Main Menu
User Menu

11. pěší divize [1939-1939]

11th Infantry Division

11 Karpacka Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
11. pěší divize
Originální název:
Original Name:
11 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
11. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
20.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.08.1939-03.09.1939 Armáda „Krakov“
03.09.1939-05.09.1939 Armáda „Karpaty“
05.09.1939-06.09.1939 Operační skupina „Jaslo“
06.09.1939-13.09.1939 Operační skupina „Jižní“
13.09.1939-20.09.1939 Uskupení Sosnkowski
Dislokace:
Deployed:
31.08.1939-03.09.1939 Stanisławów, ? /
04.09.1939-DD.09.1939 Słotwina, ? /
DD.09.1939-06.09.1939 ?, ? /
06.09.1939-07.09.1939 Lubla, ? /
08.09.1939-08.09.1939 Wysoka Strzyżowska, ? /
09.09.1939-10.09.1939 Barycz, prostor /
11.09.1939-11.09.1939 Bachórz, prostor /
12.09.1939-12.09.1939 Dubiecko-Iskań, prostor /
13.09.1939-13.09.1939 Krzywcza-Łętownia-Přemyšl, prostor /
14.09.1939-14.09.1939 Přemyšl, ? /
14.09.1939-14.09.1939 Mościska-Medyka, Kopań /
15.09.1939-15.09.1939 Sądowa Wisznia, Zarzecze /
16.09.1939-16.09.1939 Mużyłowice Narodowe-Grabnik, prostor /
17.09.1939-17.09.1939 Grabnik-Lelechówka, prostor /
18.09.1939-18.09.1939 Lelechówka-Brzuchowice, prostor /
19.09.1939-20.09.1939 Brzuchowice-Hołosko, prostor /
Velitel:
Commander:
31.08.1939-15.09.1939 Prugar-Ketling, Bronisław (pułkownik dyplomowany piechoty)
15.09.1939-20.09.1939 Prugar-Ketling, Bronisław (generał brygady)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
31.08.1939-20.09.1939 Popiel, Wacław (podpułkownik dyplomowany artylerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
.
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR Karpacka
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Dalecki, Ryszard: Armia "Karpaty" w wojnie 1939 roku, Wydawnictwo LIBRA, Rzeszów 2009
Jurga, Tadeusz: Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r, WIH, MON, Warszawa 1975
Prugar-Ketling, Bronisław: Aby dochować wierności, Odpowiedzialność i Czyn, Warszawa 1990
Sosnkowski, Kazimierz: Cieniom września, MON, Warszawa 1988
URL : https://www.valka.cz/11-pesi-divize-1939-1939-t63537#429916Verze : 3
MOD
11 Karpacka Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 r.


Dowództwo Dywizji
* dowódca dywizji – płk dypl. Bronisław Prugar-Ketling
* dowódca piechoty dywizyjnej – wakat
* dowódca artylerii dywizji – płk Władysław Gruiński
* dowódca saperów – mjr Włodzimierz Kupryk
* dowódca łączności:
– kpt. Stanisław Gospodarczyk – do 13.09
– kpt. dypl. Julian Stanisław Dudziński – od 13.09


Sztab Dywizji
* szef sztabu – ppłk dypl. Wacław Popiel
* oficer operacyjny – kpt. dypl. Edward Jan Hełczyński
* oficer informacyjny – kpt. dypl. Bronisław Ludwik de Ville


Kwatermistrzostwo Dywizji
* kwatermistrz – kpt. dypl. Aleksander Jedziniak
* szef uzbrojenia – kpt. Adam Zieliński
* szef intendentury – kpt. Alfred Gubrynowicz
* szef żandarmerii – kpt. Franciszek Ksawery Kugler
* szef taborów – rtm. Grzegorz Romaszkan
* szef służby zdrowia – mjr dr Tadeusz Stefan Daszkiewicz
* szef służby weterynaryjnej – mjr lek. wet, Kazimierz Furdyna
* szef służby duszpasterskiej – ks. kapelan Walerian Święcicki
* szef służby sprawiedliwości – mjr Adam Marian Szediwy


Oddziały i Pododdziały
48 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych – dowódca płk Walenty Nowak
49 Huculski Pułk Strzelców – dowódca ppłk dypl. Karol Hodała
53 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych – dowódca ppłk dypl. Szymon Kocur
11 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej – dowódca ppłk Czesław Tomasz Obtułowicz
11 Dywizjon Artylerii Ciężkiej – dowódca mjr Zygmunt Dobrowolski
11 Batalion Saperów – dowódca mjr Włodzimierz Kupryk
11 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej – dowódca kpt. Tadeusz Dobiesław Hordyński
11 Szwadron Kawalerii Dywizyjnej (szwadron KOP "Zaleszczyki") – dowódca rtm. Józef Dąbrowski
11 Kompania Kolarzy – dowódca por. Roman Mazurek
11 Kompania ckm i Broni Towarzyszącej – dowódca por. Rudolf Wilhelm Terenoczy
11 Kompania Telefoniczna – dowódca por. Piotr Lichtarowicz


Służby
Szpital Polowy nr 602 – komendant mjr rez. dr Franciszek Buliński
Kolumna Taborowa nr 624 – ppor. rez, ppor. rez. Bronisław Wojciechowski


Ośrodek Zapasowy Dywizji – Stryj
* dowódca ppłk dypl. Józef SzelągŹródło: T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego, Londyn 1985.
URL : https://www.valka.cz/11-pesi-divize-1939-1939-t63537#226709Verze : 0

POLSKÁ REPUBLIKA 11 Karpacka Dywizja Piechoty
11. pěší divize

Datum vzniku 31.08.1939
Předchůdce 11. pěší divize [1921-1939]
Datum zániku 20.09.1939
Následovník
Nadřízené velitelství 31.08.1939-03.09.1939 Armáda "Krakov" [1939-1939]
03.09.1939-06.09.1939 Armáda "Karpaty" [1939-1939]
06.09.1939-14.09.1939 "Jižní" operační skupina [1939-1939]
15.09.1939-20.09.1939 Jižní Front [1939-1939]
Dislokace 31.08.1939-02.09.1939 Stanisławów
Od 03.09.1939 v poli na středoevropském válčišti
Velitel 30.08.1939-20.09.1939 Prugar-Ketling, Bronisław (pułkownik dyplomowany)
Podřízená velitelství 07.09.1939-08.09.1939 2. horská brigáda [1939-1939]
Podřízená tělesa 48. pěší pluk [1939-1939]
49. střelecký pluk [1939-1939]
53. pěší pluk [1939-1939]
11. lehký dělostřelecký pluk [1939-1939]
Podřízené oddíly 11. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu A [1939-1939]
11. těžký dělostřelecký oddíl [1939-1939] (mimo 10.09.1939-15.09.1939)
11. ženijní prapor [1939-1939]
602. polní nemocnice
Podřízené setniny 30.08.1939-04.09.1939 11. divizní jezdecká eskadrona [1939-1939]
11. spojovací četa velitelství pěší divize
11. telegrafní rota [1939-1939]
62. cyklistická rota [1939-1939]
62. rota těžkých kulometů na vozech [1939-1939]
602. zdravotnická rota
Literatura Jurga, Tadeusz: Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r, WIH, MON, Warszawa 1975
Dalecki, Ryszard: Armia "Karpaty" 1939, WIH, MON, Warszawa 1939
URL : https://www.valka.cz/11-pesi-divize-1939-1939-t63537#280963Verze : 0
MOD