DEU - Hodnosti - Námořnictvo [1935-1945]

Kriegsmarine Ranks
Kriegsmarine Dienstgrade
Hodnosti německého Válečného námořnictva - Kriegsmarine (1935-1945)
Název:
Title:
Český překlad:
Czech Translation:
Anglický překlad:
English Translation:
Originální název:
Original Transcription:
Hodnnostní označení:
Rank Insignia:
Stejnokroj:
Uniform:
Großadmiral Velkoadmirál Grand Admiral Großadmiral -odkaz- -odkaz-
Generaladmiral Generáladmirál General Admiral Generaladmiral -odkaz- -odkaz-
Admiral Admirál Admiral Admiral -odkaz- -odkaz-
Vizeadmiral Víceadmirál Vice Admiral Vizeadmiral -odkaz- -odkaz-
Konteradmiral Kontradmirál Rear Admiral Konteradmiral -odkaz- -odkaz-
Kommodore Komodor Commodore Kommodore -odkaz- -odkaz-
Kapitän zur See Námořní kapitán Captain of Sea Kapitän zur See -odkaz- -odkaz-
Fregattenkapitän Fregatní kapitán Frigate Captain Fregattenkapitän -odkaz- -odkaz-
Korvettenkapitän Korvetní kapitán Corvette Captain Korvettenkapitän -odkaz- -odkaz-
Kapitänleutnant Kapitánporučík Captain Lieutenant Kapitänleutnant -odkaz- -odkaz-
Oberleutnant zur See Námořní nadporučík Senior Lieutenant of Sea Oberleutnant zur See -odkaz- -odkaz-
Leutnant zur See Námořní poručík Lieutenant of Sea Leutnant zur See -odkaz- -odkaz-
Oberfähnrich zur See Námořní nadpraporčík Senior Ensign Oberfähnrich zur See -odkaz- -odkaz-
Fähnrich zur See Námořní praporčík Ensign Fähnrich zur See -odkaz- -odkaz-
Seekadett Námořní kadet Sea Cadet Seekadett -odkaz- -odkaz-
Stabsoberfeldwebel Štábní nadrotmistr Staff Senior Sergeant Stabsoberfeldwebel -odkaz- -odkaz-
Oberfeldwebel Nadrotmistr Senior Sergeant Oberfeldwebel -odkaz- -odkaz-
Stabsfeldwebel Štábní rotmistr Staff Sergeant Stabsfeldwebel -odkaz- -odkaz-
Feldwebel Rotmistr Sergeant Feldwebel -odkaz- -odkaz-
Obermaat Hlavní námořník Chief Petty Officer Obermaat -odkaz- -odkaz-
Maat Vrchní námořník Petty Officer Maat -odkaz- -odkaz-
Oberstabsgefreiter Vrchní štábní svobodník Senior Staff Lance-Corporal Oberstabsgefreiter -odkaz- -odkaz-
Stabsgefreiter Štábní svobodník Staff Lance-Corporal Stabsgefreiter -odkaz- -odkaz-
Hauptgefreiter Hlavní svobodník Master Lance-Lance-Corporal Hauptgefreiter -odkaz- -odkaz-
Obergefreiter Vrchní svobodník Senior Lance-Corporal Obergefreiter -odkaz- -odkaz-
Gefreiter Svobodník Lance-Corporal Gefreiter -odkaz- -odkaz-
Matrose Námořník Seaman- Matrose -odkaz- -odkaz-
Téma je (snad) dopracováno SmileZdroje :
http://wikipedia.org/
Appendix H - German Navy ranks and their RAN equivalents
http://www.uniforminsignia.net/
http://www.u47.org/
http://www.feldgrau.com/kmsranks.html
RoBoT ; Tars
http://www.uboatnet.de/
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
http://www.deutschekriegsmarine.de/
URL : https://www.valka.cz/DEU-Hodnosti-Namornictvo-1935-1945-t90051#336513 Verze : 0
Varianty hodností (funkce):


Korvettenkapitän
- Marineoberstabsarzt


Kapitänleutnant
- Marinestabsarzt


Oberleutnant zur See
- Marineoberassistenzarzt


Leutnant zur See
- Marineassistenzarzt


Stabsoberfeldwebel
- Stabsoberfunkmeister
- Stabsobersteuermann
- Stabsoberbootsmann


Oberfeldwebel
- Oberbootsmann
- Obersteuermann
- Obermaschinist
- Oberfunkmeister


Stabsfeldwebel
- Stabsbootsmann
- Stabsmaschinist
- Stabsfeuerwerker


Feldwebel
- Bootsmann
- Mechaniker (T)
- Feuerwerker
- Fliegerfeldwebel
- Funkmeister


Obermaat
- Oberbootsmannmaat
- Obersteuermannsmaat
- Obermaschinistmaat
- Obermechanikermaat (T)
- Signalobermaat
- Oberfunkmaat


Maat
- Bootsmannmaat
- Steuermannmaat
- Funkmaat
- Maschinistmaat
- Mechanikermaat (T)
- Sanitätsmaat
- Verwaltungsmaat


Stabsobergefreiter
- Matrosenstabsobergefreiter


Stabsgefreiter
- Matrosenstabsgefreiter


Hauptgefreiter
- Maschinisthauptgefreiter
- Funkhauptgefreiter
- Mechanikerhauptgefreiter
- MatrosenHauptgefreiter

Obergefreiter
- Maschinistobergefreiter
- Funkobergefreiter
- Mechanikerobergefreiter
-


Gefreiter
- Matrosengefreiter
- Maschinistgefreiter
- Mechanikergefreiter
- Funkgefreiter


Matrose
- Funker
- Mechaniker
- MaschinistÚdaje kurzívou jsou nejisté.
URL : https://www.valka.cz/DEU-Hodnosti-Namornictvo-1935-1945-t90051#336528 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více