Main Menu
User Menu

22. pěší brigáda [1920-1920]

22nd Infantry Brigade

     
Název:
Name:
22. pěší brigáda
Originální název:
Original Name:
22. pěší brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
8. pěší brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1920
Nástupce:
Successor:
21. pěší brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1920-31.10.1920 11. divise
Dislokace:
Deployed:
01.01.1920-DD.02.1920 Prešov, kasárny /
DD.02.1920-DD.06.1920 Spišská Nová Ves, kasárny Milana Rastislava Štefánika /
DD.06.1920-31.10.1920 Košice, velitelská budova /

Velitel:
Commander:
01.01.1920-31.10.1920 Horák, Jan (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-31.10.1920 Pěší pluk 32

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond 21. pěší brigáda
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/22-pesi-brigada-1920-1920-t74008#464501Verze : 2
MOD