Main Menu
User Menu

11. dělostřelecká základna [1962-1989]

11th Artillery Base

     
Název:
Name:
11. dělostřelecká základna
Originální název:
Original Name:
11. dělostřelecká základna
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1962
Předchůdce:
Predecessor:
11. pohyblivá technická základna
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1989
Nástupce:
Successor:
31. dělostřelecká základna
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1962-01.09.1965 Velitelství dělostřelectva
01.09.1965-01.11.1966 Velitelství raketového vojska a dělostřelectva
01.11.1966-01.09.1969 Správa raketového vojska a dělostřelectva
01.09.1969-01.09.1976 Západní vojenský okruh
01.09.1976-31.10.1986 4. armáda
31.10.1986-31.10.1989 Západní vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
01.09.1962-DD.MM.1983 Hranice, Jaselské kasárny /
DD.MM.1983-01.11.1986 Hranice, kasárny Klementa Gottwalda /
01.11.1986-31.10.1989 Jince, kasárny /

Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.09.1962-31.10.1986 VÚ 6310 Hranice
31.10.1986-31.10.1989 VÚ 6310 Jince
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 11. dělostřelecká základna
URL : https://www.valka.cz/11-delostrelecka-zakladna-1962-1989-t55581#408217Verze : 3
MOD