Main Menu
User Menu

Klecanda, Vojtěch

     
Příjmení:
Surname:
Klecanda
Jméno:
Given Name:
Vojtěch
Jméno v originále:
Original Name:
Vojtěch Klecanda
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Doc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.11.1888 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.04.1947 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Klecanda-Vojtech-t60737#282473Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Klecanda
Jméno:
Given Name:
Vojtěch
Jméno v originále:
Original Name:
Vojtěch Klecanda
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1900-DD.06.1904 Státní reálné gymnasium, Praha
DD.09.1904-DD.07.1908 Českoslovanská obchodní akademie, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1908-DD.02.1909 Škola jednoročních dobrovolníků, Praha
DD.11.1920-DD.08.1922 Vysoká válečná škola, Paris
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1909 kadet rakousko-uherské branné moci
01.09.1912 poručík rakousko-uherské branné moci
18.08.1914 podporučík ruské armády
15.08.1915 poručík ruské armády
19.07.1917 podkapitán ruské armády
29.06.1918 podkapitán legií
01.12.1918 podplukovník legií
19.11.1920 plukovník pěchoty
01.09.1922 plukovník generálního štábu
28.06.1923 generál V. hodnostní třídy
16.12.1927 brigádní generál
13.11.1930 divisní generál
01.01.1940 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1922-19.07.1923 Velitel : 1. pěší brigáda, velitelství
19.07.1923-01.12.1923 Velitel : 1. pěší brigáda, velitelství
01.04.1924-00.02.1925 Velitel : Generální sekretariát meziministerského sboru pro věci národní obrany
08.01.1929-13.11.1930 Velitel : 2. divise
13.11.1930-30.09.1931 Velitel : 2. divise
30.09.1931-01.03.1934 Velitel : 1. divise
00.11.1934-DD.12.1935 Velitel : 8. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1908-DD.11.1908 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 11, Praha
DD.11.1908-DD.02.1909 vojenské studium, Praha
DD.02.1909-DD.09.1909 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 11, Praha
DD.09.1914-DD.02.1915 velitel pěší čety České družiny, východoevropské válčiště
DD.02.1915-DD.08.1915 zástupce velitele pěší roty České družiny, východoevropské válčiště
DD.08.1915-DD.07.1917 důstojník štábu Jihozápadního frontu, východoevropské váýlčiště
DD.07.1917-DD.06.1918 mimo službu
DD.06.1918-DD.09.1918 přednosta zpravodajského oddělení štábu Východní skupiny, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.02.1919 podnáčelník štábu Československého armádního sboru, sibiřské válčiště
DD.02.1919-DD.02.1920 podnáčelník štábu Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště a cesta
DD.02.1920-DD.11.1920 zástupce náčelníka Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.11.1920-DD.08.1922 vojenské studium, Paris
DD.08.1922-DD.10.1922 zdravotní dovolená
DD.10.1922-DD.11.1923 velitel Pěší brigády 1, Praha
DD.11.1923-DD.04.1924 stážista Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.04.1924-DD.05.1925 generální sekretář Meziministerského pracovního sboru pro věci národní obrany, Praha
DD.05.1925-DD.02.1929 vojenský přidělenec, Paris
DD.02.1929-DD.09.1931 velitel Divise 2, Plzeň
DD.09.1931-DD.03.1934 velitel Divise 1, Praha
DD.03.1934-DD.10.1934 náčelník vojenské mise v Kolumbijské republice
DD.11.1934-DD.12.1935 velitel Divise 8, Hranice
DD.12.1935-DD.03.1939 vojenský přidělenec, Roma
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1915

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
Order of St. Vladimir 4th Class with Swords and Bow
Орден Святого Владимира 4-я степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1917

Řád Sv. Anny 4. třídy
Order of St. Anne 4th Class
Орден Святой Анны степень
-

DD.MM.1918

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1919

Řád Za vynikající službu
Distinguished Service Order
Distinguished Service Order (DSO)
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1922

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1922

Řád italské koruny komandér (3. třída)
Order of Crown of Italy Commander (3rd Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1928

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1934

Řád Boyacá komandér (3. třída)
Order of Boyacá Commander (3rd Class)
Orden de Boyacá Comendador
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Klecanda-Vojtech-t60737#375275Verze : 0
MOD