Main Menu
User Menu

Škvor, František

     
Příjmení:
Surname:
Škvor
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Škvor
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
armádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.02.1868 Čáslav /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.06.1941 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Presidiální odbor ministerstva národní obrany, přednosta
Všeobecně vojenský odbor ministerstva národní obrany, přednosta
Zemské vojenské velitelství v Bratislavě, velitel
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
Vojenský ústřední archiv Praha, fotoarchiv
Fidler, Jiří a kol.: Československá generalita - armádní generálové. Praha 1995.
URL : https://www.valka.cz/Skvor-Frantisek-t43472#172242Verze : 3
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Škvor
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Škvor
Všeobecné vzdělání:
General Education:
-
Vojenské vzdělání:
Military Education:
18.08.1878-18.08.1881 Nižší vojenská reálka, Sankt Pölten
18.08.1881-18.08.1885 Vyšší vojenská reálka, Hranice
18.08.1885-18.08.1887 Vojenská technická akademia, Mödling
01.10.1891-30.09.1893 Vyšší ženijní kurs, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1887 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1889 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1896 kapitán rakousko-uherské branné moci
01.11.1903 major rakousko-uherské branné moci
01.05.1908 podplukovník rakousko-uherské branné moci
04.11.1911 plukovník rakousko-uherské branné moci
04.05.1915 generálmajor rakousko-uherské branné moci
01.05.1918 polní podmaršál rakousko-uherské branné moci
01.01.1919 polní podmaršál rakousko-uherské branné moci ve výslužbě
01.05.1919 polní podmaršál
01.11.1919 generál IV. hodnostní třídy
10.02.1925 generál III. hodnostní třídy
16.12.1927 armádní generál
01.01.1933 armádní generál ve výslužbě
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.12.1914-04.05.1915 Velitel : 18. horská brigáda
04.05.1915-28.10.1916 Velitel : 18. horská brigáda
DD.10.1916-DD.06.1917 Velitel : 34. pěší divize
15.10.1919-22.09.1920 Velitel : Technický odbor ministerstva
DD.09.1920-DD.12.1921 Velitel : Presidium ministerstva
DD.12.1921-DD.12.1923 Velitel : Presidium ministerstva
DD.01.1924-DD.02.1925 Velitel : Všeobecně vojenský odbor ministerstva
DD.02.1925-DD.09.1925 Velitel : Všeobecně vojenský odbor ministerstva
15.09.1925-16.12.1927 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě
16.12.1927-DD.12.1932 Velitel : Zemské vojenské velitelství v Bratislavě

Ručně vyplněné položky:
18.08.1878-18.08.1887 vojenské studium
18.08.1887-01.11.1889 Ženijní pluk č. 1, velitel ženijní čety
01.11.1889-01.10.1891 Ženijní pluk č. 1, praporní pobočník
01.10.1891-15.09.1893 vojenské studium
15.09.1893-01.05.1896 Ženijní a opevňovací velitelství Przemysl, referent
01.05.1896-01.05.1897 Ženijního praporu č. 14, velitel ženijní roty
01.05.1897-15.11.1903 Technický vojenský výbor, opevňovací referent
15.11.1903-01.09.1905 V. sborové velitelství, opevňovací důstojník
01.09.1905-01.08.1909 Válečná škola, profesor
01.08.1909-28.07.1912 Ženijní a opevňovací ředitelství Sarajevo, velitel
28.07.1912-01.12.1914 Ženijní a opevňovací ředitelství Kotor, velitel
01.12.1914-28.10.1916 18. horská brigáda, velitel
28.10.1916-18.06.1917 34. pěší divise, velitel
18.06.1917-01.08.1917 Generální inspektorát branné moci, inspektor zákopnictva
01.08.1917-31.12.1918 Generální inspektorát branné moci, generální inspektor ženijního vojska
01.05.1919-DD.09.1919 IV. odbor /vojensko-technický/ ministerstva národní obrany, přednosta
DD.09.1919-DD.10.1919 přednosta Technického a dopravního odboru ministerstva národní obrany, Praha
DD.10.1919-22.09.1920 IV. odbor /technický/ ministerstva národní obrany, přednosta
22.09.1920-01.01.1924 Presidiální odbor ministerstva národní obrany, přednosta
01.01.1924-15.09.1925 Všeobecně vojenský odbor ministerstva národní obrany, přednosta
15.09.1925-15.10.1932 Zemské vojenské velitelství v Bratislavě, velitel
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1907

Vojenský služební odznak III. třída pro důstojníky
Long Service Cross 3rd Class for Officers
Militärdienstzeichen III. Kl. für Offiziere
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1912

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1913

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1915

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1915

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1916

Řád Leopolda 5. třída
Order of Leopold 5th Class
Ordre de Leopold Chevalier
-

DD.MM.1917

Vojenský záslužný kříž 2. třída
Military Merit Cross 2nd Class
Militärverdienstkreuz II. Kl.
-

DD.MM.1917

Řád železné koruny 2. třída
Order of Iron Crown 2nd Class
Orden der Eisernen Krone II. Kl.
-

DD.MM.1923

Řád medvědobijce 2. třída
Order of Bearslayer 2nd Class
Lacplesa Kara Ordenis
-

DD.MM.1923

Řád bílé orlice
Order of White Eagle
Order Orła Białego
-

DD.MM.1923

Řád italské koruny komandér (3. třída)
Order of Crown of Italy Commander (3rd Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1929

Řád rumunské koruny 1. třída
Order of Crown of Romania 1st Class
Ordinul Coroana României Mare Cruce
-

DD.MM.1930

Řád velkoknížete Gediminase velkodůstojník (2. třída)
Order of Grand Duke Gediminas Grandofficer (2nd Class)
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinas
-

DD.MM.1930

Řád bílého orla 1. třída
Order of White Eagle 1st Class
Орден белог орла 1. cтепен
-

DD.MM.1932

Řád Čestné legie 2. třída
Order of Legion of Honour 2nd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Officier
-


Poznámka:
Note:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Skvor-Frantisek-t43472#375497Verze : 0
MOD