Main Menu
User Menu

19. střelecká divize [1955-1958]

19th Rifle Division

     
Název:
Name:
19. střelecká divize
Originální název:
Original Name:
19. střelecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.05.1955
Předchůdce:
Predecessor:
11. střelecká divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
19. motostřelecká divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.05.1955-01.10.1956 3. střelecký sbor
01.10.1956-15.07.1958 1. vojenský okruh
15.07.1958-01.10.1958 1. armáda
Dislokace:
Deployed:
09.05.1955-01.10.1958 Plzeň, ? /
Velitel:
Commander:
09.05.1955-12.08.1955 Břicháček, František (Plukovník)
12.08.1955-15.09.1957 Bunzák, Štěpán (Plukovník)
15.09.1957-01.01.1958 Kavena, Jiří (Podplukovník)
01.01.1958-01.10.1958 Sýkora, Bohdan (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
09.05.1955-01.11.1955 11. chemická četa
09.05.1955-01.10.1955 11. protiletadlový oddíl
09.05.1955-01.10.1958 11. průzkumná rota
09.05.1955-01.10.1958 11. raketometný oddíl
09.05.1955-01.10.1958 11. spojovací prapor
09.05.1955-01.10.1958 11. tankosamohybný pluk
09.05.1955-30.09.1958 11. ženijní prapor
09.05.1955-01.10.1958 37. dělostřelecký pluk
09.05.1955-01.10.1958 47. dělostřelecký pluk
09.05.1955-01.10.1958 57. střelecký pluk
09.05.1955-01.10.1958 67. střelecký pluk
09.05.1955-01.10.1958 68. střelecký pluk
10.05.1955-31.10.1955 61. automobilní prapor
01.10.1955-01.10.1958 11. protiletadlový dělostřelecký oddíl
01.11.1955-01.10.1958 11. četa chemické ochrany

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
09.05.1955-01.10.1958 VÚ 5947 Plzeň
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (19. střelecká divize)
URL : https://www.valka.cz/19-strelecka-divize-1955-1958-t50864#406712Verze : 0
MOD