Main Menu
User Menu

25. divize tankových granátníků [1943-1945]

25th Tank Grenadier Division

25. Panzergrenadier-Division

     
Název:
Name:
25. divize tankových granátníků
Originální název:
Original Name:
25. Panzergrenadier-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.06.1943
Předchůdce:
Predecessor:
25. pěší divize (motorizovaná)
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.06.1943-dd.08.1943 LIII. armádní sbor
dd.08.1943-dd.09.1943 dostupná (zur Verfügung)
dd.09.1943-dd.10.1943 XXVII. armádní sbor
dd.10.1943-dd.11.1943 XXXIX. tankový sbor
dd.11.1943-dd.07.1944 XXVII. armádní sbor
dd.07.1944-dd.09.1944 ?
dd.09.1944-dd.12.1944 ve výstavbě (in Aufstellung)
dd.12.1944-dd.01.1945 Vyšší velitelství Vogesen/Felber
dd.01.1945-dd.02.1945 dostupná (zur Verfügung)
dd.02.1945-dd.04.1945 XI. tankový sbor SS
dd.04.1945-08.05.1945 dostupná (zur Verfügung)
Dislokace:
Deployed:
23.06.1943-DD.MM.RRRR Ludwigsburg, ? /

Velitel:
Commander:
23.06.1943-05.11.1943 Grasser, Anton (General der Infanterie)
05.11.1943-04.03.1944 Benicke, Fritz (Generalleutnant)
04.03.1944-dd.07.1944 Schürmann, Paul (Generalleutnant)
dd.10.1944-10.02.1945 Schürmann, Paul (Generalleutnant)
10.02.1945-08.05.1945 Burmeister, Arnold (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.06.1943-dd.05.1944 Achnez, Albert (Oberstleutnant)
10.09.1944-dd.04.1945 Daeschler, ? (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
23.06.1943-DD.06.1944 Tankový průzkumný oddíl 125
25.08.1943-DD.07.1944 Tankový oddíl 5
20.09.1944-08.05.1945 Pluk tankových granátníků 35
06.11.1944-08.05.1945 Tankový průzkumný oddíl 125
18.12.1944-08.05.1945 Pluk tankových granátníků 119
DD.01.1945-08.05.1945 Tankový oddíl 5

Ručně vyplněné položky:
-
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
25. divize tankových granátníků byla téměř zničena v červenci 1944. Byla přeskupena, doplněna a v říjnu 1944 se vrátila zpět na frontu jako Kampfgruppe 25. Panzergrenadier-Division. Následně byla v listopadu 1944 posílena jednotkami z Tankové brigády 107 a opět operovala jako 25. divize tankových granátníků.
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/25-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9950#397243Verze : 1
MOD
1943Divizní jednotky 25 Division Units 25 Divisions-Einheit 25
tankový oddíl 5 Armor Section 5 Panzer-Abteilung 5
tankový průzkumný oddíl 125 Armor Reconnaissance Section 125 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 125
armádní protiletadlový dělostřelecký oddíl 292 Army Anti-Aircraft Artillery Section 292 Heeres-Flak-Artillerie-Abteilung 292
polní doplňovací prapor 25 Field Replacement Battalion 25 Felderstatz-Bataillon 25
ženijní prapor (motorizovaný) 25 Pioneer Battalion (motorized) 25 Pionier-Bataillon (motorisiert) 25
protitankový oddíl 25 Anti-tank Section 25 Panzerjäger-Abteilung 25
zpravodajský oddíl 25. divize tankových granátníků Armored Grenadier Division Intelligence Section 25 Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 25
velitelství podpůrných jednotek 25. divize tankových granátníků Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 25 Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 25
administrativní služba 25. divize tankových granátníků Administrative Service 25 Verwaltungsdienste 25
zdravotnická služba 25. divize tankových granátníků Medical Service 25 Sanitätsdienste 25
veterinární rota 25 Veterinary Company 25 Veterinär-Kompanie 25
1944 - Kampfgruppe
pluk tankových granátníků 35 Armored Grenadier Regiment 35 Panzergrenadier-Regiment 35
dělostřelecký oddíl 25 Artillery Section 25 Artillerie-Abteilung 25
protitankový oddíl 25 Anti-tank Section 25 Panzerjäger-Abteilung 25
ženijní rota 25 Pioneer Company 25 Pionier-Kompanie 25
zpravodajská rota 25 Intelligence Company 25 Nachrichten-Kompanie 25
? ? Späh-Zug 125
1944Divizní jednotky 25 Division Units 25 Divisions-Einheit 25
tankový oddíl 5 Armor Section 5 Panzer-Abteilung 5
tankový průzkumný oddíl 125 Armor Reconnaissance Section 125 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 125
armádní protiletadlový dělostřelecký oddíl 292 Army Anti-Aircraft Artillery Section 292 Heeres-Flak-Artillerie-Abteilung 292
polní doplňovací prapor 25 Field Replacement Battalion 25 Felderstatz-Bataillon 25
ženijní prapor (motorizovaný) 25 Pioneer Battalion (motorized) 25 Pionier-Bataillon (motorisiert) 25
protitankový oddíl 25 Anti-tank Section 25 Panzerjäger-Abteilung 25
zpravodajský oddíl 25. divize tankových granátníků Armored Grenadier Division Intelligence Section 25 Panzergrenadier-Divisions-Nachrichten-Abteilung 25
velitelství podpůrných jednotek 25. divize tankových granátníků Commander of the Armored Grenadier Division Supply Troop 25 Kommandeur der Panzergrenadier-Divisions-Nachschubtruppen 25
administrativní služba 25. divize tankových granátníků Administrative Service 25 Verwaltungsdienste 25
zdravotnická služba 25. divize tankových granátníků Medical Service 25 Sanitätsdienste 25
veterinární rota 25 Veterinary Company 25 Veterinär-Kompanie 25
Zdroj: https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/25-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9950#397245Verze : 0
MOD
25. Panzergrenadier-Division bojovala ve střední sektoru východní fronty 06/ 1943 - 07/ 1944. Byla zničena v obklíčení východně od Minska a znovu zformována v 10/ 1944.


Boje ve Francii v 10/ 1944 - 01/ 1945 a ve východním Německu 01/ - 05/ 1945. Většině příslušníků divize se podařilo kapitulovat u západních spojenců.Velitel:
General der Infanterie Anton Graßer (23.6. 1943 - 5.11. 1943)
Generalleutnant Dr. Fritz Benicke (5.11. 1943 - 4.3. 1944)
Generalleutnant Paul Schürmann (4.3. 1944 - ?.07/ 1944)
Generalleutnant Paul Schürmann (?.10/ 1944 - 10.2. 1945)
Generalleutnant Arnold Burmeister (10.2. 1945 - 8.5. 1945)


Operace:
Východní fornta střední sektor (06/ 1943 - 07/ 1944)
Francie (10/ 1944 - 01/ 1945)
Východní Německo (01/ 1945 - 05/ 1945)
URL : https://www.valka.cz/25-divize-tankovych-granatniku-1943-1945-t9950#30335Verze : 0
MOD