Main Menu
User Menu

Bartoš, František

     
Příjmení:
Surname:
Bartoš
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Bartoš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.05.1880 Chvalčovice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.09.1946 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- agent Sicherheitsdienstu (SD)
- od r. 1940 německé státní občanství
- popraven za kolaboraci
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz
Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Gruntová, J., Vašek, F.: Málo známé zločiny SD ve východních Čechách. Naše Vojsko. Praha, 2008.
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Frantisek-t60152#375691Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bartoš
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Bartoš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1891-DD.06.1895 Státní nižší gymnasium, Mladá Boleslav
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1895-DD.08.1899 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.10.1904-DD.11.1906 Válečná škola, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1899 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1900 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1906 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1910 setník rakousko-uherské branné moci
01.09.1915 major rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 podplukovník rakousko-uherské branné moci
20.11.1918 podplukovník generálního štábu
29.12.1922 plukovník generálního štábu
04.05.1928 brigádní generál
13.07.1933 divisní generál
01.01.1935 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
10.11.1918-25.11.1918 Náčelník štábu : Velitelství vojsk operujících na Slovensku
17.06.1919-01.01.1920 Náčelník štábu : 9. divise
01.01.1920-29.03.1922 Náčelník štábu : 5. divise
00.05.1922-29.12.1922 Velitel : 4. oddělení /etapní/ hlavního štábu branné moci
29.12.1922-00.02.1926 Velitel : 4. oddělení /etapní/ hlavního štábu branné moci
00.02.1925-04.05.1928 Velitel : Generální sekretariát meziministerského sboru pro věci národní obrany
04.05.1928-00.02.1929 Velitel : Generální sekretariát meziministerského sboru pro věci národní obrany
DD.02.1929-30.09.1931 Velitel : 1. divise
30.09.1931-13.07.1933 Velitel : 2. divise
13.07.1933-31.10.1934 Velitel : 2. divise
25.09.1938-02.10.1938 Velitel : Velitelství "ČV-sever"

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1895-DD.08.1899 vojenské studium, Praha
DD.08.1899-DD.05.1902 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 27, Laibach
DD.05.1902-DD.10.1904 praporní pobočník Pěšího pluku č. 27, Laibach
DD.10.1904-DD.11.1906 vojenské studium, Wien
DD.11.1906-DD.05.1907 pobočník velitele 91. zeměbranecké pěší brigády, Kraków
DD.05.1907-DD.05.1910 pobočník velitele 92. zeměbranecké pěší brigády, Olomouc
DD.05.1910-DD.02.1914 důstojník štábu II. armádního sboru, Wien
DD.02.1914-DD.08.1914 velitel pěší roty Zeměbraneckého pěšího pluku č. 1, Wien
DD.08.1914-DD.09.1917 náčelník štábu 13. zeměbranecké pěší divise, východoevropské válčiště
DD.09.1917-DD.02.1918 náčelník štábu 13. střelecké divise, italské válčiště
DD.02.1918-DD.04.1918 přednosta oddělení štábu 1. armády, italské válčiště
DD.04.1918-DD.11.1918 náčelník štábu I. armádního sboru, východoevropské válčiště
DD.11.1918-DD.01.1918 náčelník štábu Velitelství operujících vojsk na Slovensku, slovenské válčiště
DD.01.1918-DD.10.1919 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství na Slovensku, Košice a Žilina
DD.10.1919-DD.01.1920 náčelník štábu Divise č. 9, České Budějovice
DD.01.1920-DD.01.1922 náčelník štábu Divise 9, České Budějovice
DD.01.1922-DD.05.1922 přednosta skupiny 4. oddělení /etapního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.05.1922-DD.09.1925 přednosta 4. oddělení /etapního/ Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.09.1925-DD.02.1929 generální sekretář Generálního sekretariátu meziministerského sboru pro věci národní obrany, Praha
DD.02.1926-DD.02.1929 druhý zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.02.1929-DD.09.1931 velitel Divise 1, Praha
DD.09.1931-DD.12.1934 velitel Divise 2, Plzeň
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Velitelství "ČV-sever", branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1923

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1925

Řád Sv. Sávy 3. třída
Order of St. Sava 3rd Class
Орден Светог Саве 3. ред
-

DD.MM.1925

Řád polského znovuzrození - komandér
Order of Polonia Restituta 3- Commander
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Komandorski
-

DD.MM.1926

Řád bílého orla 3. třída
Order of White Eagle 3rd Class
Орден белог орла 3. cтепен
-

DD.MM.1928

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

Zaniklé státy / Defunct States DD.MM.1930

Řád Nilu - velkodůstojník
Order of Nile 2nd Class
Nishan al-Nil
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Frantisek-t60152#216926Verze : 0
Divizní generál František Bartoš (1 May 1880 - 16 Sep 1946)
1922 - 15 Feb 1926: Chief of Section 4 (Supplies), High Command
15 Feb 1926 - 1929: 2nd Deputy Chief of the General Staff
1929 - Sep 1931: Commander, 1st Division
Sep 1931 - 1 Jan 1935: Commander, 2nd Division
1 Jan 1935: Retired
Oct 1938: Recalled; Commander of Group ČV NorthSources:
Pořadní listina generálů zbrani (Schematismus) 1925, 1930 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
Generalita Republiky Československé, stav listopadu 1920, srpnu 1938 (Vojenský ústřední archiv, Praha)
Československá Generalita: Armádní Generálové 1918-1938 by Jiří Fidler, Petr Havel, Petr Hofman, Vladimír Pilát, Andrej Romaňák, Eduard Stehlík
http://www.vojenstvi.cz/
Andris J. Kursietis, personal archives
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Frantisek-t60152#229155Verze : 0
Narodil 1.5.1880 Chvalčovice okr. Turnov


1891 po obecné škole začal studium na nižším gymnáziu v Mladé Boleslavi, později přestoupil na gymnázium v Liberci


1895 po dokončení gymnázia nastoupil do Kadetní školy v Praze


1899 uspěšně absolvoval Kadetní školu a v září byl odvelen na svůj první post - Pěší pluk 27 v Lublani, zde působil ve jako velitel čety, instruktor školy jednoročních dobrovolníků a praporní pobočník


1900 povýšen do hodnosti poručík


1904 nastoupil ke studiu Válečné školy ve Vídni


1906 po ukončení školy povýšen na nadporučíka a zařazen do stavovské kategorie důstojníků generálního štábu, od listopadu převelen na pozici pobočníka k velitelství 92. zeměbranecké pěší brigády u 46. zeměbranecké pěší divize


1910 povýšen na kapitána a přemístěn k velitelství II. sboru do Vídně


od května 1914 velitel roty u pěšího pluku 1 v Opavě


Po zahájení 1. světové války nastoupil jako náčelník štábu k 13. zeměbranecké pěší divizi


1915 major


1917 podplukovník


V průběhu války zastával funkce ubytovatele u štábu I. armády a náčelníka štábu armádního sboru v Sedmihradsku.


20.11.1918 se přihlásil ke službě v československé armádě a byl zařazen jako náčelník štábu Velitelství čs. vojska na Slovensku


1919 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Slovensko v Košicích a poté v Žilině


1922 přednost 4.(etapního a dopravního)oddělení Hlavního štábu v Praze, povýšen na plukovníka


1925 přidělen Generálnímu sekretariátu Meziministerského sboru obrany státu


1926 II. zástupce náčelníka Hlavního štábu


1.5.1928 brigádní generál


1929 velitel pražské 1. pěší divize


1931 velitel plzeňské 2. pěší divize


1.7.1933 divizní generál


1.1.1935 odchod do výslužby


25.9.1938 v rámci mobilizace povolán do služby - velitel Velitelství „ČV-sever“ v Litomyšli


Po 15.3.1939 otevřeně vyjádřil svoje sympatie s Německem a telegraficky podal hlášení zmocněnci wehrmachtu gen. Fridericimu - byli v něm jména 14 vysokých čs. důstojníků, kteří nepřátelsky smýšleli vůči nacistickému režimu ( někteří z nich byli později zatknuti a i popraveni ).


V průběhu války působil jako velitel Technische Nothilfe v Turnově, mezi jeho náplň činnosti patřilo i odesílání turnovských občanů do Německa k Technické nouzové službě, na tzv. nucené práce. Mimo jiné se stal také nositelem nacistického záslužného kříže.
Během celé války však také udržoval styky s odbojovým hnutím.


1946 souzen Národním soudem v Praze a za zločiny proti státu i osobám byl odsouzen k trestu smrti provazem, který byl vykonán 16.9.1946 ve 11.30 hodin.Zdroj: www.fronta.cz ,
http://www.vojenstvi.cz/vasedotazy_46.htm ,
www.cs-magazin.com
URL : https://www.valka.cz/Bartos-Frantisek-t60152#307872Verze : 1