Main Menu
User Menu

Bárta, Miloslav

     
Příjmení:
Surname:
Bárta
Jméno:
Given Name:
Miloslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miloslav Bárta
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.05.1876 Plzeň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Pěší brigády 23
zástupce velitele Zemského vojenského velitelství v Košicích
velitel Velitelství cizích dobrovolníků
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Barta-Miloslav-t104873#375821Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Bárta
Jméno:
Given Name:
Miloslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miloslav Bárta
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1887-DD.06.1891 Státní nižší gymnasium, Plzeň
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1891-DD.08.1895 Kadetní škola pěchoty, Praha
DD.10.1905-DD.05.1906 Sborová důstojnická škola, Innsbruck
DD.11.1925-DD.09.1926 Informační kurs pro generály a plukovníky, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1895 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1896 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1901 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.11.1910 setník rakousko-uherské branné moci
01.02.1917 major rakousko-uherské branné moci
30.10.1918 major pěchoty
01.11.1919 podplukovník pěchoty
29.12.1922 plukovník pěchoty
04.05.1928 brigádní generál
01.01.1931 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1921-00.01.1923 Velitel : Horský prapor XII
00.01.1923-00.01.1923 Velitel : Horský prapor XII
13.01.1923-DD.12.1923 Velitel : Pěší pluk 45
00.12.1923-00.12.1924 Velitel : Horský pěší pluk 4
00.12.1924-00.10.1925 Velitel : Horský pěší pluk 3
DD.12.1924-DD.10.1925 Velitel : Kasárny Pod Gerlachom
00.09.1926-DD.09.1927 Velitel : 24. pěší brigáda
DD.10.1927-04.05.1928 Velitel : 23. pěší brigáda
04.05.1928-DD.01.1930 Velitel : 23. pěší brigáda
27.09.1938-04.10.1938 Velitel : Velitelství cizích dobrovolníků

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1891-DD.08.1895 vojenské studium, Praha
DD.08.1895-DD.07.1899 velitel pěší čety Pluku císařských myslivců č. 1, Innsbruck
DD.07.1899-DD.01.1901 dovolená s čekaným
DD.01.1901-DD.05.1903 velitel pěší čety Pluku císařských myslivců č. 1, Innsbruck
DD.05.1903-DD.05.1905 praporní pobočník Pluku císařských myslivců č. 1, Merano
DD.05.1905-DD.10.1906 velitel tvrze Buchenstein, Bruneck
DD.10.1905-DD.05.1906 vojenské studium, Innsbruck
DD.05.1906-DD.10.1906 velitel tvrze Buchenstein, Bruneck
DD.10.1906-DD.05.1907 velitel tvrze Strino, Cles
DD.05.1907-DD.05.1908 velitel pohraniční roty Pluku císařských myslivců č. 1, Cles
DD.05.1908-DD.11.1910 velitel pohraniční roty Praporu polních myslivců č. 2, Tione
DD.11.1910-DD.08.1914 velitel pěší roty Praporu polních myslivců č. 2, Trient a východoevropské válčiště
DD.08.1914-DD.12.1914 nemocniční ošetřování
DD.12.1914-DD.03.1915 velitel pěší roty Praporu polních myslivců č. 2, východoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.05.1915 nemocniční ošetřování
DD.05.1915-DD.06.1915 velitel pěší roty Praporu polních myslivců č. 2, východoevropské válčiště
DD.06.1915-DD.04.1916 velitel pevnostního úseku, italské válčiště
DD.04.1916-DD.11.1916 nemocniční ošetřování
DD.11.1916-DD.08.1917 velitel pevnostního úseku, italské válčiště
DD.08.1917-DD.10.1918 velitel Kombinovaného praporu polních myslivců č. 2, východoevropské válčiště
DD.10.1918-DD.01.1919 posádkový velitel, Litoměřice
DD.01.1919-DD.10.1919 okrskový velitel, Litoměřice
DD.10.1919-DD.05.1921 zástupce velitele Instrukční vojenské školy, Milovice
DD.05.1921-DD.01.1923 velitel Horského praporu 12, Prešov
DD.01.1923-DD.01.1924 velitel Pěšího pluku 43, Chust
DD.01.1924-DD.12.1924 velitel Horského pěšího pluku 4, Prešov
DD.12.1924-DD.11.1925 velitel Horského pěšího pluku 3, Poprad
DD.11.1925-DD.09.1926 vojenské studium, Praha
DD.09.1926-DD.11.1926 velitel Horského pěšího pluku 3, Poprad
DD.11.1926-DD.09.1927 velitel Pěší brigády 24, Michalovce
DD.09.1927-DD.01.1930 velitel Pěší brigády 23, Mukačevo
DD.01.1930-DD.12.1930 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství v Košicích, Košice
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Velitelství cizích dobrovolníků, branná pohotovost státu
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Barta-Miloslav-t104873#375823Verze : 0
MOD
Diskuse
DD.09.1927-DD.01.1930 velitel Pěší brigády 23, Mukačevo


Tady je u PB 23 uvedeno, že jí velel 10/1927-01/1930
forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Barta-Miloslav-t104873#375916Verze : 0
MOD