Main Menu
User Menu

Čunderlík, Alexander

     
Příjmení:
Surname:
Čunderlík
Jméno:
Given Name:
Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Čunderlík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál 1. třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.10.1878 Motyčky /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.10.1947 Banská Bystrica /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 2. divise
velitel Velitelství pozemního vojska
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
sk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Cunderlik-Alexander-t60249#217228Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Čunderlík
Jméno:
Given Name:
Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Čunderlík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.04.1939 generál 2. třídy
07.01.1942 generál 1. třídy
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
02.05.1939-17.05.1939 Velitel : Vyšší velitelství 2
17.05.1939-29.08.1939 Velitel : Vyšší velitelství 2
05.09.1939-20.10.1939 Velitel : 2. divise
01.10.1940-01.08.1942 Velitel : Velitelství pozemního vojska

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1939

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

28.11.1940

Slovenský válečný vítězný kříž III. třídy
Slovakian War Victory Cross 3rd Class
Slovenský vojenný víťazný kríž III. triedy
-

28.11.1940

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

07.08.1941 -

Kříž světové války 1. stupně
World War Cross 1st Class
Kríž svetovej vojny 1. stupňa
-

27.11.1941

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně se štítkem
Bravery medal - 3rd Class with Merit Badge
Medaila Za hrdinstvo so štítkom "Za zásluhy"
-

09.10.1942

Památný kříž 1. stupně
Memorial Cross 1st Class
Pamätný kríž 1. stupňa
-

08.01.1943

Velkokříž řádu slovenského kříže s meči
Grand Cross of the Slovakian Cross with Swords
Veľkokríž radu Slovenského kríža s mečmi
-

DD.MM.1943

Řád koruny krále Zvonimíra velkokříž s meči
The Order of the Crown of King Zvonimir Grand Cross with Swords
Red krune kralja Zvonimira
-

DD.MM.1943

Řád rumunské koruny 2. třída s meči
Order of Crown of Romania 2nd Class with Swords
Ordinul Coroana României Mare Ofițer
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
sk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Cunderlik-Alexander-t60249#505311Verze : 0
MOD
Generál I. triedy Alexander Čunderlík


nar.: 18.10.1878
zomr.: 21.10.1947Budúci generál Alexander Čunderlík sa narodil 18. októbra 1878 v obci Motyčky neďaleko Banskej Bystrice ako Alexander Csunderlik. Základné vzdelanie získal na maďarskom reálnom gymnáziu v Kremničke, po jeho ukončení pokračoval v štúdiu na pechotnej kadetnej škole v Budapešti, ktorú ukončil v auguste 1898 v hodnosti kadet - dôstojnícky zástupca.
Jeho vojenská kariéra v Rakúsko-Uhorskej cisárskej a kráľovskej amáde sa začala v bulharskej Plevejli kde pôsobil ako veliteľ čaty c. a k. pluku č. 2. Vzhľadom k jeho odborným schopnostiam a talentu už čoskoro pôsobil ako vyučujúci v poddôstojníckej škole tohto pluku. Jeho kariéra pokračovala na viacerých miestach, ako veliteľ čaty, proviantný dôstojník a mobilizačný referent pluku slúžil ešte v srbskom Sibiu a rumunskom Brašove. Do vypuknutia 1. svetovej vojny absolvoval ešte brigádnu jazdeckú (ekvitačnú) delostreleckú školu, svoje schopńosti si prehĺbil aj v armádnej streleckej škole a špeciálnom šermiarskom kurze.
1. svetovej vojny sa zúčastnil ako aktívny dôstojník c. a k. armády. Po skončení vojny si podal prihlášku do vytvárajúcej sa československej armády, kam bol po zložení "prísahy vernosti" prijatý v júni 1919. Ešte predtým, ako aktívny rakúsko-uhorský dôstojník musel absolvovať proces tzv. "odrakúštenia", alebo "cestu očisty", ktorou museli prejsť všetci dôstojníci verní c. a k. armáde až do konca vojny.
Po vstupe do čs. armády vykonával funkciu veliteľa 1. oddielu ľahkého delostreleckého pluku 9 v Bratislave. Počas nasledujúcich troch rokoch si súčasne si zvyšoval svoju odbornú prípravu absolvovaním taktického kurzu pre štábnych dôstojníkov, trojmesačnou stážou vo francúzskom Metz a samozrejme aj nevyhnutnými skúškami zo služobného jazyka. Svoju kariéru u pluku, ktorý sa medzitým presťahoval z Bratislavy do Žiliny zavŕšil v októbri 1923, keď sa stal jeho veliteľom. V tejto funkcii vydržal až do mája 1932, keď bol penzionovaný. Medzitým bol v roku 1929 menovaný do hodnosti plukovník delostrelectva.
V roku 1938 sa jeho meno objavuje v súvislosti s Hlinkovou gardou. Slovenská autonómna vláda požadovala v jeseni tohto roku pridelenie slovenských dôstojníkov ako poradcov na Hlavné veliteľstvo Hlinkovej gardy. Jedným z dôstojníkov sa stal aj plukovník Čunderlík. Po dobrovoľnej reaktivácii v decembri 1938 sa stáva náčelníkom vojenského štábu Hlinkovej gardy.
Po vzniku Slovenskej republiky (Slovenského štátu) v marci 1939 a vypuknutí tzv. Malej vojny sa prihlásil do činnej služby v slovenskej armáde. Jeho žiadosti bolo vyhovené a bol predurčený na funkciu na vznikajúcom Ministerstve národnej obrany. V máji 1939 sa stal veliteľom vznikajúceho Vyššieho veliteľstva 2 a následne povýšený na generála II. triedy. V septembri 1939, počas bojov slovenskej armády proti Poľsku pôsobil ako veliteľ 2. divízie, ktorá zaisťovala dobyté územie.
V novembri 1939 bol vymenovaný za generálneho inšpektora slovenskej brannej moci a súčastne aj prednostom odvolacieho disciplinárneho výboru.
Vzhľadom k jeho skúsenostiam, vzdelaniu, znalostiam jazykov (hlavne nemecký) a v neposlednom rade aj k loajalite k mladšiemu generálovi Čatlošovi ho predurčovali k zastávaniu najdôležitejších postov v armáde. Začiatkom roka 1940 bol menovaný do funkcie stáleho zástupcu hlavného vojenského veliteľa a náčelníka Generálneho sekretariátu obrany štátu, čím sa stal mužom č. 2. v armáde.
V októbri 1940 sa stal veliteľom Veliteľstva pozemného vojska, kde pôsobil až do augusta 1942. Následne bol opätovne ustanovený do funkcie generálneho inšpektora slovenskej armády. Medzitým bol v januári 1942 povýšený do novej hodnosti generála I. triedy, čím sa stal služobne i vekovo najstarším generálom armády Slovenskej republiky vojnového obdobia.
Náročná práca, stres a napätie, ktorému musel v práci čeliť, zhoršujúci sa zdravotný stav, a aj zákulisné boje o politickú moc medzi stúpencami prezidenta Tisu a predsedu vlády Tuku urýchlili jeho rozhodnutie odísť do výslužby. V apríli 1943 bol opätovne penzionovaný, ale nie nadlho. Už v jeseni 1943, z dôvodu nedostatku dôstojníkov, pôsobil ako odborný poradca pre mimoriadne veci na Ministerstve národnej obrany, ale do diania v armáde už výraznejšie nezasahoval. Definitívne bol penzionovaný v auguste 1944.
Po skončení vojny nebol prijatý späť do československej armády a neboli mu priznané ani patričné zaopatrovacie dôchodky. Proti uvedeným rozhodnutiam sa síce odvolal, ale výsledku sa už nedožil, pretože v roku 1947, 3 dni po svojich narodeninách, umiera v Banskej Bystrici.


Zdroj: spracované na základe článku Alexa Maskalíka, Obrana č. 7/2007, str. 28
sk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Cunderlik-Alexander-t60249#226963Verze : 1
MOD