Main Menu
User Menu

10. pěší divize (motorizovaná) [1940-1943]

10th Infantry Division (motorized)

10. Infanterie-Division (motorisiert)

     
Název:
Name:
10. pěší divize (motorizovaná)
Originální název:
Original Name:
10. Infanterie-Division (motorisiert)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.11.1940
Předchůdce:
Predecessor:
10. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
13.06.1943
Nástupce:
Successor:
10. divize tankových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.11.1940-DD.05.1941 XXIV. armádní sbor (motorizovaný)
DD.05.1941-11.06.1941 Tanková skupina 2
11.06.1941-25.10.1941 XXIV. armádní sbor (motorizovaný)
25.10.1941-30.12.1941 XXXXVII. armádní sbor (motorizovaný)
30.12.1941-01.05.1942 XXXX. armádní sbor (motorizovaný)
01.05.1942-01.04.1943 LVI. tankový sbor
01.04.1943-02.04.1943 4. armáda
02.04.1943-10.05.1943 XXXXI. tankový sbor
10.05.1943-01.06.1943 XXXXVII. tankový sbor
01.06.1943-06.06.1943 Auffrischungsstab 3
06.06.1943-13.06.1943 XXXXI. tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
15.11.1940-DD.MM.RRRR Řezno ?, /

Velitel:
Commander:
15.11.1940-15.04.1942 Loeper, Friedrich Wilhelm von (Generalleutnant)
15.04.1942-25.04.1942 Traut, Hans (Oberst)
25.04.1942-13.06.1943 Schmidt, August (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.11.1940-31.01.1941 Wagener, Carl (Major)
01.02.1941-DD.05.1942 Unold, Georg von (Oberstleutnant)
DD.05.1942-13.06.1943 Inghofer, Karl (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1940-13.06.1943 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 10
15.11.1940-01.04.1943 Motocyklistický střelecký prapor 40
15.11.1940-13.06.1943 Oddíl stíhačů tanků 10
15.11.1940-13.07.1942 Průzkumný oddíl (motorizovaný) 10
15.11.1940-15.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 41
15.10.1942-13.06.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 20
15.10.1942-13.06.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 41
01.04.1943-13.06.1943 Tankový průzkumný oddíl 110

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.axishistory.com
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/10-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9878#389538Verze : 1
MOD
10. Infanterie-Division (motorisiert)
URL : https://www.valka.cz/10-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9878#32498Verze : 0
MOD
1941Divizní jednotky 10 Division Units 10 Divisions-Einheit 10
motocyklový prapor 40 Motorcyclists Battalion 40 Kradschützen-Bataillon 40
průzkumný oddíl (motorizovaný) 10 Reconnaissance Section (motorized) 10 Aufklärungs-Abteilung (motorisiert) 10
protitankový oddíl 10 Anti-tank Section 10 Panzerjäger-Abteilung 10
ženijní prapor (motorizovaný) 10 Pioneer Battalion (motorized) 10 Pionier-Bataillon (motorisiert) 10
spojovací oddíl 10. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 10 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 10
polní doplňovací prapor 10 Field Replacement Battalion 10 Felderstatz-Bataillon 10
podpůrná jednotka 10. pěší divize (motorizované) Infantry Division Supply Unit (motorized) 10 Infanterie-Divisions-Nachschubführer (motorisiert) 10
administrativní služba 10. pěší divize (motorizované) Administrative Service 10 Verwaltungsdienste 10
zdravotnická služba 10. pěší divize (motorizované) Medical Service 10 Sanitätsdienste 10
veterinární rota 10 Veterinary Company 10 Veterinär-Kompanie 10
1942Divizní jednotky 10 Division Units 10 Divisions-Einheit 10
tankový průzkumný oddíl 110 Armor Reconnaissance Section 110 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 110
protitankový oddíl 10 Anti-tank Section 10 Panzerjäger-Abteilung 10
ženijní prapor (motorizovaný) 10 Pioneer Battalion (motorized) 10 Pionier-Bataillon (motorisiert) 10
spojovací oddíl 10. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 10 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 10
polní doplňovací prapor 10 Field Replacement Battalion 10 Felderstatz-Bataillon 10
podpůrná jednotka 10. pěší divize (motorizované) Infantry Division Supply Unit (motorized) 10 Infanterie-Divisions-Nachschubführer (motorisiert) 10
administrativní služba 10. pěší divize (motorizované) Administrative Service 10 Verwaltungsdienste 10
zdravotnická služba 10. pěší divize (motorizované) Medical Service 10 Sanitätsdienste 10
1943Divizní jednotky 10 Division Units 10 Divisions-Einheit 10
motocyklový prapor 40 Motorcyclists Battalion 40 Kradschützen-Bataillon 40
protitankový oddíl 10 Anti-tank Section 10 Panzerjäger-Abteilung 10
ženijní prapor (motorizovaný) 10 Pioneer Battalion (motorized) 10 Pionier-Bataillon (motorisiert) 10
spojovací oddíl 10. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 10 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 10
polní doplňovací prapor 10 Field Replacement Battalion 10 Felderstatz-Bataillon 10
velitelství podpůrných jednotek 10. pěší divize (motorizované) Command of Infantry Division Supply Unit (motorized) 10 Kommandeur der Infanterie-Divisions-Nachschubtruppen (motorisiert) 10
administrativní služba 10. pěší divize (motorizované) Administrative Service 10 Verwaltungsdienste 10
zdravotnická služba 10. pěší divize (motorizované) Medical Service 10 Sanitätsdienste 10
upravil: FiBe
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/10-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9878#30164Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 10. Infanterie Division (mot):Fritz Axtmann 8/25/1941
Franz-Eugen Betz 8/30/1942
Günther Ehrt 5/3/1942
Walter Herold 10/13/1941
Johann Jungkunst 8/30/1941
Christian Koenig 1/5/1943
Friedrich-Wilhelm Loeper 10/2/1941
Ernst Neufeld 1/3/1943
Hugo Schimmel 1/23/1942
Franz Treffer 8/23/1941
Georg Weinbuch 7/28/1942
URL : https://www.valka.cz/10-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9878#32497Verze : 0
MOD