Main Menu
User Menu

Haššík, Štefan

     
Příjmení:
Surname:
Haššík
Jméno:
Given Name:
Štefan
Jméno v originále:
Original Name:
Štefan Haššík
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán v zálohe
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.11.1898 Dlhé Pole /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.08.1985 Cleveland
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- minister národnej obrany, vláda Štefana Tisa
- poslanec Poslanecké sněmovny národního shromáždéní za Hlinkovu Slovenskú ľudovú stranu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- v novembri 1947 bol Národným súdom odsúdený na trest smrti zastrelením
- v roku 1945 emigroval zo Slovenska a ukrýval sa v Rakúsku a Taliansku, neskôr emigroval do USA a Argentíny
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.facebook.com
http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf
URL : https://www.valka.cz/Hassik-Stefan-t236012#652440Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Haššík
Jméno:
Given Name:
Štefan
Jméno v originále:
Original Name:
Štefan Haššík
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1909-DD.MM.1914 Státní reálka, Nitra /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1914-DD.MM.1917 Královská uherská kadetní škola, Pécs /
DD.MM.1917-DD.MM.1917 Armádní škola, Inot
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1918 poručík
DD.06.1923 nadporučík
DD.MM.1933 kapitán v záloze
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1917-DD.MM.1918 velitel čety, Honvédsky pěší pluk č. 15
DD.12.1918-DD.03.1919 velitel roty, Pěší pluk 17
DD.03.1919-DD.MM.RRRR Husarská eskadrona
DD.MM.1920-DD.11.1920 velitel roty, pobočník velitele praporu, Pěší pluk 41
DD.11.1920-DD.MM.1923 2. oddělení (zpravodajské), Zemské vojenské velitelství pro Podkarpatskou Rus
DD.MM.1923-DD.07.1925 2. oddělení (zpravodajské), Hlavní štáb branné moci
DD.12.1926-DD.MM.1927 velitel čety, Pěší pluk 41
DD.MM.1927-DD.04.1928 důstojník, Pěší pluk 44
DD.04.1928-DD.MM.1928 četnictvo
DD.MM.1928-DD.05.1929 Zemské vojenské velitelství v Košicích
DD.05.1929-DD.07.1929 Pěší pluk 17
DD.07.1929-DD.03.1939 záloha
DD.03.1939-DD.MM.1939 velitel, Zemplínska bojová skupina
DD.MM.1939-DD.MM.1939 velitel I. praporu, Pěší pluk 3
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1939

Pamětní medaile: Za obranu Slovenska v březnu 1939
Commemorative Medal for the Defence of Slovakia in March 1939
Pamätná medaila za obranu Slovenska v marci 1939
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.facebook.com
http://www.vhu.sk/data/files/568.pdf
URL : https://www.valka.cz/Hassik-Stefan-t236012#652441Verze : 0
MOD
Vláda Štefana Tisa (05.09.1944-04.04.1945) v prezidenstskom paláci v Bratislave.

Z ľava:
Ľudovít Lednár (minister dopravy a verejných prác),
Aladár Kočiš (minister školstva a národnej osvety),
Mikuláš Pružinský (minister financií),
Štefan Tiso (predseda vlády, minister zahraničných vecí a minister spravodlivosti),
Jozef Tiso (prezident Slovenskej republiky),
Alexander Mach (minister vnútra),
Gejza Medrický (minister hospodárstva),
Štefan Haššík (minister národnej obrany),
Tido J. Gašpar (šéf Úradu propagandy).

zbierka autora

URL : https://www.valka.cz/Hassik-Stefan-t236012#666651Verze : 6
MOD