Main Menu
User Menu

19. motostřelecká divize [1958-1992]

19th Motor Rifle Division

     
Název:
Name:
19. motostřelecká divize
Originální název:
Original Name:
19. motostřelecká divize
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
19. střelecká divize
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.09.1965 1. armáda
01.09.1965-01.09.1969 Západní vojenský okruh
01.09.1969-31.10.1991 1. armáda
31.10.1991-01.01.1992 Západní vojenský okruh
01.01.1992-01.03.1992 Vojenské velitelství Západ
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-01.03.1992 Plzeň, ? /
Velitel:
Commander:
01.10.1958-DD.MM.1960 Sýkora Bohdan, ? (Plukovník)
DD.MM.1960-01.05.1962 Valo, Vasil (Plukovník)
01.05.1962-DD.MM.1964 Valo, Vasil (Generálmajor)
DD.MM.1964-DD.MM.1967 Svoboda, Alois (Plukovník)
DD.08.1967-04.10.1967 Novotný, Jiří (Podplukovník)
04.10.1967-DD.10.1970 Novotný, Jiří (Plukovník)
DD.10.1970-01.05.1972 Roučka, Václav (Plukovník)
01.05.1972-DD.MM.1972 Roučka, Václav (Generálmajor)
DD.MM.1972-DD.MM.1974 Šarlák, Jaroslav (Plukovník)
DD.MM.1974-01.05.1975 Tuzar, Jaroslav (Plukovník)
01.05.1975-DD.MM.1976 Tuzar, Jaroslav (Generálmajor)
DD.MM.1976-01.05.1980 Špitálník, Evžen (Plukovník)
01.05.1980-DD.MM.1980 Špitálník, Evžen (Generálmajor)
DD.11.1980-01.05.1981 Holub, Karel (Podplukovník)
01.05.1981-01.05.1983 Holub, Karel (Plukovník)
01.05.1983-DD.09.1983 Holub, Karel (Generálmajor)
DD.09.1983-01.10.1984 Halva, Ivan (Podplukovník)
01.10.1984-DD.10.1987 Halva, Ivan (Plukovník)
DD.10.1987-DD.MM.1990 Glos, Jiří (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.07.1961-05.10.1961 Picek, Vladimír (Major)
05.10.1961-DD.08.1963 Picek, Vladimír (Podplukovník)
DD.11.1975-01.11.1976 Kylar, Jozef (Major)
01.11.1976-DD.11.1979 Kylar, Jozef (Podplukovník)
DD.06.1982-DD.09.1983 Halva, Ivan ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1958-31.10.1991 104. motostřelecký pluk
01.10.1958-01.10.1960 11. protiletadlový dělostřelecký oddíl
01.10.1958-01.09.1961 11. průzkumný prapor
01.10.1958-01.09.1961 11. raketometný oddíl
01.10.1958-01.09.1975 11. rota chemické ochrany
01.10.1958-01.11.1991 11. spojovací prapor
01.10.1958-01.03.1990 11. tankový pluk
01.10.1958-31.10.1991 11. ženijní prapor
01.10.1958-01.09.1961 19. prapor technického zabezpečení
01.10.1958-01.03.1992 47. dělostřelecký pluk
01.10.1958-01.11.1991 57. motostřelecký pluk
01.10.1958-31.10.1991 67. motostřelecký pluk
01.10.1960-01.09.1961 11. protiletadlový dělostřelecký pluk
01.09.1961-01.09.1969 11. protiletadlový oddíl
01.09.1961-01.09.1966 19. průzkumná rota
01.09.1961-01.09.1969 19. školní tankový prapor
01.09.1961-01.10.1983 61. automobilní prapor
01.10.1961-01.09.1976 19. technické opravny
01.09.1964-01.09.1974 19. vrtulníková letka
01.10.1964-01.12.1981 19. samostatný dělostřelecký oddíl
01.09.1966-01.03.1992 19. průzkumný prapor
01.09.1969-01.06.1991 11. protiletadlový pluk
01.09.1969-01.09.1975 19. samostatný tankový prapor
01.09.1975-31.10.1991 11. prapor chemické ochrany
01.09.1975-01.01.1981 19. velitelská baterie
01.09.1976-31.10.1991 19. prapor oprav techniky
01.01.1981-31.10.1991 19. baterie velení a dělostřeleckého průzkumu
01.12.1981-01.10.1989 19. samostatný raketometný oddíl
01.10.1983-31.10.1991 19. prapor materiálního zabezpečení
01.10.1989-01.03.1992 1. tankový pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
08.05.1990-01.03.1992 Motostřelecká divize protifašistického odboje
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Řád rudé hvězdy
DD.MM.RRRR Medaile Za upevňování přátelství ve zbrani
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-00060 (19. motostřelecká divize)
URL : https://www.valka.cz/19-motostrelecka-divize-1958-1992-t69239#406443Verze : 5
MOD