Main Menu
User Menu

8. lehká pěší divize [1941-1942]

8th Light Infantry Division

8. leichte Infanterie-Division

     
Název:
Name:
8. lehká pěší divize
Originální název:
Original Name:
8. leichte Infanterie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1941
Předchůdce:
Predecessor:
8. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
30.06.1942
Nástupce:
Successor:
8. myslivecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1941-05.03.1942 VIII. armádní sbor
05.03.1942-15.03.1942 X. armádní sbor
15.03.1942-02.05.1942 Seydlitzova skupina
02.05.1942-30.06.1942 X. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
01.12.1941-DD.MM.RRRR Opolí, ? /

Velitel:
Commander:
01.12.1941-30.06.1942 Höhne, Gustav (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.12.1941-18.02.1942 Deyhle, Willy-Otto (Major)
18.02.1942-25.03.1942 Sobbe, Wilfried von (Hauptmann)
25.03.1942-30.06.1942 Deyhle, Willy-Otto (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.1941-30.06.1942 Dělostřelecký pluk 8
01.12.1941-30.06.1942 Oddíl stíhačů tanků 8
15.12.1941-30.06.1942 Myslivecký pluk 28

Ručně vyplněné položky:
01.12.1941-30.06.1942 Myslivecký pluk 28
01.12.1941-30.06.1942 Myslivecký pluk 38
01.12.1941-30.06.1942 Dělostřelecký pluk 8
01.12.1941-30.06.1942 Divizní jednotky 8
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/8-lehka-pesi-divize-1941-1942-t9854#387276Verze : 0
MOD
8. leichte Infanterie-Division
URL : https://www.valka.cz/8-lehka-pesi-divize-1941-1942-t9854#32499Verze : 0
MOD
1941-1942Divizní jednotky 8 Division Units 8 Divisions-Einheit 8
průzkumný oddíl 8 Reconnaissance Section 8 Aufklärungs-Abteilung 8
ženijní prapor 8 Pioneer Battalion 8 Pionier-Bataillon 8
polní doplňovací prapor 8 Field Replacement Battalion 8 Felderstatz-Bataillon 8
spojovací oddíl 8. lehké pěší divize Light Infantry Division Signal Section 8 leichte Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 8
protitankový oddíl 8 Anti-tank Section 8 Panzerjäger-Abteilung 8
podpůrná jednotka 8. lehké pěší divize Light Infantry Division Supply Unit 8 leichte Infanterie-Divisions-Nachschubführer 8
upravil: FiBe
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/8-lehka-pesi-divize-1941-1942-t9854#30104Verze : 0
MOD
8. Leichte Infanterie-Division byla přejmenována na 8. Jäger-Division v 06/ 1942.Velitel:
General der Infanterie Gustav Höhne (1.12. 1941 - 30.6. 1942)


Operace:
Francie (12/ 1941 - 03/ 1942)
Východní fronta, severní sektor (03/ 1942 - 06/ 1942)
URL : https://www.valka.cz/8-lehka-pesi-divize-1941-1942-t9854#30105Verze : 0
MOD
Organizace:


Jäger-Regiment 28 - 28.myslivecký pluk
Jäger-Regiment 38 - 38.myslivecký pluk
Artillerie-Regiment 8 - 8.dělostřelecký pluk
Aufklärung-Abteilung 8 - 8.průzkumný oddíl
Pionier-Bataillon 8 - 8.ženijní prapor
Nachrichten-Abteilung 8 - 8.zpravodajský oddíl
Felderstatz-Bataillon 8 - 8.polní doplňovací prapor
8th Divisional Support Units - 8.divizní podpůrná jednotka
URL : https://www.valka.cz/8-lehka-pesi-divize-1941-1942-t9854#32501Verze : 0
MOD
Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 8. Leichte Infanterie Division:


Ehrenfried-Oskar Boege 12/22/1941
Rudolf Bornhof 5/3/1942
Johann-Heinrich Eckhardt 5/20/1942
Karl Hausmann 5/15/1942
Arthur Juettner 12/14/1941
Friedrich-Wilhelm Proske 4/12/1942
URL : https://www.valka.cz/8-lehka-pesi-divize-1941-1942-t9854#32502Verze : 0
MOD