Main Menu
User Menu

Kouklík, Miloslav

     
Příjmení:
Surname:
Kouklík
Jméno:
Given Name:
Miloslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miloslav Kouklík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.06.1886 Vadín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1950
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel, pěší pluk 31
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
legionář
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA, f. Poslužné listy legionářů; f. Kvalifikační listiny M. Kouklík
URL : https://www.valka.cz/Kouklik-Miloslav-t212490#597681Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kouklík
Jméno:
Given Name:
Miloslav
Jméno v originále:
Original Name:
Miloslav Kouklík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
29.09.1920-DD.09.1920 Velitel : Pěší pluk 31
DD.01.1921-DD.01.1922 Velitel : Pěší pluk 31
DD.01.1922-DD.12.1924 Velitel : Pěší pluk 31
DD.10.1926-DD.11.1930 Velitel : Horský pěší pluk 1
00.10.1930-00.02.1936 Velitel : Horský pěší pluk 3
DD.10.1930-DD.02.1936 Velitel : Kasárny Pod Gerlachom

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

11.10.1924

Řád italské koruny rytíř (5. třída)
Order of Crown of Italy Knight (5th Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Kříž Sv. Jiří 2. stupeň
St. George Cross 2nd Class
Георгиевский крест 2-й степени
-

DD.MM.RRRR

Kříž Sv. Jiří 3. stupeň
St. George Cross 3rd Class
Георгиевский крест 3-й степени
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.RRRR

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

MM.DD.RRRR

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA, f. Poslužné listy legionářů; f. Kvalifikační listiny M. Kouklík
URL : https://www.valka.cz/Kouklik-Miloslav-t212490#597685Verze : 0
MOD