Žilina

     
Název:
Name:
Žilina Zilina
Originální název:
Original Name:
Žilina
Další názvy:
Other Names:
Zsolna (maďarsky), Sillein (maďarsky), Żylina (poľsky), Solna (latinsky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Žilina Zilina District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°13'21.99"N 18°44'24.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Mesto Žilina sa skladá z týchto častí: Bánová, Bôrik. Brodno, Budatín, Bytčica, Hájik, Hliny, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Rosinky, Solinky, Staré mesto, Strážov, Trnové, Vlčince, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Závodie a Žilinská Lehota
Ostatné lokálne časti: Frambor, Hruštiny, Kálov, Malá Praha, Nová Žilina, Nový Chlmec, Rudiny, Šašvárka, Šibenice, Veľký diel a Závažie.
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1208
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Historicke jadro - mestská pamiatková rezervácia
baroková socha Nepoškvrnenej Panny Márie Immaculata (1738)
Budatínsky zámok
Rímskokatolícky drevený kostol sv. Juraja
Kostol sv. Štefana - kráľa (najstaršia architektonická pamiatka v Žiline)
Kostol sv. Barbory (Františkánsky kostol) (1730)
Ortodoxná synagóga -Múzeum židovskej kultúry.
Neologická synagóga
Socha sv. Cyrila a Metoda
Socha Andreja Hlinku
Socha Antona Bernoláka
Pamätník rtn. Jozefa Gabčíka
Pamätník židovským občanom „Cesta bez návratu“
Pamätník obetiam vojny
Bronzová busta generála M. R. Štefánika
Socha Ľudovíta Štúra
Pamätník slovenským dobrovoľníkom
Pamätník Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi
Pamätník obetiam komunizmu
Reliéf SNP na Vojenskom cintoríne na Bôriku.
Pamätník - busta mešťanostovi Žiliny JUDr. Vojtechovi Tvrdému.
Pamätník - busta evanjelického biskupa Fedora F. Ruppeldta.
Pamätník žilinským hasičom (1957)
Vojenský cintorín na Bôriku.
Budatínsky zámok
Bytčicky kaštieľ
Muzea:
Museums:
Považské múzeum v Žiline (expozície v Budatínskom zámku)
Múzeum židovskej kultúry, expozícia judaík
Považská galéria umenia
Galéria Klasik
Galéria na Hornom vale
Galéria Aura
-
Osobnosti:
Personalities:
Ľubomír Feldek - slovenský básnik, prozaik, dramatik a prekladateľ
Ivan Krajíček - slovenský spevák
Eliáš Ladiver - slovenský profesor, filozof a dramatik
Miroslav Marcelli - slovenský filozof, prekladateľ a pedagóg
Georges de Lannurien - plukovník Francúzskej armády
František Hanovec - plukovník (1996)
Dr. Vojtech Tvrdý - bývalý primátor (mešťanosta) mesta Žilina
Dr. Fedor Fridrich Ruppeldt - evanjelický biskup
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V rokoch 1949-1960 a od roku 1970 bola ku mestu pripojená obec Považský Chlmec (do roku 1948 Chlumec nad Váhom). -
Zdroje:
Sources:
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilina
http://www.zilina.sk/
URL : https://www.valka.cz/Zilina-t46909#369460 Verze : 0
Žilina


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 17 451 obyvatel (z toho 13 836 osob národnosti československé, 364 osob národnosti maďarské, 1 465 osob národnosti německé, 29 osob národnosti polské, 20 osob národnosti ruské a 1 076 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v červnu 1919.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Osmnácté pěší brigády (leden 1920 – květen 1935),
velitelství Dvacáté pěší brigády (květen 1935 – prosinec 1937),
velitelství První horské brigády (duben 1920 – září 1920),
Pěší pluk 41 (od října 1920),
náhradní rota Horského praporu 2 (leden 1921 – červenec 1921),
Lehký dělostřelecký pluk 9 (červenec 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký pluk 9 (leden 1923 – duben 1935),
Dělostřelecký pluk 110 (od dubna 1935),
Dělostřelecký pluk 126 (od února 1934),
Horský dělostřelecký oddíl 259 (říjen 1920 – leden 1923),
Dělostřelecký oddíl 259 (leden 1923 – říjen 1932),
Dělostřelecký oddíl 83 (říjen 1932 – únor 1934),
letka Leteckého pluku 3 (od listopadu 1937),
Letecká povětrnostní stanice (od července 1938),
Zbrojně technický úřad 9 (červen 1936 – listopad 1937),
Vojenská továrna 4 (od listopadu 1937),
Posádková nemocnice Žilina (březen 1922 – listopad 1925),
Odbočka vojenské zásobárny Žilina (říjen 1920 – duben 1923),
Odbočka divisní zásobárny Žilina (duben 1923 – leden 1924),
Odbočka divisního proviantního skladu Žilina (leden 1924 – leden 1937),
Odbočka sborového proviantního skladu Žilina (od ledna 1937),
Doplňovací okresní velitelství v Žilině (od května 1920).


Pro potřeby vojska sloužil rozsáhlý barákový tábor z doby první světové války, renovovaný počátkem dvacátých let.


Zdroj:
ÚVA Trnava, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006, ISBN 80-7277-256-2
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Zilina-t46909#183346 Verze : 0
Posádkové veliteľstvo Žilina


Informácie o posádkovom veliteľstve v rokoch 1918-1992 sú v téme Žilina


Vznik: od 1.1.1993 súčasť Armády SR


Nadriadený stupeň:
Veliteľstvo ASR
GŠ OS SR


Útvary v posádke:
Vojenská stredná škola
5. pluk špeciálneho určenia (od roku 1995)
Posádková správa budov Žilina (od roku 2004)
Metrologický a skúšobný ústav logistiky
Vývikové stredisko domobrany
Zánik:

Údaje budú postupne dopĺňané....


Zdroj: archív autora, www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Zilina-t46909#191007 Verze : 0
Katedrála Najsvätejšej Trojice


První písemnou zmínku - tehdy ještě o kostele, máme z roku 1400. Nicméně nelze vyloučit, že byl starší, jelikož by se původně mělo jednat o trojlodní románskou baziliku. V letech 1540 a 1548 se změnil na pevnost, aby se pak vrátil ke svému původnímu účelu. V roce 1678 zcela vyhořel. v roce 1687 začal s opravou kostela palatín Pavol Esterházy a poté v ní od roku 1690 pokračovali jezuité. Roku 1762 byla na západní straně přistavěna kaple sv. Jana Nepomuckého. V téže době dostala věž kostela novou barokní střechu - stejnou jako Nová věž (zvonice). 21. června 1848 došlo k požáru města, přičemž byl výrazně poškozen i kostel. Ten byl opět následně opraven. Sotva byly opravy hotovy došlo k dalšímu požáru roku 1886, kdy shořela střecha.


Zdroje:
sk.wikipedia.org

Žilina - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zilina-t46909#623880 Verze : 0
Burianova veža


V současnosti 46 m vysokou věž dal roku 1530 vystavět v renesančním stylu tehdejší majitel Žiliny Burian Světlovský z Vlčnova. Roku 1890 dostala svůj dnešní stav, který byl ještě roku 1941 doplněn o vyhlídkový ochoz. Původně sloužila jako pevnostní objekt, poté jako zvonice, ale ani k tomuto účelu již dnes užívaná není.


Zdroje:
sk.wikipedia.org

Žilina - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zilina-t46909#623882 Verze : 0
Klášter františkánů s kostelem sv. Barbory


Klášter s kostelem sv. Barbory vystavěl františkáni v letech 1704 až 1730 v barokním stylu. Ti do města přibyli roku 1703, a to díky palatínovi Pavolu Esterházymu.


Zdroje:
sk.wikipedia.org

Žilina - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zilina-t46909#623883 Verze : 0
Kostol Obrátenia svätého Pavla


Kostel je situován na Mariánském náměstí, vystaven v barokním stylu v letech 1743 až 1754 na místě starších měšťanských domů. Nejvyšším bodem kostela jsou dvě průčelní věžě o shodné výšce 32 m.


sk.wikipedia.org

Žilina - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zilina-t46909#623884 Verze : 0
Neologická synagoga


Stavba vznikla na základě soutěže vyhlášené roku 1928, vyhrál projekt německého architekta prof. dr. Petra Behrense. Samotná stavbna proběhla v letech 1929 až 1931. Architektonicky náleží do období slovenské moderny. Svou funkci plnila až do 2. světové války. Poté sloužila i jako kino nebo aula. V roce 2012 zde byl po rekonstrukci otevřen dům umění.


sk.wikipedia.org

Žilina - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zilina-t46909#623887 Verze : 0
Mariánské náměstí


Na Mariánském náměstí se nachází klášter jezuitů s kostelem Obrácení sv. Pavla, radnice, studna, kašna a přibližně uprostřed náměstí sloup se sochou Panny Marie Immaculaty. Ostatní domy - převažují měšťanské jsou památkově chráněny. Na náměstí se také nacházel Žilinský hrad. Ten byl odhalen archeologickým výzkumem, přičemž byly jeho zbytky poté zcela rozebrány a přemístěny na jiné místo. V dlažbě náměstí je vyznačen jeho půdorys.
Žilina - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zilina-t46909#623890 Verze : 0
Pomník osvobození města

Na soklu pomníku se nachází ze předu jen datum 30.IV.1945. Na zadní části jsou uvedeny letopočty 1945-1955 (odhalení pomníku?). Sousoší v podobě vojáka RA se ženou a dítětem (chlapcem), v zadní části doplněné o psa (?).
Žilina - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zilina-t46909#623891 Verze : 1
Socha Andreje Hlinky


Socha Andreje Hlinky – Otce národa se nachází na Hlinkově náměstí. Autorem díle je Ladislav Berák.
Žilina - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zilina-t46909#623892 Verze : 0
Náměstí Andreje Hlinky


Na náměstí se nachází socha Andreje Hlinky a je odsud výhled na katedrálu Nejsvětější Trojice a Burianovu věž.
Žilina - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Zilina-t46909#623894 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více