I. skupina Bombardovací eskadry 25 [1939-1939]

1st Group of the 25th Bomber Wing
I. Gruppe des Kampfgeschwaders 25 (I./KG 25)
     
Název:
Name:
I. skupina Bombardovací eskadry 25 1st Group of the 25th Bomber Wing
Originální název:
Original Name:
I. Gruppe des Kampfgeschwaders 25
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Zkušební velitelství 88 88th Testing Command
Datum zániku:
Disbanded:
22.09.1939
Nástupce:
Successor:
I. skupina Bombardovací eskadry 30 1st Group of the 30th Bomber Wing
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.08.1939-31.08.1939 Říšský ministr letectví a hlavní velitel letectva
01.09.1939-22.09.1939 3. letecká divize
DD.08.1939-31.08.1939 Reich Ministry of Aviation and Commander-in-Chief of the Luftwaffe
01.09.1939-22.09.1939 3rd Air Division
Dislokace:
Deployed:
DD.08.1939-31.08.1939 Rechlin, Fliegerhorst Rechlin /
01.09.1939-22.09.1939 Schortens, Fliegerhorst Jever /

Velitel:
Commander:
DD.08.1939-22.09.1939 Pohle, Helmuth (Hauptmann)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
http://www.ww2.dk/air/kampf/kg25.htm
URL : https://www.valka.cz/I-skupina-Bombardovaci-eskadry-25-1939-1939-t1541#507799 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více