Main Menu
User Menu

97. lehká pěší divize [1940-1942]

97th Light Infantry Division / 97. leichte Infanterie-Division

     
Název:
Name:
97. lehká pěší divize
Originální název:
Original Name:
97. leichte Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.12.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
06.07.1942
Nástupce:
Successor:
97. myslivecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.12.1940-DD.03.1941 XVIII. horský armádní sbor
DD.03.1941-DD.05.1941 LV. armádní sbor
DD.05.1941-DD.06.1941 Vojenský okruh VII
DD.06.1941-DD.07.1941 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
DD.07.1941-DD.08.1941 IV. armádní sbor
DD.08.1941-DD.09.1941 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
DD.09.1941-DD.10.1941 LV. armádní sbor
DD.10.1941-DD.01.1942 IV. armádní sbor
DD.01.1942-DD.01.1942 LII. armádní sbor
DD.01.1942-06.07.1942 XXXXIV. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
10.12.1940-DD.MM.RRRR Bad Tölz, ? /

Velitel:
Commander:
10.12.1940-15.01.1941 Weiß, Walter (Generaloberst)
15.01.1941-15.04.1941 Förster, Sigismund von (General der Infanterie)
15.04.1941-27.12.1941 Fretter-Pico, Maximilian (General der Artillerie)
01.12.1942-06.07.1942 Rupp, Ernst (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.12.1940-06.07.1942 Dělostřelecký pluk 81

Ručně vyplněné položky:
10.12.1940-06.07.1942 Pěší pluk 204
10.12.1940-06.07.1942 Pěší pluk 207
10.12.1940-06.07.1942 Dělostřelecký pluk 81
10.12.1940-06.07.1942 Divizní jednotky 97
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/97-lehka-pesi-divize-1940-1942-t9856#387340Verze : 0
MOD
97. leichte Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/97-lehka-pesi-divize-1940-1942-t9856#30108Verze : 0
MOD
1940-1942Divizní jednotky 97 Division Units 97 Divisions-Einheit 97
polní doplňovací prapor 97 Field Replacement Battalion 97 Felderstatz-Bataillon 97
protitankový oddíl 97 Anti-tank Section 97 Panzerjäger-Abteilung 97
ženijní prapor 97 Pioneer Battalion 97 Pionier-Bataillon 97
průzkumný oddíl 97 Reconnaissance Section 97 Aufklärungs-Abteilung 97
spojovací oddíl 97. lehké pěší divize Light Infantry Division Signal Section 97 leichte Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 97
podpůrná jednotka 97. lehké pěší divize Light Infantry Division Supply Unit 97 leichte Infanterie-Divisions-Nachschubführer 97
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/97-lehka-pesi-divize-1940-1942-t9856#387360Verze : 0
MOD
97. Leichte Infanterie-Division byla přejmenována na 97. Jäger-Division v 07/ 1942.Velitel:
Generaloberst Walter Weiß (15.12. 1940 - 15.1. 1941)
General der Infanterie Sigismund von Förster (15.1. 1941 - 15.4. 1941)
General der Artillerie Maximilian Fretter-Pico (15.4. 1941 - 27.12. 1941)
Generalleutnant Ernst Rupp (1.1. 1942 - ?.7. 1942)


Operace:
Německo (12/ 1940 - 06/ 1941)
Východní fronta, jižní sektor (06/ 1941 - 07/ 1942)
URL : https://www.valka.cz/97-lehka-pesi-divize-1940-1942-t9856#30109Verze : 0
MOD