášila palba tureckých děl uherské rytířské houfy, roztrhla se země na dvě, později dokonce na tři znepřátelené části, které se po dobu jednoho a půl století zmítaly ve vzájemných bojích. V tom období začal být v Uhrách budován členitý systém menších opevnění, pozůstávající z několika linií, zasahujících do hloubky území.

 • plk. Otto Hanzlíček

  🕔19.10.2006

  Další z řady statečných československých pilotů bojujících proti německé okupaci.

 • Marija Bočkarjovová - veliteľka ženského práporu smrti

  🕔23.04.2020

  Popis pestrého života organizátorky prvého čisto ženského práporu v Ruskej armáde a jednej z prvých žien - armádnych dôstojníčok v Ruskej cárskej armáde.

 • Kunovický zvěřinec

  🕔14.05.2021

  Príbeh vzniku skupinky zalietavacích pilotov československého výrobcu lietadiel LET Kunovice.

 • A17 Light Tank Mk VII Tetrarch

  🕔06.05.2021

  Prvního omezeného bojového nasazení se tento tank dočkal koncem roku 1942 při vylodění na Madagaskar (operace Ironclad). Vzhledem k problémům s chlazením motoru, bylo upuštěno od jeho nasazení v Severní Africe. V té době, byl tank z pozice hromady šrotu převeden k novým úkolům, kterým bylo posílen výsadkových jednotek o obrněné vozidlo poskytující jim palebnou podporu.

 • Webová prezentace 3D modelů vybraných expozičních areálů Slezského zemského muzea

  🕔03.05.2021

  Cílem bakalářské práce je publikování interaktivních 3D modelů expozic ze dvou vybraných areálů spravovaných Slezským zemským muzeem na webových stránkách tohoto muzea. Konkrétně se jedná se o Areál československého opevnění v Hlučíně-Darkovičkách a Národní památník II. světové války v Hrabyni. V rámci práce byly za pomocí bezpilotního leteckého prostředku pořízeny RGB fotografie expozic, z těch byla následně odvozena detailní 3D mračna reprezentující 3D modely expozic.

 • Vznik a první nasazení jednotek SS

  🕔11.12.2003

  Vznik jednotek Waffen-SS a jejich první boje až do června 1941.

 • Grigorij Andrejevič Rečkalov - nejúspěšnější stíhač na Airacobrách

  🕔24.02.2021

  Životopis nejúspešnejšího stíhacího pilota na strojích Bell P-39 Airacobra, který na nich dosáhl 44 vítězství.

Celkem je zde 6383 zveřejněných článků.
Zobrazit vše

Starší články

 • Před 150 lety sešla Evropa na scestí

  🕔18.01.2021

  Večer 18. ledna 1871 zářila okna paláce ve Versailles jako v dobách největší slávy Ludvíka XIV. Návštěvníci, kteří se uvnitř veselili, však nebyli dvořané císaře Napoleona III., ale vojáci. Avšak neměli francouzské uniformy, nýbrž pruské, saské, bavorské, württenberské a dalších armád Severoněmeckého spolku, které až na opevněný pás Pas-de-Calais dobyly Francii a obléhaly Paříž. Versailles sloužily při obléhání jako hlavní pruský stan a toho večera zde došlo k události, jež dovršila pruské snahy o sjednocení Německa. Před malou chvílí byl ve velkém Zrcadlovém sále paláce francouzských králů za přítomnosti německých princů, polních maršálů, generálů a dalších vysokých štábních důstojníků prohlášen pruský král Vilem I. císařem nové německé říše a Otto von Bismarck ustanoven říšským kancléřem.

 • 313. československá stíhacia peruť

  🕔27.09.2004

  313. československá stíhací peruť RAF (No.313 (Czechoslovak) fighter squadron RAF) patřila k celkem čtyřem perutím československého letectva v rámci britského královského letectva Royal Air Force.

 • LVT-4 Water Buffalo

  🕔06.05.2021

  Bojovo použité boli po prvý raz na Saipane, ďalej na Guame a Tiniane v lete roku 1944. V Británii bola na základe LVT-4 vyvinutá plameňomentá verzia LVT-4(F) Sea Serpent . Po vojne boli LVT-4 aj vo výzbroji francúzskych ozbrojených síl, ktoré ich nasadili v rámci bojových operácií v Indočíne (Vietnam) a počas Suezskej krízy.

 • Kommandoverband Jaguar

  🕔06.06.2021

  V období druhé světové války se stávaly situace, kdy byly do boje posílány vlastní jednotky v uniformách nepřítele a s jeho výzbroji. Někdy to přinášelo překvapivě dobré výsledky, ale někdy se taktika „trojského koně“ minula účelem a nepřinesla úspěch. Vždy, ale byl tento způsob boje velkým rizikem pro jeho účastníky – v případě zajetí totiž nemohli počítat s žádnou lítosti…

 • Operace Opera – nálet IAF na irácký jaderný reaktor

  🕔07.10.2003

  Irák se snažil o získání atomové zbraně od doby, kdy byla světu předvedena. V roce 1956 byla za podpory americké vlády ustanovena Irácká komise pro atomovou energii. Američané v rámci mírové spolupráce Iráku dodali laboratoře pro atomový výzkum, výsledky svých výzkumů a také školili jejich jaderné vědce. Toto „bratříčkování“ však netrvalo dlouho.

 • Henry James „Jim“ Smith - obyčajný tankista

  🕔13.04.2020

  Príbeh jedného z tisíca vojakov, ktorí sa vylodili v deň D na plážach Normandie

 • Den D - 6.6.1944

  🕔29.05.2014

  Vylodění v Normandii, označované jako operace NEPTUNE, představuje počáteční fázi operace OVERLORD, jejímž cílem bylo osvobození severozápadní Francie, což mělo vytvořit předpoklad pro následné dobytí Německa. Spojenci 6. června 1944 provedli nejrozsáhlejší vojenskou invazi z moře v lidských dějinách, čímž zásadně přispěli k porážce nacistického Německa.

 • Arnošt Mikš

  🕔16.09.2020

  Jako velitel minometného družstva se účastnil bojů ve Francii. Po pádu Francie se přesunul do Anglie, kde byl poslán na sabotážní kurzy, výsadkový kurz, posléze na československou výcvikovou stanici STS 2 k pokračovacímu výcviku a byl zařazen do skupiny ZINC. Dne 27.3.1942 odletěl do akce.

 • Boj polského národa za svobodu, Barská konfederace 1768–1772

  🕔15.04.2021

  V roce 1763 zemřel polský král a saský kurfiřt August III., a Rusko na jeho místo nastolilo Stanislava II. Augusta Poniatowského, k jehož podpoře vyslalo do Polska vojsko. Znamená to, že nový král – favorit a snad i milenec carevny Kateřiny II. – nebyl ničím jiným, než jen loutkou v ruských rukou. K zastavení ruské intervence vytvořila řada polských šlechticů v roce 1768 obranné společenství, tzv. Barskou konfederaci (Konfederacja Barska).

Přehled starších článků

Archivní články

Celkem je zde 6383 zveřejněných článků.
Sekce

Představujeme sekci valka.cz:

Podkategorie

Aktuality

Články

Osobnosti

Jednotky