Hranice

okr. Přerov
Hranice na Moravě
Název:
Name:
Hranice Hranice
Originální název:
Original Name:
Hranice
Další názvy:
Other Names:
německy Mährisch Weißkirchen
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Přerov Prerov District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°33'00.58"N 17°44'07.32"E
Místní části:
Local Municipalities:
Lhotka, Velká, Drahotuše, Uhřínov, Rybáře, Valšovice, Slavíč, Středolesí
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1276
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
židovský hřbitov se synagogou
renesanční zámek
barokní kostel Stětí sv. Jana Křtitele
městské opevnění
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
http://www.mesto-hranice.cz/
URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#390815 Verze : 1
Hranice (Mährisch Weißkirchen)
(okr. Přerov)


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 10 826 obyvatel (z toho 9 007 osob národnosti československé, 11 osob národnosti maďarské, 1 127 osob národnosti německé, 108 osob národnosti polské, 203 osob národnosti ruské a 141 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r.1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Osmé divise (listopad 1931 – leden 1938),
velitelství Osmé pěší divise (od ledna 1938),
velitelství Osmé polní dělostřelecké brigády (říjen 1931 – prosinec 1937),
Pěší pluk 34 (od května 1927),
Pěší pluk 40 (leden 1921 – květen 1927),
III. oddíl Dělostřeleckého pluku 8 (září 1930 – září 1933),
náhradní oddíl Dělostřeleckého pluku 8 (říjen 1931 – únor 1938),
Dělostřelecký pluk 108 (od října 1927),
náhradní baterie Hrubého dělostřeleckého pluku 125 (červenec 1921 – leden 1924),
Asanační rota 8 (od dubna 1938),
Divisní zbrojnice 8 (březen 1921 – prosinec 1927),
Odbočka zemské zbrojnice Hranice (leden 1928 – leden 1937),
Odbočka sborové zbrojnice Hranice (od ledna 1937),
Velitelství evidence motorových vozidel (únor 1921 – leden 1937),
Doplňovací okresní velitelství Hranice (od října 1923),
Vojenská akademie (od února 1920).


Pro vojenské potřeby sloužil komplex budov akademie, který tvořily zejména Kasárny Jana Jiskry z Brandýsa (postaveny v letech 1851-1856) a Masarykovy kasárny (postaveny v letech 1860-1863), dále Štefánikovy kasárny z let 1889-1890 a barákový tábor u železniční stanice z let 1926-1928.


Zdroj:
VÚA Praha, fond Posádková velitelství.
J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#173551 Verze : 0
Období:
Period:
Rakousko-Uhersko (1867-1918) Austria-Hungary (1867-1918)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jezdecká kadetní škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská vyšší reálná škola
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR III. prapor zeměbraneckého pěšího pluku č. 15
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zeměbranecká vojenská nemocnice
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Cavalry Cadet School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Military Higher Real School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3rd Battalion, 15th Landwehr Infantry Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Landwehr Military Hospital 
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille k. u. k. Heeres, der k. k. und der k. u. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Wien 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des k. u. k. Heeres, k. u. k. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien 1914)"
URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#416307 Verze : 0
Židovský hřbitovZdroje:
informační tabule
URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#532657 Verze : 0
Historická vyobrazení
Hranice - Hranice na kolorované pohlednici z roku 1912
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/558245337552024/?type=3&theater

Hranice na kolorované pohlednici z roku 1912 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/558245337552024/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Hranice - Ulice u hranického nádraží na pohlednici z roku 1898
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/157410927635469/?type=3&theater

Ulice u hranického nádraží na pohlednici z roku 1898 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/157410927635469/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Hranice - Historické vily a řeka Bečva na pohlednici z roku 1899
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/157411074302121/?type=3&theater

Historické vily a řeka Bečva na pohlednici z roku 1899 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/157411074302121/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Hranice - Vily u Bečvy na pohlednici z roku 1912
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/735270156516207/?type=3&theater

Vily u Bečvy na pohlednici z roku 1912 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/735270156516207/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Hranice - Most přes řeku Bečvu na pohlednici z roku 1904
Zdroj:
https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/521339047909320/?type=3&theater

Most přes řeku Bečvu na pohlednici z roku 1904 Zdroj: https://www.facebook.com/152396488136913/photos/a.157410514302177.31006.152396488136913/521339047909320/?type=3&theater
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#533130 Verze : 0
"Ulice u hranického nádraží na pohlednici z roku 1898" ............. tak odsud je to k nádraží ještě dobře 1, 5 km pěšky. Toto je "bývalá" třída K.F.J., následně Wilsonova, pak Hitlerova, pak opět Wilsonova, poté na pár let Stalinova a teď, už cca. 60 let, je to Třída 1. máje.
Ta velká budova vlevo, je I. ZŠ, postavená už v roce 1896 ......
URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#533166 Verze : 0
Masarykovo náměstí
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#598303 Verze : 2
Šromotovo náměstí
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#598304 Verze : 0
Pernštejnské náměstí
Hranice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Hranice-t43994#598305 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více