Main Menu
User Menu

Moravec, Ondřej

     
Příjmení:
Surname:
Moravec
Jméno:
Given Name:
Ondřej
Jméno v originále:
Original Name:
Ondřej Moravec
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.12.1887 Vlčetín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Moravec-Ondrej-t104856#375783Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Moravec
Jméno:
Given Name:
Ondřej
Jméno v originále:
Original Name:
Ondřej Moravec
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1903-DD.06.1907 Obchodní akademie, Pelhřimov
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1907-DD.02.1908 Škola jednoročních dobrovolníků, Trient
DD.10.1914-DD.01.1915 Důstojnický kulometný kurs, Bruck
DD.12.1918-DD.05.1919 Nikolajevská akademie generálního štábu, Tomsk
DD.11.1921-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1908 kadet rakousko-uherské branné moci
16.05.1911 praporčík rakousko-uherské branné moci
04.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1915 nadporučík rakousko-uherské branné moci
24.07.1916 poručík srbské armády
27.01.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
15.10.1918 kapitán legií
10.12.1918 major legií
01.04.1920 podplukovník legií
18.10.1920 podplukovník pěchoty
20.09.1922 podplukovník generálního štábu
01.04.1923 plukovník generálního štábu
28.02.1929 brigádní generál
01.10.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.02.1921-DD.11.1921 Náčelník štábu : 10. divise
DD.11.1922-DD.08.1924 Náčelník štábu : 12. divise
00.11.1922-01.10.1924 Náčelník štábu : Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
DD.08.1924-DD.10.1927 Velitel : Pěší pluk 19
00.02.1929-06.10.1933 Velitel : Generální sekretariát meziministerského sboru pro věci národní obrany
06.10.1933-00.10.1934 Velitel : Generální sekretariát obrany státu
DD.10.1934-30.09.1936 Velitel : 10. pěší brigáda
30.09.1936-25.09.1938 Velitel : 11. divise
25.09.1938-15.12.1938 Velitel : 41. hraniční oblast

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1907-DD.11.1907 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 88, Trient
DD.11.1907-DD.02.1908 vojenské studium, Trient
DD.02.1908-DD.09.1908 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 88, Trient
DD.07.1914-DD.08.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 88, východoevropské válčiště
DD.08.1914-DD.10.1914 nemocniční ošetřování
DD.10.1914-DD.01.1915 vojenské studium, Bruck
DD.01.1915-DD.03.1915 velitel kulometné čety Pěšího pluku č. 88, východoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.05.1915 nemocniční ošetřování
DD.05.1915-DD.08.1915 velitel roty náhradního praporu Pěšího pluku č. 88, České Budějovice
DD.08.1915-DD.09.1915 velitel kulometná roty Pěšího pluku č. 88, východoevropské válčiště
13.09.1951-13.09.1951 zajetí na východoevropském válčišti
DD.09.1915-DD.07.1916 ruské zajatecké tábory
DD.07.1916-DD.01.1917 velitel kulometné roty 1. srbského dobrovolnického pluku, východoevropské válčiště
DD.01.1917-DD.03.1917 velitel pěší čety 2. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.03.1917-DD.04.1918 náborový emisar Odbočky Československé národní rady v Rusku
DD.04.1918-DD.05.1918 pobočník náčelníka štábu 1. československé střelecké divise, přesun
DD.05.1918-DD.12.1918 zatímní náčelník štábu 1. československé střelecké divise, sibiřské válčiště
DD.12.1918-DD.05.1919 vojenské studium, Tomsk
DD.05.1919-DD.06.1919 podnáčelník štábu 1. československé střelecké divise, sibiřské válčiště
DD.06.1919-DD.10.1920 náčelník štábu Velitelství Dálného východu, sibiřské válčiště a přesun
DD.10.1920-DD.02.1921 repatriační dovolená
DD.02.1921-DD.11.1921 náčelník štábu Divise 10, Banská Bystrica
DD.11.1921-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.11.1922 podnáčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
DD.11.1922-DD.09.1924 náčelník štábu Zemského vojenského velitelství pro Podkarpatskou Rus, Užhorod
DD.09.1924-DD.03.1926 velitel Pěšího pluku 19, Mukačevo
DD.03.1926-DD.07.1926 profesor Kursu pro velitele vojskových těles, Praha
DD.07.1926-DD.02.1929 zástupce generálního sekretáře Meziministerského sboru pro věci obrany státu, Praha
DD.02.1929-DD.10.1934 generální sekretář Meziministerského sboru pro věci obrany státu, Praha
DD.10.1934-DD.09.1936 velitel Pěší brigády 10, Písek
DD.09.1936-DD.09.1938 velitel Divise 11, Košice
DD.09.1938-DD.12.1938 velitel Hraniční oblasti 41, branná pohotovost státu
DD.12.1938-DD.03.1939 velitel Divise 11, Prešov
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1917

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1919

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1921

Řád bílého orla 4. třída s meči
Order of White Eagle 4th Class with Swords
Орден белог орла 4. cтепен са мачевима
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
-

DD.MM.1925

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1926

Pamětní Kříž na válku 1916-1919
Commemorative Cross of the War 1916-1919
Crucea Comemorative a Razboiului 1916-1919
-

DD.MM.1933

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Moravec-Ondrej-t104856#375784Verze : 0
MOD