Main Menu
User Menu

25. pěší divize (motorizovaná) [1940-1943]

25th Infantry Division (motorized)

25. Infanterie-Division (motorisiert)

     
Název:
Name:
25. pěší divize (motorizovaná)
Originální název:
Original Name:
25. Infanterie-Division (motorisiert)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.11.1940
Předchůdce:
Predecessor:
25. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
23.06.1943
Nástupce:
Successor:
25. divize tankových granátníků
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.11.1940-03.06.1941 XXIV. armádní sbor (motorizovaný)
03.06.1941-23.06.1941 Tanková skupina 1
23.06.1941-26.06.1941 XIV. armádní sbor (motorizovaný)
26.06.1941-12.07.1941 III. armádní sbor (motorizovaný)
12.07.1941-14.07.1941 6. armáda
14.07.1941-18.07.1941 LI. armádní sbor
18.07.1941-23.07.1941 III. armádní sbor (motorizovaný)
23.07.1941-24.07.1941 LV. armádní sbor
24.07.1941-25.07.1941 III. armádní sbor (motorizovaný)
25.07.1941-26.07.1941 Tanková skupina 1
26.07.1941-14.09.1941 XIV. armádní sbor (motorizovaný)
14.09.1941-05.10.1941 XXXXVIII. armádní sbor (motorizovaný)
05.10.1941-06.10.1941 Vyšší velitelství ke zvláštnímu použití XXXIV
06.10.1941-15.10.1941 2. tanková armáda
15.10.1941-25.10.1941 XXXVIII. armádní sbor (motorizovaný)
25.10.1941-06.12.1941 XXXXVII. armádní sbor (motorizovaný)
06.12.1941-10.12.1941 LIII. armádní sbor
10.12.1941-27.01.1942 XXXXVII. armádní sbor (motorizovaný)
27.01.1942-23.06.1943 LIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
15.11.1940-DD.MM.RRRR Ludwigsburg, ? /

Velitel:
Commander:
15.11.1940-DD.12.1941 Clößner, Erich Heinrich Philipp Karl Albert Reinhard (Generalleutnant)
15.01.1942-04.02.1942 Henrici, Sigfrid (Generalmajor)
04.02.1942-23.06.1943 Grasser, Anton (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
15.11.1940-31.01.1943 Gaedcke, Ludwig Heinrich (Oberstleutnant)
01.02.1943-23.06.1943 Schnez, Albert (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.11.1940-23.06.1943 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 25
15.11.1940-01.04.1943 Motocyklistický střelecký prapor 25
15.11.1940-23.06.1943 Oddíl stíhačů tanků 25
15.11.1940-01.05.1942 Průzkumný oddíl (motorizovaný) 25
15.11.1940-25.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 119
15.11.1940-25.10.1942 Pěší pluk (motorizovaný) 35
15.11.1940-23.06.1943 Ženijní prapor (motorizovaný) 25
25.10.1942-23.06.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 119
25.10.1942-23.06.1943 Granátnický pluk (motorizovaný) 35
01.04.1943-23.06.1943 Tankový průzkumný oddíl 125

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/25-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9872#390398Verze : 2
MOD
25. Infanterie-Division (motorisiert)
URL : https://www.valka.cz/25-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9872#32613Verze : 0
MOD
1941Divizní jednotky 25 Division Units 25 Divisions-Einheit 25
motocyklový prapor 25 Motorcyclists Battalion 25 Kradschützen-Bataillon 25
průzkumný oddíl (motorizovaný) 25 Reconnaissance Section (motorized) 25 Aufklärungs-Abteilung (motorisiert) 25
protitankový oddíl 25 Anti-tank Section 25 Panzerjäger-Abteilung 25
ženijní prapor (motorizovaný) 25 Pioneer Battalion (motorized) 25 Pionier-Bataillon (motorisiert) 25
spojovací oddíl 25. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 25 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 25
polní doplňovací prapor 25 Field Replacement Battalion 25 Felderstatz-Bataillon 25
podpůrná jednotka 25. pěší divize (motorizovaná) Infantry Division Supply Unit (motorized) 25 Infanterie-Divisions-Nachschubführer (motorisiert) 25
administrativní služba 25. pěší divize (motorizovaný) Administration Service 25 Verwaltungsdienste 25
zdravotnická služba 25. pěší divize (motorizovaný) Medical Service 25 Sanitätsdienste 25
veterinární rota 25 Veterinary Company 25 Veterinär-Kompanie 25
1942-1943Divizní jednotky 25 Division Units 25 Divisions-Einheit 25
motocyklový prapor 25 Motorcyclists Battalion 25 Kradschützen-Bataillon 25
protitankový oddíl 25 Anti-tank Section 25 Panzerjäger-Abteilung 25
ženijní prapor (motorizovaný) 25 Pioneer Battalion (motorized) 25 Pionier-Bataillon (motorisiert) 25
spojovací oddíl 25. pěší divize (motorizované) Infantry Division Signal Section (motorized) 25 Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 25
velitelství podpůrných jednotek 25. pěší divize (motorizované) Commander of Infantry Division Supply Troop (motorized) 25 Kommandeur der Infanterie-Divisions-Nachschubtruppen (motorisiert) 25
administrativní služba 25. pěší divize (motorizovaný) Administration Service 25 Verwaltungsdienste 25
zdravotnická služba 25. pěší divize (motorizovaný) Medical Service 25 Sanitätsdienste 25
veterinární rota 25 Veterinary Company 25 Veterinär-Kompanie 25
upravil: FiBe
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/25-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9872#30150Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 25. Infanterie Division (mot):


Richard Laukat 10/18/1941
Hugo Roos 9/13/1942
Hermann Schulte-Heuthaus 1/23/1942
Wilhelm Westermann 9/15/1941
URL : https://www.valka.cz/25-pesi-divize-motorizovana-1940-1943-t9872#32616Verze : 0
MOD