Main Menu
User Menu

Prešov, Kasárna Antonína Zápotockého [RRRR-2011]

Barracks of Antonin Zapotocky / Kasárne Antonína Zápotockého

     
Název:
Name:
Kasárna Antonína Zápotockého
Originální název:
Original Name:
Kasárne Antonína Zápotockého
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kasárne Jana Jiskry z Brandýsa
Obec:
Municipality:
Prešov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°59'15.67"N 21°14'58.14"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
20.04.1920-04.10.1933
Horský pěší pluk 4
4th Mountain Infantry Regiment
01.01.1921-15.09.1933
Horský prapor XII
12th Mountain Battalion
15.09.1933-24.09.1938
Pěší pluk 16
16th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
4. horská dělostřelecká brigáda
4th Mountain Artillery Brigade
01.06.1945-01.10.1945
Pěší pluk 14
14th Infantry Regiment
01.06.1945-01.10.1945
Pěší prapor I/14
1st Infantry Battalion
01.09.1945-01.10.1945
Náhradní prapor pěšího pluku 14
Replacement Battalion of 14th Infantry Regiment
01.10.1945-01.09.1949
Náhradní prapor pěšího pluku 32
Replacement Battalion of 32nd Infantry Regiment
01.10.1952-01.11.1954
Rota technického zabezpečení
Technical Support Company
01.12.1952-09.05.1955
Výsadková brigáda
Airborne Brigade
01.01.1953-01.11.1957
Spojovací rota
Signal Company
01.11.1954-01.10.1957
Automobilní rota
Automobile Company
01.11.1954-01.10.1957
Automobilní škola
Automobile School
09.05.1955-01.09.1960
22. výsadková brigáda
22nd Airborne Brigade
01.11.1955-01.10.1957
Brigádní výsadková škola
Airborne Brigade School
01.10.1958-01.09.1960
72. výsadkový prapor
72nd Airborne Battalion
31.07.1960-31.10.1991
10. zdravotnický prapor
10th Medical Battalion
01.08.1960-01.09.1966
18. motostřelecká divize
18th Motor Rifle Division
01.09.1961-01.09.1964
18. četa protivzdušné obrany
18th Air Defence Platoon
01.09.1966-01.12.1990
14. tanková divize
14th Tank Division
31.10.1991-01.03.1992
14. baterie radiolokačního průzkumu a velení
14th Command and Radar Surveillance Battery
31.10.1991-31.12.1992
14. mechanizovaná divize
14th Mechanized Division
31.10.1991-31.12.1992
14. sklad zdravotního materiálu
14th Medical Store
30.11.1991-31.12.1992
5. skupina radiového zaměřování
5th Radio Targeting Group
01.03.1992-31.12.1992
14. baterie protivzdušné obrany
14th Air Defence Battery
01.01.1993-01.10.1995
14. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
14th Command and Artillery Surveillance Battery
01.01.1993-01.11.1994
14. mechanizovaná divize
14th Mechanized Division
01.01.1993-01.10.1995
14. sklad zdravotního materiálu
14th Medical Store
01.11.1994-01.04.2000
2. armádní sbor
2nd Army Corps
01.10.1995-01.04.2000
2. zdravotní prapor
2nd Medical Battalion
01.04.2000-01.10.2003
1. mechanizovaná brigáda
1st Mechanized Brigade


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.12.2011 zrušené a scivilnené
Poznámka:
Note:
Múzeum rusínskej kultúry

Sídlo VÚ 6199
Zdroje:
Sources:
presov.korzar.sme.sk
URL : https://www.valka.cz/Presov-Kasarna-Antonina-Zapotockeho-RRRR-2011-t144911#466506Verze : 0
MOD
OS SR do roku 2011 používali iba jednu budovu kde sa nachádzalo Brigádne obväzisko 2. mechanizovanej brigády (prvá budova od centra mesta na rohu Masarykovej ulice a Raymanovej ulice smerom na Košice) a školiace jazykové stredisko. Ostatné budovy využíval civilný sektor už skôr (minimálne od roku 2004), okrem budovy bývalej Vojenskej prokuratúry a Vojenského súdu.
URL : https://www.valka.cz/Presov-Kasarna-Antonina-Zapotockeho-RRRR-2011-t144911#466511Verze : 0
MOD