Main Menu
User Menu
Reklama

Pěší pluk 31 [1920-1938]

31st Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 31
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 31
Datum vzniku:
Raised/Formed:
29.09.1920
Předchůdce:
Predecessor:
31. čs. střelecký pluk
Čs. pěší pluk 81
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 230
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
29.09.1920-31.12.1937 12. pěší brigáda
31.12.1937-01.05.1938 6. divise
01.05.1938-24.09.1938 2. skupina
Dislokace:
Deployed:
29.09.1920-01.05.1938 Jihlava, Velké kasárny /
01.05.1938-24.09.1938 Telč, ? /

Velitel:
Commander:
29.09.1920-DD.09.1920 Kouklík, Miloslav (podplukovník pěchoty)
DD.09.1920-DD.10.1920 Elstner, František (major pěchoty)
DD.10.1920-DD.01.1921 Jahnl, František (podplukovník pěchoty)
DD.01.1921-DD.01.1922 Kouklík, Miloslav (podplukovník pěchoty)
DD.01.1922-DD.12.1924 Kouklík, Miloslav (plukovník pěchoty)
DD.12.1924-DD.01.1925 Schüler, Vilém (podplukovník pěchoty)
DD.01.1925-DD.03.1928 Švyhnos, Lev (plukovník pěchoty)
DD.03.1928-DD.02.1929 Novotný, Josef (podplukovník pěchoty)
DD.02.1929-DD.10.1931 Silvestr, Ferdinand (plukovník generálního štábu)
DD.10.1931-DD.07.1934 Satorie, Jan (plukovník pěchoty)
DD.07.1934-DD.11.1936 Bláha, Karel (plukovník pěchoty)
DD.11.1936-DD.08.1937 Kozelský, Vlastimil (Plukovník)
DD.08.1937-24.09.1938 Bláha, Karel (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
25.03.1938-01.06.1938 Strážní prapor XXXIV

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
24.10.1923-24.09.1938 Pěší pluk "Arco"
Vyznamenání:
Decorations:
28.10.1926 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Velitelství vojskových těles, fond Velitelství pěšího pluku 31 "Arco", 1920-1938
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 497.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-31-1920-1938-t72670#257527Verze : 1
MOD
Reklama