Berník, Peter

     
Příjmení:
Surname:
Berník Bernik
Jméno:
Given Name:
Peter Peter
Jméno v originále:
Original Name:
Peter Berník
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Lieutenant Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. MSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR ?
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ Základne nasaditeľných komunikačných a informačných systémov - Commander of Deployable Communications and Information Systems Base
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://zankis.mil.sk/646/
URL : https://www.valka.cz/Bernik-Peter-t237661#656960 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Berník Bernik
Jméno:
Given Name:
Peter Peter
Jméno v originále:
Original Name:
Peter Berník
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1991-DD.MM.1995 SOU železničné, Martin
DD.MM.1991-DD.MM.1995 Railway School, Martin
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1997-DD.MM.2002 Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
DD.MM.2008-DD.MM.2008 CISCO CCNA sieťová akadémia
DD.MM.2010-DD.MM.2010 kurz administrátora MOKYS - inštruktor
DD.MM.2012-DD.MM.2012 CISCO CCNA sieťová akadémia - CCNA Security
DD.MM.1997-DD.MM.2002 Military Academy, Liptovsky Mikulas
DD.MM.2008-DD.MM.2008 CISCO CCNA Network Academy
DD.MM.2010-DD.MM.2010 MOKYS administrator course - instructor
DD.MM.2012-DD.MM.2012 CISCO CCNA Network Academy - CCNA Security
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
01.07.2018 podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
DD.MM.RRRR Lieutenant
DD.MM.RRRR 1st Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
01.07.2018 Lieutenant Colonel
DD.MM.RRRR Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.2002-DD.MM.2005 veliteľ čaty utajovaného spojenia, Spojovací prápor
DD.MM.2005-DD.MM.2005 dôstojník operačného oddelenia, Spojovací prápor
DD.MM.2005-DD.MM.2007 starší dôstojník operačného oddelenia, Spojovací prápor
DD.MM.2007-DD.MM.2009 systémový inžinier oddelenia služieb KIS 4. centra, Základňa mobilných komunikačných a informačných systémov
DD.MM.2009-DD.MM.2009 náčelník oddelenia MSU 4. centra, Základňa mobilných komunikačných a informačných systémov
DD.MM.2009-DD.MM.2014 náčelník oddelenia centrálneho manažmentu MKIS, Základňa mobilných komunikačných a informačných systémov
DD.MM.2014-DD.MM.2014 náčelník 3. centra, Základňa mobilných komunikačných a informačných systémov
DD.MM.2014-DD.MM.2017 náčelník 1. centra, Základňa mobilných komunikačných a informačných systémov
DD.MM.2017-DD.MM.2018 náčelník štábu, Základňa nasaditeľných komunikačných a informačných systémov
DD.MM.2018-22.09.2020 zástupca veliteľa, Základňa nasaditeľných komunikačných a informačných systémov
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR náčelník odboru BOI a KIS (G-6), Veliteľstvo pozemných síl
DD.MM.2002-DD.MM.2005 Platoon Commander of Classified Connection, Signal Battalion
DD.MM.2005-DD.MM.2005 Officer of Operations Department, Signal Battalion
DD.MM.2005-DD.MM.2007 Senior Officer of Operations Department, Signal Battalion
DD.MM.2007-DD.MM.2009 System Engineer of the KIS Services Department of the 4th center, Mobile Communications and Information Systems Base
DD.MM.2009-DD.MM.2009 Chief of the MSU Department of the 4th Center, Mobile Communications and Information Systems Base
DD.MM.2009-DD.MM.2014 Chief of the MKIS Central Management Department, Mobile Communications and Information Systems Base
DD.MM.2014-DD.MM.2014 Chief of 3rd Center, Mobile Communications and Information Systems Base
DD.MM.2014-DD.MM.2017 Chief of 1st Center, Mobile Communications and Information Systems Base
DD.MM.2017-DD.MM.2018 Chief of Staff, Deployable Communications and Information Systems Base
DD.MM.2018-22.09.2020 Deputy Commander, Deployable Communications and Information Systems Base
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Head of the BOI and KIS department (G-6), Land Forces Command
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://zankis.mil.sk/646/
URL : https://www.valka.cz/Bernik-Peter-t237661#656962 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více