Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 251 [1938-1938]

251st Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 251
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 251
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Horský pěší pluk 4
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Jelšava
- Rožňava
- Tornala
Přednosta / náčelník:
Chief:

Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Mobilisovaný útvar 251-A-1
- Horský pěší pluk 4, velitelství
Mobilisovaný útvar 251-A-2
- Zákopnická rota horského pěšího pluku 4
Mobilisovaný útvar 251-A-3
- Spojovací rota horského pěšího pluku 4
Mobilisovaný útvar 251-A-4
- Minometná rota horského pěšího pluku 4
Mobilisovaný útvar 251-A-5
- Kanonová četa horského pěšího pluku 4
Mobilisovaný útvar 251-A-6
- I. prapor horského pěšího pluku 4
Mobilisovaný útvar 251-A-7
- II. prapor horského pěšího pluku 4
Mobilisovaný útvar 251-A-8
- III. prapor horského pěšího pluku 4
Mobilisovaný útvar 208-B-1
- Horský pěší pluk 8, velitelství
Mobilisovaný útvar 251-B-2
- Zákopnická rota horského pěšího pluku 8
Mobilisovaný útvar 251-B-3
- Spojovací rota horského pěšího pluku 8
Mobilisovaný útvar 251-B-4
- Minometná rota horského pěšího pluku 8
Mobilisovaný útvar 251-B-5
-
Mobilisovaný útvar 251-B-6
- I. prapor horského pěšího pluku 8
Mobilisovaný útvar 251-B-7
- II. prapor horského pěšího pluku 8
Mobilisovaný útvar 251-B-8
- III. prapor horského pěšího pluku 8
Mobilisovaný útvar 251-B-9
- Etapní okrsek 34, velitelství
Mobilisovaný útvar 251-B-10
- Etapní okrsek 37, velitelství
Mobilisovaný útvar 251-B-11
- I. pochodový prapor horského pěšího pluku 4
Mobilisovaný útvar 251-B-12
- II. pochodový prapor horského pěšího pluku 4
Mobilisovaný útvar 251-C-1
- Náhradní prapor horského pěšího pluku 4
Mobilisovaný útvar 251-C-2
- Asistenční rota horského pěšího pluku 4
Mobilisovaný útvar 251-C-3
- Strážní oddíl lanových drah
Mobilisovaný útvar 251-C-4
- Stálé nádražní velitelství Plešivec
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení, karton 158
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-251-1938-1938-t75432#597170Verze : 3
MOD