Main Menu
User Menu

Slovenská Ľupča

okr. Banská Bystrica

     
Název:
Name:
Slovenská Ľupča
Originální název:
Original Name:
Slovenská Ľupča
Další názvy:
Other Names:
(1250) Lypcsa, Lyppcha (1255), Lipcse, Lipche (1263), Lypsche (1272), Lypche Solienses (1361), Lypcz Sclavonicalis (1516), Thotlypcha (1524), Lipcza Slowenska (1663), Tóth – Liposche (1786), Lupča (1908), Slovenská Ľupča, Zvolenská Ľupča (1920)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Banská Bystrica
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°45'55.62"N 19°16'32.82"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1250
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Zámok z 13. storočia. V 2. polovici 15. storočia bola rozsiahla prestavba a doplnenie severnou baštou a gotickou kaplnkou, renesančné úpravy od polovice 16. storočia (opevnenie i vnútorné priestory), ďalšie prestavby v 17. storočí (arkády a barokizácia), adaptácia po roku 1870, posledné úpravy sú z roku 1959 – 1962. Na zámku bol v rokoch 1873 – 1763) štátny výchovný ústav, v rokoch 1918 – 1944 polepšovňa, v rokoch 1945 – 1948 štátny výchovný ústav, po renovácii od roku 1958 charitný domov. V súčasnosti prechádza rozsiahlou rekonštrukciou.
- Kostol rímskokatolícky, gotický zo 14. storočia, prestavaný v roku 1615 (doplnený renesančnou kaplnkou)
- Zrúcaniny kláštora, ktorý vznikol okolo roku 1600
- Bývalá radnica z 2. polovice 17. storočia
- Stĺp barokový z 18. storočia.
- Kostol evanjelický z roku 1874, neogotický, obraz od J. B. Klemensa.
- Pomník SNP z roku 1954.
- Pamätná tabuľa SNP
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Rodisko:
Konštantín Bauer (1893-1928), maliar.
Ján Blasius ml. (1708-1773), náboženský spisovateľ.
Szamuel Czambel (1856-1909), jazykovedec.
Samo Danielovič Czambel (1882-1935), básnik.
Daniel G. Lichard (1812-1882), novinár, ľudovýchovný pracovník.
Samuel Reisz 1783-1858), zberateľ ľudových slovesností.
Anton Turecký (1902-1959), architekt.


Pôsobisko:
Ján Blasius st. (1864-1763), skladateľ duchovných piesní.
Ján Michal (1891-1969), jazykovedec.
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Biotika Slovenská Ľupča (1956 - RRRR)
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Po ústupe z Turca sa tu reorganizovala 5. tanková skupina povstaleckej armády. 3.1.1944 sa s obcou Slovenská Ľupča zlúčila obec Ľupčianska Ulica (pred rokom 1340 súčasťou Slovenskej Ľupče. V roku 1340 sa osamostatnila pod názvom Ulcha, neskôr Lipesentca (1863), Ľupčianska Ulica (1920)).
Zdroje:
Sources:
www.e-obce.sk
www.slovenskalupca.sk
www.crwflags.com/fotw/flags/sk-bb.html
URL : https://www.valka.cz/Slovenska-Lupca-t46826#486835Verze : 0
MOD
Slovenská Ľupča
(okr. Banská Bystrica)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Banská Bystrica.


Sčítání lidu v roce 1930: 1 887 obyvatel (z toho 1 832 osob národnosti československé, 12 osob národnosti maďarské, 10 osob národnosti německé a 26 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v červenci 1920. Zrušena v prosinci 1921.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Hraničářský prapor 9


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Slovenska-Lupca-t46826#183251Verze : 0