Košice

     
Název:
Name:
Košice Kosice
Originální název:
Original Name:
Košice
Další názvy:
Other Names:
Cassovia (latinsky), Cassovie (francúzsky), Kaschau (nemecky), Kassa (maďarsky), Kašava (chorvátsky), Koszyce (poľsky), Kasha (rómsky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
- -
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°43'04.99"N 21°15'55.92"E
Místní části:
Local Municipalities:
Košice I. - Džungľa, Kavečany, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Staré Mesto, Ťahanovce
Košice II. - Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Sídlisko KVP, Šaca, Západ
Košice III. - Dargovských hrdinov, Košická Nová Ves
Košice IV. - Barca, Juh, Krásna, Nad jazerom, Šebastovce, Vyšné Opátske
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1230
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#368723 Verze : 0
Košice

V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.

Sčítání lidu v roce 1930: 70 117 obyvatel (z toho 230 osob národnosti cikánské, 42 245 osob národnosti československé, 11 504 osob národnosti maďarské, 3 354 osob národnosti německé, 44 osob národnosti polské, 14 osob národnosti rumunské, 801 osob národnosti ruské, 27 osob národnosti srbochorvatské a 5 733 osob národnosti židovské).

     
Název posádky: Košice
Datum zřízení : 01.1919
Vojenské objekty : Velitelská budova
Pěchotní kasárny
Malé dělostřelecké kasárny
Velké dělostřelecké kasárny
Malé jezdecké kasárny
Šarišské kasárny
Staré kasárny
Vozatajské kasárny
Kasárny legií
Kasárny svobody
Hornádský barákový tábor

Name of Garisson: Košice
Date of establishment : 01.1919
Utility : Velitelská budova
Pěchotní kasárny
Malé dělostřelecké kasárny
Velké dělostřelecké kasárny
Malé jezdecké kasárny
Šarišské kasárny
Staré kasárny
Vozatajské kasárny
Kasárny legií
Kasárny svobody
Hornádský barákový tábor


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#174405 Verze : 0
     
Období Jednotky a úřady umístěné v posádce :
Československo
1918 - 1939
09.1925-XX.XXXX - Zemské vojenské velitelství v Košicích
10.1935-XX.XXXX - Velitelství VI. sboru
01.1920-01.1938 - Velitelství 11. divise
01.1938-XX.XXXX - Velitelství 11. pěší divise
10.1920-12.1937 - Velitelství 21. pěší brigády
01.1920-10.1920 - Velitelství Dvacáté druhé pěší brigády
12.1921-12.1937 - Velitelství Jedenácté polní dělostřelecké brigády
10.1933-09.1936 - Velitelství Čtvrté jezdecké brigády
10.1920-XX.XXXX - Pěší pluk 14
10.1920-XX.XXXX - Pěší pluk 32
09.1935-09.1936 - rota Pluku útočné vozby 3
07.1920-01.1923 - Lehký dělostřelecký pluk 11
01.1923-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 11
07.1920-09.1920 - náhradní baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 12
07.1920-01.1923 - Hrubý dělostřelecký pluk 111
01.1923-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 111
10.1920-01.1923 - Horský dělostřelecký oddíl 261
01.1923-09.1933 - Dělostřelecký oddíl 261
07.1920-10.1920 - náhradní baterie Dělostřeleckého pluku 151
10.1938-XX.XXXX - Automobilní prapor 4
02.1921-XX.XXXX - Automobilní rota 11
10.1920-01.1928 - jednotlivé roty a letky Leteckého pluku 3

Period Troops or services located here :
Czechoslovakia
1918 - 1939
09.1925-XX.XXXX - Zemské vojenské velitelství v Košicích
10.1935-XX.XXXX - Velitelství VI. sboru
01.1920-01.1938 - Velitelství 11. divise
01.1938-XX.XXXX - Velitelství 11. pěší divise
10.1920-12.1937 - Velitelství 21. pěší brigády
01.1920-10.1920 - Velitelství Dvacáté druhé pěší brigády
12.1921-12.1937 - Velitelství Jedenácté polní dělostřelecké brigády
10.1933-09.1936 - Velitelství Čtvrté jezdecké brigády
10.1920-XX.XXXX - Pěší pluk 14
10.1920-XX.XXXX - Pěší pluk 32
09.1935-09.1936 - rota Pluku útočné vozby 3
07.1920-01.1923 - Lehký dělostřelecký pluk 11
01.1923-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 11
07.1920-09.1920 - náhradní baterie Lehkého dělostřeleckého pluku 12
07.1920-01.1923 - Hrubý dělostřelecký pluk 111
01.1923-XX.XXXX - Dělostřelecký pluk 111
10.1920-01.1923 - Horský dělostřelecký oddíl 261
01.1923-09.1933 - Dělostřelecký oddíl 261
07.1920-10.1920 - náhradní baterie Dělostřeleckého pluku 151
10.1938-XX.XXXX - Automobilní prapor 4
02.1921-XX.XXXX - Automobilní rota 11
10.1920-01.1928 - jednotlivé roty a letky Leteckého pluku 3


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#261223 Verze : 0
     
Období Jednotky a úřady umístěné v posádce :
Slovenská republika
od r. 1993
01.1993-XX.XXXX - Vysoká vojenská letecká škola
XX.XXXX-XX.XXXX - Vojenská letecká akadémia
01.1993-XX.XXXX - Vojenská letecká nemocnica
XX.1995-XX.XXXX - Výcvikové stredisko letectva
XX.2004-XX.XXXX - Pracovisko posádkové správy budov Moldava nad Bodvou
XX.2004-xx.2006 - Odborná výcviková škola letectva
XX.2006-XX.XXXX - Detašované pracovisko Odbornej výcvikovej školy letectva, PVO, KIS a EPs


Period Troops or services located here :
Slovakia
from 1993
01.1993-XX.XXXX - Vysoká vojenská letecká škola
XX.XXXX-XX.XXXX - Vojenská letecká akadémia
01.1993-XX.XXXX - Vojenská letecká nemocnica
XX.1995-XX.XXXX - Výcvikové stredisko letectva
XX.2004-XX.XXXX - Pracovisko posádkové správy budov Moldava nad Bodvou
XX.2004-xx.2006 - Odborná výcviková škola letectva
XX.XX.2006-30.06.2009 - Detašované pracovisko Odbornej výcvikovej školy letectva, PVO, KIS a EPs
XX.XX.XXXX-30.09.2009 - rota opráv LPIS a špec. techniky PVO opravárenského práporu
01.07.2009-30.09.2009 - rota výcviku leteckých odborností práporu výcviku
Zdroj: archív autora, www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#190924 Verze : 0
Vojenské objekty (názvy z obdobia 21. storočia):
- Malinovského kasárne (odovzdané mestu Košice v roku 2005)
- Kukorelliho kasárne (areál bývalej VVLŠ)
- kasárne kpt. Jaroša (objekt na Kukučínovej ulici, časť odovzdaná mestu Košice v roku 2005),
- Šrobárove kasárne

Info z fóra www.skyscrapercity.com - prekontrolovať a podopĺňať.
Štefánikova kasáreň - ulica Bethlenova 7 (kasárne pešieho pluku č. 32), neskôr ju premenovali na Kasáreň Légií a po Štefánikovi nazvali kasárne na Hlavnej - dnes SPŠD.
Žiškove kasárne - býv. delostrelecké kasárne na Žiškovej ul.
Hurbanova kasáreň - býv. Vozotajské kasárne na Thokolyho ul.
Štúrova kasáreň - býv. Domobranecké kasárne na Mäsiarskej ul.
Kasáreň Matúša Čáka Trenčianskeho - býv. Husárske kasárne na Bethlenovej ulici.
Kasárne Slobody - na ulici Janka Bačíka pri Miestnom úrade Staré Mesto

Na doplnenie názvy objektov keď mesto patrilo do Maďarska:
Za Maďarov mali kasárne už pochopiteľne iné názvy:
Guyon laktanya, Tordássy-utca 9 (Bačikova, ex. Kasáreň Slobody)
Bocskay István laktanya, Bethlen Gábor-körút 7 (Kuzmányho, ex. Veľká delostrelecká kasáreň)
Bethlen Gábor laktanya, Bethlen Gábor-körút 9 (Kuzmányho, ex. Malá delostrelecká kasáreň)
Görgey Artúr laktanya, Benczúr Gyula-utca 8 (Ul. kpt. Nálepku, spojené Kasárne Légií a Matúša Čáka Trenčianskeho na ploche medzi Kuzmányho a Ul. kpt. Nálepku. Veliteľstvo bolo v dome na Benczúrovej (kpt. Nálepku) 8 naproti kasárňam).
II. Rákóczi Ferenc laktanya, Mikes Kelemen-utca 4 (Zádielska ul.)
Thökölyi Imre laktanya, Thökölyi-utca 27 (Alvinczyho, ex. Hurbanova kasáreň)
Dobó István laktanya, Kórház-utca 5 (Rastislavova, ex. Šarišská kasáreň)
Kinizsi Pál laktanya, Tüzér-utca 5 (Žižkova, ex. Kasáreň Jána Žižku z Trocnova)
Bem Apó laktanya, Honvédek-útja 25 (Južná trieda)
Turul laktanya, Honvédek-útja (pri letisku)
Szent István laktanya, Fő-utca 121 (Hlavná, ex. Štefánikova kasáreň)
Zrínyi Miklós laktanya, Mészáros-utca 76-78 (Mäsiarska, ex. Štúrova kasáreň)
Horthy Miklós laktanya, Fő-utca 116 (Hlavná, ex. Kasáreň Ján Jiskru z Brandýsa)


Zdroj: archív autora
www.mod.gov.sk
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#341692 Verze : 1
     
Období:
Period:
1945-1960 Československá republika 1945-1960 Czechoslovak republic
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
25.01.1953-09.02.1954 20. pohotovostní uderná rota
10.02.1954-DD.MM.RRRR 4. rota 1. motomechanizovanej brigády
25.01.1953-09.02.1954 20th .... company
10.02.1954-DD.MM.RRRR 4th company of 1st ...... brigade
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Jan Štaigl: Vznik, vývoj a činnosť vojsk vnútornej stráže na Slovensku, Vojenská história 4/1998
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#376726 Verze : 0
Kostol svätého Michala


Malý gotický kostelík zasvěcený sv. Michalovi. Původně koncipován jako hřbitovní kostel při Dómu sv. Alžběty. Vybudována nejspíš kolem poloviny 14. století, ale až do roku 2006, byla vedena jako kaple, teprve od této doby je kostelem.


Zdroje:
sk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#520071 Verze : 0
Štátne divadlo Košice


Stojí na místě bývalé radnice, ta však přestala být užívána již ve 16. století. Budova hlavní scény pochází z roku 1899 a má soubory činoherní, operní a baletní. Je dílem architekta Adolfa Lánga a je postavena eklektickém, neobarokovém slohu. Nachází se na Hlavnej ulici č. 58, na 48°43′18″s.š. 21°15′27″v.d.


Zdroje:
sk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#520122 Verze : 0
Urbanova veža


Je věží - samostatně stojící zvonicí dómu sv. Alžběty, která je zasvěcena sv. Urbanovi. Vystavena na přelomu 14. a 15. století jako gotická stavba. Renesančně přestavěna prešovským stavitelem Martinem Lindtnerem roku 1628. Před věží se nachází zvon Urban, který pochází z roku 1557, byl poškozen při požáru roku 1966. Dnes se zde nachází muzeum voskových figurín.


Zdroje:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Urbanova_veža
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#520123 Verze : 0
Dóm svätej Alžbety


Stavba dómu začala na konci 14. století a pokračovala dále v 6 etapách až do roku 1508, kdy byla stavba dokončena. Jedná se o největší takovouto stavbu na území Slovenska. Zároveň je to nejvýchodněji položená gotická katedrála. Plocha 1 200 m² umožňuje zaplnit budovu věřícími o kapacitě i mírně přesahující 5 000 lidí, venkovní délka dómu je 60 m, šířka 36 m, výška severní věže 59 m, hlavní lodě 24 m a bočních lodí 12 m. V 19. století byl chrám dvakráte rekonstruován.


Zdroje:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dóm svätej Alžbety
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#520125 Verze : 0
Celkový pohled na Košice z roku 1924.
Košice - Zdroj: Vlastní sbírka fotografií.

Zdroj: Vlastní sbírka fotografií.
URL : https://www.valka.cz/Kosice-t44290#546538 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více