Letov Š-328

     
Název:
Name:
Letov Š-328 Letov Š-328
Originální název:
Original Name:
Letov Š-328
Kategorie:
Category:
průzkumný/pozorovací letoun reconnaissance/scout aeroplane
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1935-DD.10.1939 Vojenská továrna na letadla Letov, Letňany /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1935-DD.10.1939 sériová výroba / serial production
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
412
První vzlet:
Maiden Flight:
19.07.1933 Š-328F
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání CTOL - conventional take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
dvouplošník biplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
pevný fixed
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
1680 kg 3704 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
2750 kg 6063 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg ? lb
Rozpětí:
Wingspan:
13,71 m 44 ft 11 ¾ in
Délka:
Length:
10,36 m 33 ft 11 ⅞ in
Výška:
Height:
3,45 m 11 ft 3 ⅞ in
Plocha křídla:
Wing Area:
39,40 m2 424.1 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
70 kg/m2 14.34 lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový piston
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
Walter Pegas II-M2 o výkonu 382 kW/520 k, později
Walter Pegas III-M2 o výkonu 478 kW/650 k
dvoulistá dřevěná vrtule
Walter Pegas II-M2, power 512 hp, later
Walter Pegas III-M2, power 641 hp
two-blade wooden propeller
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
280-335 l hlavní nádrž
120-155 l pomocná nádrž
2x 140 l spádová nádrž
61.6-73.7 Imp gal main tank (74-88.5 US gal)
26.4-34 Imp gal auxiliary tank (31.7-40.9 US gal)
2x 30.8 Imp gal gravity tank (2x 37 US gal)
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
328 km/h v 3000 m 204 mph in 9843 ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
250 km/h v ? m 155 mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s ? ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
17 min do 5000 m 17 min to 16404 ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
7200 m 23622 ft
Dolet:
Range:
700 km 435 mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
1280 km 795 mi
Výzbroj:
Armament:
2x pevný 7,92mm kulomet vz. 30 v dolním křídle, 400 nábojů každý
1x pohyblivý 7,92mm dvojkulomet vz. 30 v kabině pozorovatele (12 bubnových zásobníků po 70 n.)

500 kg pum
2x fixed 7,92 mm vz.30 machine gun in the lower wing, 400 rpg
1x flexible 7,92 mm vz. 30 machine gun, 12x 70 rounds

1100 lb of bombs
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vraný, J.; Hurt, Z.; Hornát, J.; Skala, S. Ilustrovaná historie letectví - Bristol Beaufighter, Mikojan Gurjevič MiG-19, Letov Š-328. Naše vojsko, Praha 1993. ISBN 80-206-0203-8.
Krumbach, J.; Vraný, J. Letov Š-238, L+K1984/20-22.
URL : https://www.valka.cz/Letov-S-328-t1163#4915 Verze : 0
Letov Š-328 je označení pro letouny Š-328FM dodávané továrnou Letov Československému vojenskému letectvu. Letouny nebyly vždy zcela shodné a jejich odchylky byly patrné od jednotlivých sérií.


I. série (čísla Š-328.1 - Š-328.62)
Do první série se řadí 61 letounů Š-328 objednaných MNO na základě smlouvy podepsané 20.12.1934 (ta stanovovala i převzetí prvního prototypu mimo sériový počet a převzetí letounů označených Š-328.3Š-328.13 z původně finské dodávky, které byly před dodáním přepracovány na standart Š-328FM). Provedení těchto letounů bylo zcela identické s provedením Š-328FM. Většina strojů byla předána leteckým jednotkám s výjimkou 10 strojů, které pro testování obdržel VTLÚ pro aerodynamické zkoušky. Jeden letoun (Š-328.17) byl také předán k pozemním lámacím zkouškám. Poslední nestandardní úprava letounů z první série postihla letouny Š-328.18, Š-328.19, Š-328.20 a Š-328.21, které byly upraveny na verzi Š-328V.


II. série (čísla Š-328.63 - Š-328.137)
Na jaře 1935 došlo ze strany MNO k další objednávce Š-328, tentokrát v počtu 75 kusů. Tyto letouny měly pevnou kulometnou výzbroj redukovánu na dva kulomety 7,65 mm umístěné ve spodním křídle. Uspořená hmotnost byla využita ke zvětšení olejové nádrže a přidání další palivové nádrže do trupu. I u letounů této série byly prováděny zkušební přestavby pro různé účely. Například Š-328.76 byl vybaven sklopným hákem pro sběr zpráv ze země (sběr se měl provádět zachycením drátěné smyčky napnuté mezi stromy či speciálními podpěrami přičemž na smyčce bylo umístěno kovové pouzdro se zprávou pro posádku) a Š-328.119 spolu s letounem Š-328.121 byly pokusně vybaveny třílistou kovovou vrtulí (tato úprava se neosvědčila a letouny zpětně dostaly dvoulistou vrtuli).


III. série (čísla Š-328.138 - Š-328.162)
Letouny třetí série byly dodány v prosinci 1936 a tato série zahrnuje 25 letounů stejného provedení jako letouny druhé série. Většina těchto letounů (15 kusů) byla zařazena k leteckým četnickým hlídkám.


IV. série (čísla Š-328.163 - Š-328.272)
Čtvrtá série čítající 110 letounů byla dodána v roce 1937 přičemž letouny prošly další přestavbou. Nosný systém spodního křídla byl doplněn přidáním další dvojice nosníků přičemž na jejich koncích byly umístěny závěsníky pro dvě pumy ráže 250 kg. Letouny dále dostaly odpruženou ostruhu a fotokameru A-I-34 umístěnou v prostoru střelce/pozorovatele. Poslední čtyři letouny měly demontovánu výzbroj a zadní prostor byl vybaven sedadlem, pilotními přístroji a druhou řídící soustavou určenou pro instruktora. Aerodynamická nástavba zadního prostoru byla zahlazena a namísto ní byl namontován průhledný štítek. Tyto cvičné letouny létaly ve Vojenském leteckém učilišti v Chebu.


V. série (čísla Š-328.273 - Š-328.312)
40 letounů páté série bylo dodáno v roce 1937 ve stejném provedení jako cvičné letouny čtvrté série. Jediným vnějším rozdílem byl nový motor Walter Pegas III-M2. Letouny byly vybaveny interkomem pro dorozumívání mezi pilotem a pozorovatelem, zařízením pro vlek střeleckých terčů a zesílenýma nohama podvozku s širšími koly. Později byly některé letouny vybaveny v prostoru instruktora radiostanicí pro komunikaci s řízením střeleckých prostorů.


VI. série (čísla Š-328.313 - Š-328.381)
Šestá série čítající 69 letounů byla stejného provedení jako pátá série přičemž letouny měly demontováno druhé řízení a zařízení pro cvičné střelby a byly upraveny pro bojové použití v souladu s provedením čtvrté série. Dodávky těchto letounů byly provedeny v prvním čtvrtletí roku 1938.


VII. série (čísla Š-328.328 - Š-328.406)
Posledních 25 letounů Š-328 dodaných československému letectvu bylo vyrobeno v 1938 jako kompenzace volných kapacit Letovu před zahájením sériové výroby dvoumotorových bombardérů B-71 (licenční sovětský bombardér Tupolev SB-2). Dodávky byly ukončeny těsně před obsazením Československa. Letouny byly identické s letouny dodávanými v rámci šesté série.


VIII. série (letouny byly nečíslovány)
Osmou výrobní sérii představuje šest letounů Š-328 vyrobených v roce 1938 na základě nařízení okupačního velení pro letectvo Slovenského štátu. Provedení letounů bylo identické s šestou a sedmou sérií.


Sériová výroba letounů Letov Š-328 nakonec dala 412 vyrobených letounů (včetně prototypu). Letouny byly dodány těmto československým leteckým útvarům:

Letecký pluk 1 (letiště Hradec Králové)
Letecký pluk 2 (letiště Olomouc)
Letecký pluk 3 (letiště Piešťany)
Vojenské letecké učiliště (letiště Cheb)
Četnické letecké hlídky

Poznámka: Do výčtu nejsou započítány zbylé pozorovací letky kam bylo dodáno přibližně 20 letounů předaných od výše zmíněných útvarů

Zdroje
Němeček, V.: Československá letadla 1
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Letov-S-328-t1163#181125 Verze : 5
Bojové nasazení

Na straně Německa:
- noční bombardování na východní frontě
- září 1939 - na území Slovenska - operace proti Polsku
- po útoku na Sovětský svaz použité na Ukrajině proti partyzánským jednotkám
- použití k výcviku na německých leteckých školách
- v Bulharsku 62 strojů - hlídkování nad Černým mořem

Na východní frontě Š-328 používalo slovenské letectvo proti partyzánům v Bělorusku, kde několik málo strojů létalo z letiště u Minska. Jejich protipartyzánské akce byly však zcela zanedbatelné a spíše dokonce symbolické. Slovenská letka, která zde spolupůsobila s pozemními jednotkami Zajišťovací divize, byla stažena po bitvě u Kurska v roce 1943 zpět na letiště na Slovensku.


Proti Německu:
- při slovenském národním povstání na letišti Tri Duby, průzkumné a bombardovací lety (3 stroje)
URL : https://www.valka.cz/Letov-S-328-t1163#24060 Verze : 0
Letka 2 zahrnovala dvanáct Letovů Š-328, z nichž nejméně osm přelétlo 31.8.1944 do SSSR. Patřil k nim i zobrazený Š-328.148 (B-5). Letoun nese kombinaci barev khaki a světle modré, byl vybaven žlutými doplňky.
Letov Š-328 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Letov-S-328-t1163#397957 Verze : 0
.
Letov Š-328 - Š.328 z výzbroje Letky 1 Slovenských vzdušných zbraní, východní fronta. léto 1941. Letoun nese kamufláž sestávající z nátěru khaki na horních a bočních plochách a světle modrého nátěru spodních ploch. Stroj nese žluté doplňky pro rychlou identifikaci strojů Osy od sovětských letounů.

Š.328 z výzbroje Letky 1 Slovenských vzdušných zbraní, východní fronta. léto 1941. Letoun nese kamufláž sestávající z nátěru khaki na horních a bočních plochách a světle modrého nátěru spodních ploch. Stroj nese žluté doplňky pro rychlou identifikaci strojů Osy od sovětských letounů.
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Letov-S-328-t1163#432086 Verze : 0
Původně československý Š-328 nese typické zbarvení bulharského letectva. Stroj byl využíván k pozorovacím a hlídkovým úkolům v oblasti Černého moře.
Letov Š-328 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

Letov Š-328 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Letov-S-328-t1163#434524 Verze : 0
.
Letov Š-328 - Letov Š.328 slovenského letectva z období útoku na Polsko v září 1939. Brzy po zahájení kampaně se ukázalo, že protiletečtí dělostřelci si někdy pletli dvouramenné kříže s polskou šachovnicí. Proto byl ke znaku od 10. září 1939 přidán 15 cm široký bílý kruh. Od 15. září byly pro další zlepšení identifikace německými vojsky přidány černé trámové kříže s bílým lemováním. Nacházely se na trupu, horním i spodním křídle (blíže k trupu než slovenské znaky). Tento systém se používal až do roku 1941. Zobrazený stroj se používal k průzkumným operacím z letiště Spišská Nová Ves.

Letov Š.328 slovenského letectva z období útoku na Polsko v září 1939. Brzy po zahájení kampaně se ukázalo, že protiletečtí dělostřelci si někdy pletli dvouramenné kříže s polskou šachovnicí. Proto byl ke znaku od 10. září 1939 přidán 15 cm široký bílý kruh. Od 15. září byly pro další zlepšení identifikace německými vojsky přidány černé trámové kříže s bílým lemováním. Nacházely se na trupu, horním i spodním křídle (blíže k trupu než slovenské znaky). Tento systém se používal až do roku 1941. Zobrazený stroj se používal k průzkumným operacím z letiště Spišská Nová Ves.
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Letov-S-328-t1163#503249 Verze : 0
.
Letov Š-328 - Letov Š-328.266 Letky 2 Slovenských vzdušných zbraní, srpen 1944. Nejméně 8 z 12 strojů této letky přelétlo 31. 8. 1944 do SSSR. Jedním z nich byl i zobrazený stroj, jenž byl kamuflován khaki na horních a bočních plochách, spodní plochy byly světle modré. Letoun nenesl žluté doplňky a barva byla značně omšelá.

Letov Š-328.266 Letky 2 Slovenských vzdušných zbraní, srpen 1944. Nejméně 8 z 12 strojů této letky přelétlo 31. 8. 1944 do SSSR. Jedním z nich byl i zobrazený stroj, jenž byl kamuflován khaki na horních a bočních plochách, spodní plochy byly světle modré. Letoun nenesl žluté doplňky a barva byla značně omšelá.
Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Letov-S-328-t1163#504516 Verze : 0
Letov Š.328 (TQ+BB), který byl po okupaci Československa zařazen do výzbroje německé Luftwaffe, kde sloužil v řadách letecké školy (Flugzeugführerschule) FFS (A/B) 4, která vznikla na letišti Kbely jako FFS A/B Prag-Gbell v říjnu 1939.
Letov Š-328 -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

URL : https://www.valka.cz/Letov-S-328-t1163#528701 Verze : 0
...
Letov Š-328 -


URL : https://www.valka.cz/Letov-S-328-t1163#27176 Verze : 0
Š-328 ("bílá 5") bulharského letectva.
Letov Š-328 -


URL : https://www.valka.cz/Letov-S-328-t1163#27372 Verze : 0
Zkoušky Š-328V s plováky na střelnici v Boce Kotorské.
Letov Š-328 -


Letov Š-328 -


URL : https://www.valka.cz/Letov-S-328-t1163#27375 Verze : 0
Stanoviště pozorovatele v Š-328N s dvojkulometem vz. 30.
Letov Š-328 -


URL : https://www.valka.cz/Letov-S-328-t1163#27377 Verze : 0
Slovenský Š-328 (3. letka ?), Nitra 5.9.1943.


* z pozostalosti Stanislava Roháča - letecký mechanik v Slovenskom letectve, neskôr počas SNP pôsobiaci i na Troch Duboch
Letov Š-328 -


Letov Š-328 -


URL : https://www.valka.cz/Letov-S-328-t1163#173481 Verze : 1
Jeden ze šesti strojů Leteckého pluku 1 zakoupených z výtěžku sbírky Jižní Čechy armádě (Š-328.345 - Š-328.350).

Zdroj: Archiv Leteckého muzea v Dačících via facebook

Letov Š-328 -


URL : https://www.valka.cz/Letov-S-328-t1163#525526 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více