Main Menu
User Menu

32. ponorková flotila [1944-1945]

32nd Submarine Flotilla / 32. Unterseebootsflottille

     
Název:
Name:
32. ponorková flotila
Originální název:
Original Name:
32. Unterseebootsflottille
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.04.1944
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.04.1944-08.05.1945 Velitelství ponorkového loďstva
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Königsberg, ? /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hamburg, ? /

Velitel:
Commander:
DD.04.1944-DD.03.1945 Rigele, Hermann (Fregattenkapitän)
DD.03.1945-08.05.1945 Heyse, Ulrich (Korvettenkapitän)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
32. U-Flottille
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.uboat.net/ ; https://www.uboatnet.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/32-ponorkova-flotila-1944-1945-t78900#425971Verze : 0
MOD
32. ponorková flotila / 32. Unterseebootsflottillevýcviková flotila


32. flotila byla založena v dubnu 1944. jejím hlavním úkolem byly příprava posádek nejnovějších ponorek typů XXI a XXIII. Základnou flotily vyl původně Königsberg, v lednu 1945 kdy Kuronsko obklíčila vojska postupující Rudé armády se základnou flotily stal Hamburk. Flotila byla rozpuště v květnu 1945 po kapitulaci.


velitelé flotily:
Fregkpt. Hermann Rigele (04/1944 - 03/1945)
Korvkpt. Ulrich Heyse (03/1945 - 05/1945)Ponorky 32.flotily, které byly ztraceny během výcviku
Ponorka
Typ
v provozu od
u flotily
plavby
osud


U-2331
XXIII
12.9.1944
12.9.1944 – 10.10.1944
výcvik
Potopena 10.10.1944 u Hely při nehodě. 15 mrtvých a 4 zachránění námořníci


U-2338
XXIII
9.10.1944
9.10.1944 – 4.5.1945
výcvik
Potopena 4.5.45 severovýchodně od Frericie letadly Beaufighter 236. a 254. Sq RAF 12 mrtvých a 1 zachráněný námořník


U-2340
XXIII
16.10.1944
16.10.1944 – 30.3.1945
výcvik
Potopena 30.3.1945 v Hamburku při britském náletu, vrak sešrotován


U-2342
XXIII
1.11.1944
1.11.1944 – 26.12.1945
výcvik
Potopena 26. 12.1944 v Baltském moři severně od Swinemünde výbuchem miny. 7 mrtvých


U-2344
XXIII
10.11.1944
10.11.1944 – 18.2.1945
výcvik
18. 2.1945 se severně od Heiligendammu srazila s U-2336. 11 mrtvých a 3 zachránění námořníci
Zdroj:
Ch.Bishop - Německé válečné ponorky 1939-45
URL : https://www.valka.cz/32-ponorkova-flotila-1944-1945-t78900#290051Verze : 0
MOD