Main Menu
User Menu
Reklama

Čatloš, Ferdinand

Čatloš, Ferdinand

     
Příjmení:
Surname:
Čatloš
Jméno:
Given Name:
Ferdinand
Jméno v originále:
Original Name:
Ferdinand Čatloš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál 1. třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.10.1895 Liptovský Svätý Peter /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.10.1972 Martin /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- ministr národní obrany Slovenskej republiky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
Štefanský, Václav: Generál Ferdinand Čatloš. Bratislava, MO SR 1998.
URL : https://www.valka.cz/Catlos-Ferdinand-t1690#259289Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Čatloš
Jméno:
Given Name:
Ferdinand
Jméno v originále:
Original Name:
Ferdinand Čatloš
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.04.1939 generál I. třídy
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.09.1932-DD.01.1935 Náčelník štábu : 2. horská brigáda
DD.01.1935-15.10.1935 Náčelník štábu : 2. horská brigáda
15.10.1935-25.09.1938 Náčelník štábu : 8. divise
25.09.1938-22.10.1938 Náčelník štábu : 37. hraniční oblast
01.09.1939-01.10.1939 Velitel : Polní armáda Bernolák
02.05.1939-01.10.1940 Velitel : Hlavní vojenské velitelství
22.06.1941-12.08.1941 Velitel : Armádní skupina
14.03.1939-27.08.1944 Velitel : Ministerstvo národní obrany

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

02.10.1939

Železný kříž 1939 I. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

DD.MM.1939

Slovenský válečný vítězný kříž I. třídy
Slovakian War Victory Cross 1st Class
Slovenský vojenný víťazný kríž I. triedy
-

DD.MM.1939

Medaile Za hrdinstvo 1. stupně
Bravery Medal - 1st Class
Medaila Za hrdinstvo 1.stupňa
-

DD.MM.1939

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

DD.10.1941

Záslužný řád německé orlice 1. třída
Order of Merit of German Eagle 1st Class
Verdienstorden vom Deutschen Adler 1. Klasse
-

DD.MM.1942

Řád rumunské koruny 1. třída s meči
Order of Crown of Romania 1st Class with Swords
Ordinul Coroana României Mare Cruce
-

DD.MM.RRRR

Slovenský válečný vítězný kříž II. třídy
Slovakian War Victory Cross 2nd Class
Slovenský vojenný víťazný kríž II. triedy
-

DD.MM.RRRR

Slovenský válečný vítězný kříž III. třídy
Slovakian War Victory Cross 3rd Class
Slovenský vojenný víťazný kríž III. triedy
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Mezispojenecká medaile vítězství
Allied Victory Medal
Médaille Interalliée de la Victoire
-

DD.MM.RRRR

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

MM.DD.RRRR

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
Štefanský, Václav: Generál Ferdinand Čatloš. Bratislava, MO SR 1998.
URL : https://www.valka.cz/Catlos-Ferdinand-t1690#505270Verze : 0
MOD

Ferdinand Čatloš
(7. 10. 1895 Liptovský Svätý Peter - 16. 10. 1972 Martin)


Československý dôstojník, slovenský generál a politik.


Ferdinand Čatloš bojoval za 1. svetovej vojny v rakúsko-uhorskej armáde na ruskej fronte. V septembri 1915 bol zajatý a ako aktivista slovenského hnutia patril v zajateckých táboroch k propagátorom myšlienky Československa. V roku 1917 sa prihlásil do legií, nastúpil k 7. Tatranskému pluku a absolvoval dôstojnický kurz v Borispole. Rýchle postupoval a od veliteľa čaty sa stal v septembri 1919 už veliteľom III. práporu 12. československého streleckého pluku M. R. Štefánika. Patril medzi nadaných a skúsených dôstojníkov.


Po návrate domov odišiel študovať Vysokú školu vojnovú vo Francúzsku a potom prešiel radou veliteľských a štábnych funkcií. V marci 1939 (vtedy bol v hodnosti podplukovníka generálneho štábu) bol menovaný generálom I. triedy Slovenskej republiky a zároveň sa stal ministrom národnej obrany. Naplno sa zúčastňoval na akciách slovenskej armády počas nemecko-poľskej vojny a mal zásluhu aj na vyslaní slovenských vojakov na východnú frontu po roku 1941. Mal tiež silné politické ambície, v rokoch 1939-40 se pridal k Vojtechovi Tukovi, ale neskôr dal prednosť Jozefovi Tisovi.


Od väčšiny predstaviteľov Slovenského štátu sa odlišoval cirkevnou príslušnosťou - bol totiž protestant.


Roku 1944 sa už snažil kontaktovať odboj, o jeho rozsahu však nemal tušenie. Zato odboj o ňom vedel svoje. Bolo známe, že s nemeckými vojenskými kruhmi nevychádzal nejlepšie a začiatkom roku 1944 hlásila odbojová skupina Jána Goliana, Mikuláša Ferjenčíka a Mirka Vesela do Londýna, že Čatloš je rozhodnutý postaviť sa proti okupácii.


Čatloš skutočne pripravoval spiknutie proti vláde, ktorej bol členom, a v budove ministerstva obrany sa tajne chystala akcia (tzv. Čatlošovo memorandum). A keď sa koncom júla 1944 nemecká generalita začala pokúšať o začlenenie slovenskej armády pod vedením Augustína Malára pod právomoc skupiny armád Severná Ukrajina, pochopil Čatloš nutnosť realizovať svoj plán. Okrem kontaktu na Malára, ktorý mal veliteľstvo v Prešove, mal k dispozícii na ministerstve aj plk. Viliama Talského. Rozhodol sa nadviazať kontakt so sovietskou stranou a domnieval sa, že má nielen primát, ale vystupuje s prevratnou iniciatívou - o existencii vojenského ústredia, ilegálnej Slovenskej národnej rade a jej kontaktoch na Londýn a Moskvu nemal totiž ani tušenie.


Lietadlo do Moskvy odletelo 4. augusta 1944 - hlavným organizátorom vlastnej akcie bol Mikuláš Ferjenčík. Dňa 6. augusta pristáli v Moskve, ale tu ich strážilo NKVD a až 2.septembra sa mohol Ferjenčík stretnúť s Heliodorom Píkom. To už bolo povstanie v plnom prúde. Sám Čatloš po jeho zahájení prebehol na povstalecké územie, ale na ňom bol ihneď internovaný a nebolo mu dovolené vykonávať žiadnu vojenskú, ani politickú činnosť.


Po oslobodení bol v rámci retribučného dekrétu postavený pred súd a v rokoch 1945-48 uväznený. Potom pracoval ako úradník v Martine a skonal v súkromí.


Pochovaný je spolu s manželkou na Národnom cintoríne v Martine, sektor F, hrob 188 49°03'35.63"N 18°55'34.01"E.


sk.wikipedia.org

Čatloš, Ferdinand - Hrob Ferdinanda Čatloša a jeho manželky Eleny. Foto Janko Paliga (12.07.2021)

Hrob Ferdinanda Čatloša a jeho manželky Eleny. Foto Janko Paliga (12.07.2021)
URL : https://www.valka.cz/Catlos-Ferdinand-t1690#6438Verze : 8
Ferdinand Čatloš
Čatloš, Ferdinand - Generál počas príhovoru k vojakom Rýchlej divízie

Generál počas príhovoru k vojakom Rýchlej divízie
URL : https://www.valka.cz/Catlos-Ferdinand-t1690#87296Verze : 0
V literatúre , ktorá sa zaoberá problematikou SNP som čítal, že gen. Čatloš padol do rúk povstalcom v B. Bystrici.Nedávno sa mi dostala do rúk monografia obce Uhrovec v ktorej sa uvádza cit. - 2. septembra 1944 v ranných hodinách prišiel do Uhrovca minister národnej obrany arm. gen. Ferdinand Čatloš so svojim sprievodom. Na Námestí Ľudovíta Štúra sa bez odporu vzdal do rúk miestnych partizánov a odovzdal svoju zbraň poručíkovi Sergejovi Panfilovovi a Michalovi Masarykovi. Na základe ďalšieho rozhodnutia bol eskortovaný do Banskej Bystrice. - koniec citátu
Je to pravda, alebo dohady?
Nehľaďte na zlé označenie hodnosti.
URL : https://www.valka.cz/Catlos-Ferdinand-t1690#259387Verze : 0