Main Menu
User Menu

Horský pěší pluk 4 [1920-1938]

4th Mountain Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Horský pěší pluk 4
Originální název:
Original Name:
Horský pěší pluk 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Střelecký pluk č. 28
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační útvar 251
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.01.1920-20.04.1920 10. pěší brigáda
20.04.1920-31.12.1937 2. horská brigáda
31.12.1937-24.09.1938 11. divise
Dislokace:
Deployed:
15.01.1920-20.04.1920 Písek, Kasárny Milana R. Štefánika /
20.04.1920-04.10.1933 Prešov, Kasárny Jana Jiskry z Brandýsa /
04.10.1933-24.09.1938 Jelšava, Kasárny Milana R. Štefánika /

Velitel:
Commander:
15.01.1920-00.01.1921 Lekesch, Bohumír (podplukovník pěchoty)
00.01.1921-08.06.1922 Forbelský, Ladislav (podplukovník pěchoty)
08.06.1922-00.12.1923 Forbelský, Ladislav (plukovník pěchoty)
00.12.1923-00.12.1924 Bárta, Miloslav (plukovník pěchoty)
00.12.1924-00.09.1928 Kudrna, Miloš (plukovník pěchoty)
00.09.1928-00.10.1929 Pospíšil, Josef (plukovník generálního štábu)
00.10.1929-00.02.1931 Matoušek, Josef (plukovník pěchoty)
00.02.1931-00.08.1931 Pospíšil, Josef (plukovník generálního štábu)
00.08.1931-00.12.1933 Matoušek, Josef (plukovník pěchoty)
00.12.1933-00.04.1937 Procházka, František (plukovník pěchoty)
00.04.1937-15.10.1937 Vašátko, Václav (plukovník pěchoty)
15.10.1937-24.09.1938 Španiel, Oldřich (plukovník generálního štábu)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.01.1920-01.01.1921 I. prapor horského pěšího pluku 4
15.01.1920-01.01.1921 II. prapor horského pěšího pluku 4
15.01.1920-01.01.1921 Náhradní prapor horského pěšího pluku 4
15.09.1920-01.01.1921 III. prapor horského pěšího pluku 4
01.01.1921-15.09.1933 Horský prapor X
01.01.1921-15.09.1933 Horský prapor XI
01.01.1921-15.09.1933 Horský prapor XII
15.09.1933-24.09.1938 I. prapor horského pěšího pluku 4
15.09.1933-24.09.1938 II. prapor horského pěšího pluku 4
15.09.1933-24.09.1938 III. prapor horského pěšího pluku 4
15.09.1933-24.09.1938 Náhradní prapor horského pěšího pluku 4
15.09.1933-24.09.1938 Pomocná rota horského pěšího pluku 4
15.09.1933-24.09.1938 Technická rota horského pěšího pluku 4
01.10.1935-24.09.1938 Rota doprovodných zbraní horského pěšího pluku 4

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 262.
URL : https://www.valka.cz/Horsky-pesi-pluk-4-1920-1938-t74592#531827Verze : 5
MOD