Main Menu
User Menu

Generální sekretariát meziministerského sboru pro věci národní obrany [1924-1933]

General Secretariat of the Inter-Ministerial Council for Matters of National Defense

     
Název:
Name:
Generální sekretariát meziministerského sboru pro věci národní obrany
Originální název:
Original Name:
Generální sekretariát meziministerského sboru pro věci národní obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1924
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
06.10.1933
Nástupce:
Successor:
Generální sekretariát obrany státu
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.04.1924-06.10.1933 Hlavní štáb branné moci
Dislokace:
Deployed:
01.04.1924-06.10.1933 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.04.1924-00.02.1925 Klecanda, Vojtěch (generál V. hodnostní třídy)
00.02.1925-04.05.1928 Bartoš, František (plukovník generálního štábu)
04.05.1928-00.02.1929 Bartoš, František (brigádní generál)
00.02.1929-06.10.1933 Moravec, Ondřej (brigádní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci
Fidler, Jiří: Na čele armády. Praha, Naše vojsko 2005.
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Generalni-sekretariat-meziministerskeho-sboru-pro-veci-narodni-obrany-1924-1933-t166794#501771Verze : 1
MOD