Main Menu
User Menu

Základna nasaditelných komunikačních a informačních systémů [2017- ]

Deployable Communications and Information Systems Base / Základňa nasaditeľných komunikačných a informačných systémov

     
Název:
Name:
Základna nasaditelných komunikačních a informačních systémů
Originální název:
Original Name:
Základňa nasaditeľných komunikačných a informačných systémov
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2017
Předchůdce:
Predecessor:
Základna mobilních komunikačních a informačních systémů
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2017-DD.MM.RRRR Velitelství pozemních sil
Dislokace:
Deployed:
01.07.2017-DD.MM.RRRR Ružomberok, kasárny

Velitel:
Commander:
01.07.2017-28.02.2018 Pobijak, Štefan (Plukovník)
01.03.2018-22.09.2020 Šanta, Marián (Plukovník)
22.09.2020-DD.MM.RRRR Berník, Peter (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://zamkis.mil.sk/71556/?pg=1
https://zankis.mil.sk/93588/?pg=1
URL : https://www.valka.cz/Zakladna-nasaditelnych-komunikacnich-a-informacnich-systemu-2017-t202802#578495Verze : 1
MOD
Nariadením ministra obrany SR č. 47/2017 o priznaní znaku (Vestník č. 50/2017 z 30.06.2017) bol Základni nasaditeľných KIS dňom 01.07.2017 priznaný znak. Na gotickom štíte zelenej farby so striebornou bordúrou a tenkou obrysovou linkou čiernej farby je položená pavúčia sieť so symbolom mesta Ružomberok (červená ruža so zlatým šípom). V hlave znaku zelenej farby je v troch riadkoch veľkými písmenami striebornej farby umiestnený názov a dislokácia útvaru.Zdroj: archív autora

Základna nasaditelných komunikačních a informačních systémů [2017- ] - Znak ZaNKIS

Znak ZaNKIS
URL : https://www.valka.cz/Zakladna-nasaditelnych-komunikacnich-a-informacnich-systemu-2017-t202802#580754Verze : 0
MOD