Main Menu
User Menu

157. horská divize [1944-1945]

157th Mountain Division

157. Gebirgs-Division

     
Název:
Name:
157. horská divize
Originální název:
Original Name:
157. Gebirgs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1944
Předchůdce:
Predecessor:
157. záložní divize
Datum zániku:
Disbanded:
27.02.1945
Nástupce:
Successor:
8. horská divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1944-DD.10.1944 ?
DD.10.1944-DD.01.1945 LXXV. armádní sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 10. armáda
DD.02.1945-27.02.1945 XIV. tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.09.1944-27.02.1945 Schricker, Paul (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.09.1944-27.02.1945 Koepper, Johannes (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1944-27.02.1945 Horský divizní spojovací oddíl 1057
01.10.1944-27.02.1945 Horský dělostřelecký pluk 1057
01.10.1944-27.02.1945 Oddíl stíhačů tanků 1057
01.10.1944-27.02.1945 Pluk horských myslivců 296
01.10.1944-27.02.1945 Pluk horských myslivců 297
01.10.1944-27.02.1945 Polní náhradní prapor 1057

Ručně vyplněné položky:
01.09.1944-27.02.1945 Divizní jednotky 1057
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL CZ: https://www.valka.cz/157-horska-divize-1944-1945-t69904#458973Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/157th-Mountain-Division-t69904#458973Version : 0
MOD
157. Gebirgs-Division


URL CZ: https://www.valka.cz/157-horska-divize-1944-1945-t69904#4222Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/157th-Mountain-Division-t69904#4222Version : 0
MOD
Stručná historie 157. horské divize

Byla zformována v září 1944 ze 157. záložní divize a základnu mněla v městečku Mittenwald na Německo-Rakouské hranici v Alpách.
Zahrnovala tři pluky horských střelců (296., 297. a 1057.) plus také po jednom praporu spojařů, ženistů a protitankovém praporu (všechny měly číslo 1057).
Působila na Gustavově linii v Itálii, dokud v roce 1945 nebyla přečíslená na 8. horskou divizi. Někdy bývá označována i jako Reserve-Gebirgsjägerdivision.
URL CZ: https://www.valka.cz/157-horska-divize-1944-1945-t69904#2155Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/157th-Mountain-Division-t69904#2155Version : 0
STRUKTURA DIVIZE:

Pluk horských myslivců 196
- 1. prapor
- 2. prapor
- 3. prapor

Pluk horských myslivců 297
- 1. prapor
- 2. prapor
- 3. prapor

Protitankový prapor 1057
Horský spojovací prapor 1057
Polní doplňovací prapor 1057
Horská divizní zásobovací jednotka 1057
URL CZ: https://www.valka.cz/157-horska-divize-1944-1945-t69904#4223Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/157th-Mountain-Division-t69904#4223Version : 0
MOD
Číslo polní pošty / Feldpostnummer:
07555 (štáb)


Datum
Armádní sbor / Armeekorps
Armáda / Armee
Skupina armád/ Heeresgruppe
Dislokace
10/1944
LXXV
Armeegruppe Ligurien
C
Alpy
1/1945
Reserve
10. Armee
C
severní Itálie
2/1945
XIV
10. Armee
C
severní ItálieStruktura divize:
anglické překlady jednotek od Mindphasera z webu axishistory.com nemají podle mého názoru vypovídací hodnotu, proto si zde dovoluji uvést původní názvy


Gebirgsjäger-Regiment 296
Gebirgsjäger-Regiment 297
Gebirgs-Artillerie-Regiment 1057
Aufklärung-Abteilung 1057
Feldersatz-Bataillon 1057
Panzerjäger-Abteilung 1057
Pionier-Abteilung 1057
Nachrichten-Abteilung 1057
Gebirgs-Divisions-Nachschubtruppen 1057

Zdroj:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de
https://alain.cerri.free.fr
URL CZ: https://www.valka.cz/157-horska-divize-1944-1945-t69904#231449Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/157th-Mountain-Division-t69904#231449Version : 0
MOD
historie divize je uvedena též u 8. Gebirgs-Division.
URL CZ: https://www.valka.cz/157-horska-divize-1944-1945-t69904#246059Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/157th-Mountain-Division-t69904#246059Version : 0
MOD