Main Menu
User Menu

Horský pěší pluk 8, velitelství [1938-1938]

Headquarters of the 8th Mountain Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Horský pěší pluk 8
Originální název:
Original Name:
Horský pěší pluk 8
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
15.12.1938
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
27.09.1938-15.12.1938 11. divise
Dislokace:
Deployed:
27.09.1938-15.12.1938 nezjištěno, kasárny /

Velitel:
Commander:
27.09.1938-15.12.1938 Hranáč, Josef (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
27.09.1938-15.12.1938 Horský pěší prapor I/8
27.09.1938-15.12.1938 Horský pěší prapor II/8
27.09.1938-15.12.1938 Horský pěší prapor III/8

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení
armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Horsky-pesi-pluk-8-velitelstvi-1938-1938-t204870#582161Verze : 1
MOD