Main Menu
User Menu

Pěší pluk 31 [1920-1938]

31st Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 31
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 31
Datum vzniku:
Raised/Formed:
29.09.1920
Předchůdce:
Predecessor:
31. střelecký pluk / 81. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
29.09.1920-31.12.1937 12. pěší brigáda
31.12.1937-01.05.1938 6. divise
01.05.1938-24.09.1938 2. skupina
Dislokace:
Deployed:
29.09.1920-01.05.1938 Jihlava, kasárny /
01.05.1938-24.09.1938 Telč, kasárny /

Velitel:
Commander:
29.09.1920-DD.09.1920 Kouklík, Miloslav (Podplukovník)
DD.09.1920-DD.10.1920 Elstner, František (Major)
DD.10.1920-DD.01.1921 Jahnl, František (Podplukovník)
DD.01.1921-DD.01.1922 Kouklík, Miloslav (Podplukovník)
DD.01.1922-DD.12.1924 Kouklík, Miloslav (Plukovník)
DD.12.1924-DD.01.1925 Schüler, Vilém (Podplukovník)
DD.01.1925-DD.03.1928 Švyhnos, Lev (Plukovník)
DD.03.1928-DD.02.1929 Novotný, Josef (Podplukovník)
DD.02.1929-DD.10.1931 Silvestr, Ferdinand (Plukovník)
DD.10.1931-DD.07.1934 Satorie, Jan (Plukovník)
DD.07.1934-DD.11.1936 Bláha, Karel (Plukovník)
DD.11.1936-DD.08.1937 Kozelský, Vlastimil (Plukovník)
DD.08.1937-24.09.1938 Bláha, Karel (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.03.1938-01.06.1938 Strážní prapor XXXIV

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.10.1923-24.09.1938 Pěší pluk Arco
Vyznamenání:
Decorations:
DD.10.1926 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-31-1920-1938-t72670#563385Verze : 1
MOD
Pěší pluk 31 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 29. září 1920 v rámci unifikace branné moci sloučením 31. střeleckého pluku [1918-1920] a 81. pěšího pluku [1918-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Jihlavě a od května 1938 v Telči, podléhalo velitelství 12. pěší brigády [1920-1937], od ledna 1938 velitelství 6. divise [1920-1938] a od května 1938 velitelství 2. skupiny [1938].


Pluk nesl od října 1923 do září 1938 čestný název „pěší pluk Arco“ a byl vyznamenán Válečným křížem 1914-1918 (říjen 1926).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-31-1920-1938-t72670#257527Verze : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,
Hospodářská správa pěšího pluku 31
Technická správa pěšího pluku 31


Pěší prapor I/31 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor II/31 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor III/31 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 31 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),


Pomocná rota pěšího pluku 31
Technická rota pěšího pluku 31
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-31-1920-1938-t72670#257528Verze : 0
MOD
Veliteli pluku byli:
podplukovník pěchoty Miloslav Kouklík (září 1920),
major pěchoty František Elstner (září 1920 – říjen 1920),
podplukovník pěchoty František Jahnl (říjen 1920 – leden 1921),
podplukovník pěchoty, od ledna 1922 plukovník pěchoty Miloslav Kouklík (leden 1921 – prosinec 1924),
podplukovník pěchoty Vilém Schüler (prosinec 1924 – leden 1925),
plukovník pěchoty Lev Švyhnos (leden 1925 – březen 1928),
podplukovník pěchoty Josef Novotný (březen 1928 – únor 1929),
plukovník generálního štábu Ferdinand Silvestr (únor 1929 – říjen 1931),
plukovník pěchoty Jan Satorie (říjen 1931 – červenec 1934),
plukovník pěchoty Karel Bláha (červenec 1934 – listopad 1936),
plukovník pěchoty Vlas-timil Kozelský (listopad 1936 – srpen 1937),
plukovník pěchoty Karel Bláha (srpen 1937 – září 1938).
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-31-1920-1938-t72670#257529Verze : 0
MOD