Main Menu
User Menu

Hlavní štáb branné moci [1919-1938]

General Staff of the Armed Forces

     
Název:
Name:
Hlavní štáb branné moci
Originální název:
Original Name:
Hlavní štáb branné moci
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.10.1919
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 101
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.10.1919-24.09.1938 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
15.10.1919-31.05.1937 Praha, kasárny /
31.05.1937-24.09.1938 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.10.1919-01.11.1919 Pellé, Maurice-César-Joseph (divisní generál)
01.11.1919-01.01.1921 Pellé, Maurice-César-Joseph (generál III. hodnostní třídy)
01.01.1921-01.01.1926 Mittelhausser, Eugene-Desiré-Antoine (generál IV. hodnostní třídy)
01.01.1926-19.03.1926 Syrový, Jan (generál IV. hodnostní třídy)
19.03.1926-02.07.1926 Gajda, Radola (generál IV. hodnostní třídy)
02.07.1926-01.09.1926 Horák, Jan (generál V. hodnostní třídy)
01.09.1926-14.10.1926 Podhajský, Alois (generál III. hodnostní třídy)
14.10.1926-21.12.1926 Syrový, Jan (generál IV. hodnostní třídy)
21.12.1926-16.12.1927 Syrový, Jan (generál III. hodnostní třídy)
16.12.1927-30.11.1933 Syrový, Jan (armádní generál)
30.11.1933-14.03.1934 Krejčí, Ludvík (divisní generál)
14.03.1934-24.09.1938 Krejčí, Ludvík (armádní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1919-24.09.1938 1. oddělení /organisační/ hlavního štábu branné moci
15.10.1919-24.09.1938 2. oddělení /zpravodajské/ hlavního štábu branné moci
15.10.1919-24.09.1938 3. oddělení /operační/ hlavního štábu branné moci
15.10.1919-24.09.1938 4. oddělení /etapní/ hlavního štábu branné moci
15.10.1919-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Moravu a Slezsko
15.10.1919-27.10.1921 Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
15.10.1919-27.10.1921 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
15.10.1919-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Čechy
17.11.1920-15.07.1921 Výcvikový odbor hlavního štábu
15.07.1921-01.01.1927 Výchovný odbor hlavního štábu branné moci
27.10.1921-10.11.1921 Východoslovenská skupina
27.10.1921-10.11.1921 Západoslovenská skupina
10.11.1921-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
10.11.1921-15.09.1925 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
01.04.1924-06.10.1933 Generální sekretariát meziministerského sboru pro věci národní obrany
15.09.1925-25.09.1938 Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
15.09.1925-27.09.1938 Zemské vojenské velitelství v Brně
15.09.1925-25.09.1938 Zemské vojenské velitelství v Košicích
15.09.1925-25.09.1938 Zemské vojenské velitelství v Praze
01.01.1927-24.09.1938 5. oddělení /školské a výcvikové/ hlavního štábu branné moci
01.01.1927-24.06.1929 6. oddělení /osobní/ hlavního štábu branné moci
06.10.1933-24.09.1938 Generální sekretariát obrany státu
01.01.1934-24.09.1938 Letecká brigáda
20.03.1935-24.09.1938 Ředitelství opevňovacích prací
15.09.1935-01.10.1937 Brigáda útočné vozby
01.03.1937-24.09.1938 Oddělení branné výchovy hlavního štábu branné moci

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci
Fidler, Jiří: Na čele armády. Praha, Naše vojsko 2005.
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-stab-branne-moci-1919-1938-t105135#501804Verze : 2
MOD