Main Menu
User Menu

Kudrna, Miloš

     
Příjmení:
Surname:
Kudrna
Jméno:
Given Name:
Miloš
Jméno v originále:
Original Name:
Miloš Kudrna
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.12.1884 Mirošov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.05.1951 Brno /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kudrna-Milos-t104670#375312Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kudrna
Jméno:
Given Name:
Miloš
Jméno v originále:
Original Name:
Miloš Kudrna
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1898-DD.07.1901 Obchodní akademie, Plzeň
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1905-DD.02.1906 Škola jednoročních dobrovolníků, Bregenz
DD.09.1917-DD.10.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.05.1924-DD.06.1924 Kurs pro velitele vojskových těles, Milovice
DD.10.1928-DD.08.1929 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.01.1907 kadet rakousko-uherské branné moci
03.08.1914 poručík rakousko-uherské branné moci
16.10.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
10.09.1918 podkapitán legií
06.01.1919 major legií
15.09.1920 major pěchoty
02.12.1921 podplukovník pěchoty
31.12.1923 plukovník pěchoty
11.01.1934 brigádní generál
01.01.1940 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.01.1923-00.12.1923 Velitel : Horský prapor XII
00.12.1923-00.11.1924 Velitel : Horský prapor XII
00.12.1924-00.09.1928 Velitel : Horský pěší pluk 4
DD.10.1929-DD.10.1932 Velitel : Pěší pluk 35
03.10.1932-11.01.1934 Velitel : 11. pěší brigáda
11.01.1934-15.10.1937 Velitel : 11. pěší brigáda
15.10.1937-07.12.1937 Velitel : Velitelství 13. divise
15.09.1938-24.09.1938 Velitel : Posádkové velitelství Brno
00.12.1937-25.09.1938 Velitel : 6. divise
25.09.1938-22.10.1938 Velitel : 38. hraniční oblast

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1905-DD.11.1905 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 14, Bregenz
DD.11.1905-DD.02.1906 vojenské studium, Bregenz
DD.02.1906-DD.09.1906 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 14, Bregenz
DD.08.1914-DD.09.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 67, východoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.12.1914 nemocniční ošetřování
DD.12.1914-DD.03.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 67, východoevropské válčiště
DD.03.1915-DD.04.1915 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 67, východoevropské válčiště
15.04.1915-15.04.1915 zajetí na východoevropském válčišti
DD.04.1915-DD.08.1917 ruské zajatecké tábory
DD.08.1917-DD.09.1917 dobrovolník 5. československého střeleckého pluku, Borispol
DD.09.1917-DD.10.1917 vojenské studium, Borispol
DD.10.1917-DD.10.1917 velitel pěší čety 6. československého střeleckého pluku, Pirjatin
DD.10.1917-DD.01.1918 velitel kulometné čety 6. československého střeleckého pluku, Pirjatin
DD.01.1918-DD.03.1918 velitel pěší čety 1. československého náhradního pluku, Žitomir a přesun
DD.03.1918-DD.08.1918 velitel pěší roty 1. československého náhradního pluku, přesun a sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.09.1918 velitel pěší roty 9. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.08.1920 velitel praporu 9. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.08.1920-DD.10.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.03.1923 velitel praporu Pěšího pluku 9, Most
DD.03.1923-DD.05.1924 velitel Horského praporu 12, Prešov
DD.05.1924-DD.06.1924 vojenské studium, Milovice
DD.06.1924-DD.12.1924 velitel Horského praporu 12, Prešov
DD.12.1924-DD.10.1928 velitel Horského pěšího pluku 4, Prešov
DD.10.1928-DD.08.1929 vojenské studium, Praha
DD.08.1929-DD.10.1929 velitel Horského pěšího pluku 4, Prešov
DD.10.1929-DD.10.1932 velitel Pěšího pluku 35, Plzeň
DD.10.1932-DD.12.1937 velitel Pěší brigády 11, Brno
DD.12.1937-DD.09.1938 velitel Divise 6, Brno
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Hraniční oblasti 38, branná pohotovost státu
DD.09.1938-DD.07.1939 velitel Divise 6, Brno
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1922

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kudrna-Milos-t104670#375313Verze : 0
MOD