Main Menu
User Menu

Gudermes

Gudermes / Гудермес / Гуьмсе, Гутӏермаӏас

     
Název:
Name:
Gudermes
Originální název:
Original Name:
Гудермес, Гуьмсе, Гутӏермаӏас
Další názvy:
Other Names:
Chechen - Гуьмсе, Гутӏермаӏас
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Gudermes městský okruh
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
43°21'00.00"N 46°06'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Gudermes-t175913#519146Verze : 0
MOD